Vakuutukset

Ryhmätapaturmavakuutus

Vakuutus on voimassa laskutettavaa työtä tehdessä ja tähän työhön välittömästi liittyvillä matkoilla.

 • Vakuutus on voimassa Suomessa.
 • Vakuutettuina voivat olla alle 70-vuotiaat laskutuspalvelun kautta laskuttavat henkilöt, jotka kuuluvat Kelan piiriin.

Vakuutus korvaa:

 • Tapaturman hoitokuluja 20 000 euroa/ vahinkoa kohden.
 • Tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta 20 226 euroa.
 • Tapaturman aiheuttamasta kuolemantapauksesta 20 226 euroa.

Vakuutusten tarkka sisältö ilmenee sovellettavista vakuutusehdoista ja suojeluohjeista.

Vastuuvakuutus

Toiminnan vastuuvakuutus kattaa FREE.fi -laskutuspalvelun kautta laskutetussa työssä toiselle aiheutuneita esine- ja henkilövahinkoja, joista vakuutettu kevytyrittäjä on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuu syntyy pääasiallisesti tuottamuksen eli huolimattoman, moitittavan menettelyn seurauksena. Vakuutukseen sisältyy kuitenkin joitakin rajoitusehtoja. Vakuutus ei esimerkiksi kata vahinkoja, jotka perustuvat puutteellisesti suoritetun toimeksiannon uudelleen tekemiseen tai siihen, että toimeksiannon mukaista velvoitetta ei ole lainkaan täytetty.

 • Toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä on 1 000 000 euroa ja siihen liitetyn työn kohteena olevan vieraan omaisuuden lisäturvan 50 000 euroa vahinkoa ja vakuutuskautta kohden.
 • Vahinkokohtainen omavastuu on 1 200 euroa.
 • Vakuutus kattaa kaikki toimialat pois lukien bitumikatto- ja kattotulityöt, maatalouslomitus, teollisuus- ja tuotantolaitteiden puhdistus sekä ruiskumaalaus ulkona. Vakuutukseen sisältyy lisäksi rajoituksia, jotka koskevat esimerkiksi toimintaa lentokenttäalueella ja vesiliikennettä.
 • Vakuutusten voimassaoloalue on Eurooppa.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus kattaa FREE.fi -laskutuspalvelun kautta laskutettuun työhön liittyviä, kevytyrittäjän omia lakimieskuluja erilaisissa riita- ja rikosasioissa tietyin rajoituksin. Vakuutus ei sen sijaan kata omaa työtä tai ajanhukkaa, maksettavaksi tuomittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja tai riidan kohteena olevaa pääomaa.

 • Vakuutuksen vakuutusmäärä on 30 000 euroa vahinkoa ja vakuutuskautta kohden ja sen voimassaoloalue on Suomi.
 • Vahinkokohtainen omavastuu on 15 % kuluista, kuitenkin vähintään 600 euroa.

Vahingon sattuessa ota yhteys asiakaspalveluumme, joka auttaa sinua vahingon ilmoittamisessa.

FREE.fi Whatsapp