Toiminimen verotus 2023

Lukuaika: n. 4 minuuttia
Yrittäjyyskoulu  »  Toiminimiyrittäjyys   »   Toiminimen verotus 2023

Toiminimi verotus käytännössä | Näin toiminimiyrittäjää verotetaan

Ammatinharjoittajan verotus eli tutummin toiminimiyrittäjän verotus voi olla haastavaa ja aikaa vievää. Tämän vuoksi olemme tehneet juuri sinua varten tämän artikkelin, josta löydät tietoa toiminimen verotuksesta, sekä käytännön tasolla ohjeita verojen maksamiseen sekä verojen ilmoittamiseen. Artikkelin luettuasi ymmärrät tarkemmin ammatinharjoittajan verotukseen liittyvistä seikoista. Näin sinun ei myöskään tarvitse kahlailla läpi verottajan useita eri sivuja. Löydät artikkelista myös yksinkertaisen esimerkin toiminimen verotuksesta.

Toiminimen verotus perustuu elinkeinotoiminnan tulojen ja menojen vähentämiseen, jonka jälkeen yritystulo verotetaan ansio- ja pääomatulona. Toiminimen verotuksessa ennakkoverot maksetaan tilikauden aikana, ja verotuksen perustana on tilikauden aikana tehty kirjanpito. Tämän vuoksi on tärkeää pitää kirjanpito kunnossa läpi vuoden. Toiminimiyrittäjän verotus eroaa palkansaajan ja kevytyrittäjän verotuksesta, koska toiminimen tilikauden verotettava yritystulo saadaan vähentämällä tuloista kulut ja aikaisempien vuosien tappiot. Toiminimen verotuksessa ensimmäisen tilikauden yritystulo lasketaan suoraan tilikauden tulojen ja kulujen perusteella, sillä tappioita ei ole vielä syntynyt.

Otetaan tähän väliin yksinkertainen esimerkki toiminimen verotuksesta asian selkeyttämiseksi:

Anna laskuttaa asiakkailtaan 37 200€, josta Annan liikevaihtoa on 30 000€ ja tilitettävää arvonlisäveroa 7 200€. Anna on tehnty yritystoimintaansa varten ostoksia, jotka ovat maksaneet 10 000 ja joihin sisältyy arvolisäveroa 1 935,48€. Tämän arvonlisäveron Anna voi vähentää verottajalle tilitettävästä arvonlisäverosta, jolloin verottajalle tilitettävä arvonlisäveron määrä on 5264,52. Annan toiminimen tulos on 21 935,48 kun liikevaihdosta vähennetään kulut.

On tärkeää huomata, että jokaisen yksittäisen toiminimiyrittäjän verotus voi vaihdella riippuen heidän liiketoiminnastaan ja muista henkilökohtaisista tekijöistä, joten on aina parasta konsultoida verotusasiantuntijaa varmistaakseen oikean verotussuunnittelun.

Toiminimen verotus käytännössä | Näin toiminimiyrittäjää verotetaan

Talenom One tuo helpotusta toiminimen veroilmoituksien ja verotukseen liittyvien asioiden kanssa. Toiminimen verotus ja kevytyrittäjän verotus eroavat toisistaan vähennyskelpoisten kulujen suhteen, ja itse verotus pitää sisällään myös eroavaisuuksia, joihin on hyvä tutustua. Tutustu kevytyrittäjän verotukseen ja verovähennyksiin täältä!

Ansiotulo ja Pääomatulo | Toiminimen tuloksen verottaminen

Toiminimen verotukseen liittyy monia yksityiskohtia, jotka on tärkeää ymmärtää, jotta verotus tapahtuu oikein. Toiminimen tulovero verotetaan automaattisesti yrittäjän ansio- ja pääomatulojen kanssa. Ennen verotusta yrittäjä saa tehdä viiden prosentin yrittäjävähennyksen. Toiminimen yritystulo jaetaan verotettavaksi yrittäjän ansio- ja pääomatulona. Toiminimiyrittäjän pääomatulon määrä on 20 prosenttia yrityksen edellisen vuoden nettovarallisuudesta. Yrittäjän veroprosentti koostuu pääomatulojen veroprosentista, joka on 30 prosenttia 30 000 euroon asti ja sitä ylittävästä määrästä 34 prosenttia. Loppuosa tilikauden tuloksesta verotetaan yrittäjän ansiotulona.

Ansiotulot koostuvat palkkatuloista, eläketuloista, jaettavan yritystulon ansiotulo-osuudesta sekä osakeyhtiön osingon ansiotuloksi laskettavasta osuudesta. Toiminimen ansiotuloveroa maksetaan progressiivisen asteikon mukaan ja yrittäjän verotus tapahtuu ennakkoverojen kautta. Pääomatuloksi katsotaan varallisuuden tuottama tulo, esimerkiksi vuokratulo, korkotulo ja voitto-osuudet. Tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjän verotusta varten on etukäteen tehtävä arvio tuloista, jonka perusteella verot maksetaan.

Toiminimiyrittäjällä on hyvin samanlainen verotus ansio- ja pääomatulojen suhteen kuin palkansaajalla. Yrittäjän on tärkeää ymmärtää verotuksen yksityiskohdat, mutta hyvä kirjanpitäjä voi auttaa yrittäjää hallitsemaan verotukseen liittyviä asioita.

Muuta huomioitavaa toiminimen verotuksessa

Toiminimiyrittäjänä täytät vuosittain oman henkilökohtaisen toiminimen veroilmoituksesi lisäksi myös elinkeinotoiminnan veroilmoituksen. Toiminimen verojen ilmoittaminen ja veroilmoituksen viimeinen mahdollinen jättöpäivä on joka vuosi aina keväällä. Verojen ilmoittaminen tapahtuu aina Verohallinnon sivuilla OmaVerossa.

Kaikki toiminimiyrittäjän tienaamasi tulot verotetaan automaattisesti kyseisen vuoden verotuksessa yhdessä muiden mahdollisten ansio- ja pääomatulojen kanssa. Toiminimen ennakkoverot määrittyvät etukäteen tehdyn tuloarvion perusteella. Jos toiminimen tulot ylittävät arvion, ennakkoveroa on maksettu liian vähän. Tällöin yrittäjän on maksettava puuttuvat verot joko lisäennakkona tai jäännösverona. Liikaa maksetut ennakkoverot palautetaan veronpalautuksena.

Lisäennakon voi hakea ja maksaa OmaVero-palvelussa ennen maksun eräpäivää, mutta vain verotuksen päättymiseen asti. Lisäennakkoa voi maksaa ilman viivästyskorkoa päättynyttä verovuotta seuraavan vuoden tammikuun ajan. Mikäli olet sivutoiminen toiminimiyrittäjä ja sinulla on myös päätyö, molempien tienestit verotetaan yhdessä.

Toiminimiyrittäjä, arvonlisävero (ALV) ja sen maksaminen

Kun aloitat toiminnan toiminimiyrittäjänä ja saat työkorvauksia yli 15 000 euroa vuodessa, sinun on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisterissä, esimerkiksi OmaVerossa. Jos sinulla ei ole ennestään Y-tunnusta, sinut rekisteröidään samalla yrittäjäksi ja saat Y-tunnuksen. Jos sinulla on jo olemassa Y-tunnus, voit ilmoittautua alv-rekisteriin muuttamalla rekisteritietojasi OmaVerossa.

On tärkeää arvioida tulevat työkorvaukset realistisesti ja ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi, mikäli arvioit, että 15 000 euron raja ylittyy. Muuten joudut maksamaan arvonlisäveron takautuvasti koko vuodelta sekä mahdolliset viivästysseuraamukset, mikäli raja ylittyy kesken vuoden. Laskutusasioissa pystyt hyödyntämään helposti tulolaskuriamme, joka kertoo helposti, kuinka paljon laskutettavasta summasta jää rahaa käteen, ja joka toimii kaverina verojen maksamisen kanssa.

Talenom auttaa sinua vero-ja alv-ilmoituksien kanssa ja tekee ne puolestasi. Tutustu tarkemmin Talenomin tarjoamaan toiminimiyrittäjä -palveluun ja rekisteröidy ilmaiseksi!

Toiminimen verovähennykset

Toiminimen kulut ovat verovähennyskelpoisia, kuten netti- ja puhelinlaskut, YEL-vakuutus, vuokrakulut, työvälineet, markkinointikulut sekä työvaatteet, mikäli niitä käytetään ainoastaan työtehtävissä. Vähennyksiä laskiessa on huomioitava myös mahdolliset tappiot ja yrittäjävähennys. Vähennyskelpoisissa kuluissa on kuitenkin eroavaisuuksia toimialan mukaan, esimerkiksi rakennusalalla työkalut ovat vähennyskelpoisia. Vähennykset eivät kuitenkaan koske henkilökohtaisia menoja, kuten verottajan viivästysseuraamusmaksuja.

Tutustu tarkemmin toiminimiyrittäjän verovähennyksiin täältä!

FREE.fi Whatsapp