Kevytyrittäjyys yritykselle

Lukuaika: n. 4 minuuttia
Yrittäjyyskoulu  »  Työllistäminen   »   Kevytyrittäjyys yritykselle

Joustava ja kustannustehokas ratkaisu perinteiselle työvoimalle – miksi suosia toimeksiantosopimusta tavallisen työsopimuksen sijaan

Kevytyrittäjien määrä työmarkkinoilla on lisääntynyt viimeisien vuosien aikana huimasti, tarjoten sekä henkilöille että yrityksille joustavamman tavan työskennellä ja täyttää resurssitarpeitaan. Monet ihmiset, erityisesti nuoret työssä käyvät henkilöt ovat löytäneet houkuttelevia puolia yrittäjämäisestä työn tekemisestä verrattuna perinteiseen palkkatyösuhteeseen. Kevytyrittäjyys yritykselle toimii ratkaisuna moneen tilanteeseen.

Oheisessa blogissa paneudummekin tarkemmin syihin, miksi yritysten olisi syytä harkita rohkeammin kevytyrittäjien hyödyntämistä perinteisten töntekijöiden sijaan. Lue lisää kevytyrittäjyyden hyödyistä yritykselle sekä muistilista kevytyrittäjien työllistämiseen. 

Mitä on kevytyrittäjyys? 

Kevytyrittäjänä henkilö työllistää itsensä yrittäjänä ilman y-tunnusta. Perinteisen työsuhteen sijaan, henkilöt työllistyvät toimeksiantosopimuksilla yrityksiin perinteisen työsuhteen sijaan. Tämä suhteellisen uusi työllistymisen muoto sopii erityisesti henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä ja ovat kiinnostuneita kokeilemaan sitä ilman suuria sitoumuksia. 

Kevytyrittäminen sopii erinomaisesti yrityksille, jotka tarvitsevat työvoimaa satunnaisesti, sesonkiluotoisesti ja jotka toivovat resurssienhallinnaltaan joustavuutta ja kustannustehokkuutta. Kevytyrittäjyys tarjoaa yritykselle mahdollisuuden työllistää ketterästi ja kustannustehokkaasti juuri sen hetken tarpeen mukaan. 

Kevytyrittäjyys yritykselle

Kevytyrittäjyyden edut yrityksille – työvoimaa väliaikaiseen ja muuttuviin tilanteisiin 

Sen lisäksi, että kevytyrittäjyys tarjoaa yritykselle mahdollisuuden ketterälle ja kustannustehokkaalle resursoinnille, kevytyrittäjyys tuo mukanaa monia muitakin hyödyllisiä etuja yritykselle. 

Alihankinta on arkipäivää yrityksissä. Yritykset ovat kautta aikojen ulkoistaneet palveluita ja työntekijöitään vahvistamaan sekä parantamaan yritystoimintaansa, sillä monesta syystä johtuen kaikkea ei ole aina järkevää toteuttaa yrityksen omilla resursseilla. Työvoiman vuokraus sekä yrittäjien hyödyntäminen väliaikaisessa tai muuttuvassa työvoimapulatilanteessa ovat olleet suosittuja vaihtoehtoja monelle yritykselle. 

Kevytyrittäjyys on uudempi vaihtoehto, mutta se tarjoaa erinomaisen ratkaisun yrityksille, jotka tarvitsevat joustavaa työvoimaa väliaikaisiin ja muuttuviin tilanteisiin. 

Vältä byrokratiaviidakko – työllistä toimeksiantosuhteeseen

Yksi houkutteleva syy yrityksille hyödyntää enemmän kevytyrittäjiä on työntekijän palkkaamiseen liittyvä byrokratiaviidakko sekä työsuhteen mukanaan tuomat riskit yritykselle. Yrityksistä suuri osa on varmasti jossakin vaiheessa vuosien varrella törmännyt tilanteeseen, missä tarve lisätyövoimalle on ollut akuutti, mutta työntekijän rekrytointiin liittyvä pitkä työrupeama sekä sen mukanaan tuomat kustannukset ovat pysäyttäneet prosessin lyhyeen. 

Kiitos kevytyrittäjyyden, yrityksillä on mahdollisuus saada tarvittavaa lisätyövoimaa riskittömämmin, kustannustehokkaasti sekä ilman byrokratian monimutkaisia kiemuroita. Kevytyrittäjän kanssa työskennellessä osapuolten välille muodostuu toimeksiantosuhde, mikä on monella tapaa kevyempi tapa työllistää verrattuna työsuhteeseen. Toimeksiantosuhteessa yrityksen huolehdittavaksi jää ainoastaan laskun maksaminen suoritetusta työstä ja yritys välttyy muilta suurilta työnantajakustannuksilta. Näin yrityksen on mahdollista saada juuri omiin tarpeisiinsa sopiva tekijä ja kevytyrittäjillä on itsellään mahdollisuus suorittaa juuri toivomiaan toimeksiantoja oman aikataulunsa puitteissa. 

Kevytyrittäjyyden kustannustehokkuus

Kevytyrittäjyyden avulla yritykset voivat saada tarvittavaa lisätyövoimaa ilman monimutkaista rekrytointiprosessia ja riskejä. Erityisesti väliaikaisissa työvoimantarpeissa kevytyrittäjyys voi olla kustannustehokkaampi vaihtoehto kuin perinteinen työntekijän palkkaaminen. Työntekijän palkkaamisen kustannukset saattavat nousta hyvinkin korkealle jo rekrytointivaiheessa. Kevytyrittäjän kanssa yritys maksaa vain suoritetusta työstä ilman ylimääräisiä työnantajamaksuja ja muita kuluja. Käytä laskuriamme, jotta näet minkälaisia säästöjä sinun yrityksellesi voisi kertyä taloushallinnossa.

Palkatessa työntekijän yritys sitoutuu maksamaan työntekijästä kaikki lain vaatimat työnantajamaksut, joihin sisältyy muun muassa työeläke- ja muita vakuutusmaksuja. Tämän lisäksi työntekijöihin liittyy myös muita juoksevia kuluja, kuten työterveyshuolto, mikä yrityksen on velvollisuus tarjota työsuhteessa oleville henkilöille. Näiden vuoksi kustannustehokkaampi tapa rekrytoida voi tulla tarpeen ja olla viisampi tapa työllistää henkilö monelle yritykselle. Kevytyrittäjän toimiessa yrittäjänä yrityksen kustannukset rajoittuvat ainoastaan tehdystä työstä maksamiseen. Toimeksiantosopimusta tehdessä yritys ja kevytyrittäjä voivat itse sopia kuinka suuri ja miten kevytyrittäjän työstä maksetaan. Koska yritys ei maksa kevytyrittäjistä sivukulja, on yrityksellä myös mahdollisuus maksaa kevytyrittäjille huomattavasti parempaa palkkaa verrattuna työsuhteessa toimiviin henkilöihin. Kaikki ylimääräinen, kuten eläke- ja vakuutusmaksut ovat kuitenkin kevytyrittäjän itsensä vastuulla, jolloin yrityksen tarvitsee ainoastaan maksaa suoritetusta työstä. Näin ollen etenkin muuttuvissa ja väliaikaisissa työvoimatarpeissa yrityksien tulisi vahvasti tutustua kevytyrittäjien hyöndyntämiseen. 

Työllistä pienemmällä riskillä

Työntekijän palkkaamiseen liittyy aina riskiä. Kevytyrittäjän työllistäminen työntekijän sijaan vähentää näitä riskejä, koska kevytyrittäjä ei ole perinteisen työsuhteen piirissä. Useista haastatteluista ja rekrytointivaiheessa teetetyistä mahdollisista testeistä huolimatta palkattu työntekijä voi ajoittain osoittautua hutivalinnaksi eikä täytä yrityksen tarvetta. Tässä vaiheessa yritys on todennäköisesti käyttänyt jo useita työtunteja ja euroja sopivan työntekijän löytämiseksi, ja pettymys on suuri, jos valinta ei vastaakaan odotuksia. Lisäksi, jos palkattu työntekijä ei toimi odotetusti, irtisanominen voi olla vaikeaa, ja virheellisesti hoidettu irtisanominen voi lisätä entisestään kustannuksia yritykselle.

Nosta imagoasi työnantajana

Tarjoamalla työllistymismahdollisuuksia kevytyrittäjille sekä muissa työllistymisen muodoissa, yritys voi parantaa omaa imagoaan houkuttelevampana työnantajana. 

Yhä useammat työikäiset henkilöt, erityisesti nuoret, arvostavat joustavuutta omassa työelämässään entistä enemmän. Kevytyrittäjänä henkilöllä on yrittäjän lailla mahdollisuus valita omaa aikatauluaan ja kiinnostustaan vastaavia toimeksiantoja, ja hän voi työskennellä useiden yritysten ja projektien parissa samanaikaisesti. Tämän kautta yritykset, jotka tarjoavat vaihtoehtoja työskentelyyn perinteisen työsuhteen lisäksi näyttäytyvät houkuttelevimpina työnanatajina. Kevytyrittäjyyden ei tarvitse automaattisesti olla keino pelkän hekellisen työvoimapulan korjaamiseen vaan kevytyrittäjistä yritys voi löytää itselleen myös osaavia ja pitkäaikaisia resursseja. 

FREE.fi Whatsapp