Epäonnistumisen pelko

Lukuaika: n. 4 minuuttia
FREE!
Yrittäjyyskoulu  »  Inspiraatio   »   Epäonnistumisen pelko

“Epäonnistumisen pelon syntyyn on monia taustatekijöitä. Yksi taustatekijä voi olla lähtöisin omasta lapsuuden perheestä”, kertoo työterveyspsykologi Mia Mielonen.

Määrittelevä tekijä voi olla se, miten virheisiin on suhtauduttu ja miten läheiset puhuvat tehdessään asioita tai virheitä. Kun epäonnistumiset koetaan hävettävänä asiana tai kun virheistä tulee ahdistava olo, ihminen alkaa pelkäämään virheitä ja tavoittelemaan onnistumista.

Työyhteisön merkitys

Työyhteisön suhtautumisella virheisiin on merkittävä vaikutus siihen, miltä epäonnistuminen tuntuu. Työpaikalla saattaa olla tapana etsiä syyllistä ja painottaa sitä, kuka teki virheen ja miksi näin tapahtui.

“Harva haluaa olla se, jota sätitään tiimipalaverissa tai joka saa huudot esimieheltä.”

Mielonen muistuttaa, että työyhteisössäkin voidaan joko vahvistaa tai heikentää epäonnistumisen pelkoa. “Jos ilmapiiri on syyllistä etsivä tai virheet nostetaan tapetille negatiivisessa mielessä, on ihmisen normaali reaktio ruveta pelkäämään”, kertoo Mielonen.  “Harva tahtoo olla se, jota sätitään tiimipalaverissa tai joka saa huudot esimieheltä.”

Nämä asiat tulisi tuoda esiin positiivisena asiana miettien sitä, kuinka asia kannattaa huomioida tulevaisuudessa. Tällöin häviää yksilön kokema häpeä tai syyllisyys virheen tekemisestä.

Pelolla voi olla raju vaikutus ihmisen elämään

Epäonnistumisen pelko voi vaikuttaa ihmiseen hyvinkin rajusti. Ihminen saattaa alkaa suorittaa elämää ja pyrkiä täydellisyyteen ja olla todella pikkutarkka. “Jos kokoajan varautuu epäonnistumiseen, se estää luovaa ajattelua.”, sanoo Mielonen.

“Tekeminen kapeutuu, kun yrittää aina tehdä kaiken varman päälle eikä tee vapautuneesti asioita.”

Epäonnistumisen pelkoa kokeva saattaa tehdä asioita hurjana, kunnolla ja pyrkien tekemään kaiken täydellisesti. Toinen keino on se, että välttelee, alisuoriutuu ja pysyy turvallisella alueella ilman itsensä haastamista. Ihminen voi jopa jättää työmahdollisuuksia ottamatta epäonnistumisen pelon vuoksi.

”Itsetuntemusta on myös tiedostaa omat osaamisen rajat ja voimavarat.”

“Terve epäonnistumisen pelko on ihan luonnollista ja normaalia”, Mielonen muistuttaa. “Joskus on viisasta ymmärtää, että tuohon minusta ei ole. Siinä on se tietynlainen rehellisyys omille taidoille ja voimavaroille ”. On myös itsetuntemusta tiedostaa omat osaamisen rajat ja voimavarat.

Usein epäonnistumisen pelon tuoma käyttäytyminen on alitajuntaista ja ihminen ei välttämättä tiedosta pelon olemassaoloa. Pelon voi huomata siitä, että on asioiden edessä hyvinkin ahdistunut tai epävarma ja usein ajattelee ettei riitä, osaa tai uskalla.                        

 “Epäonnistumisen pelko voi näyttäytyä kohtuuttomina odotuksina itseltään ja siinä, että vaatii itseltään paljon, mutta ei osaa nauttia saavutuksistaan.”, kertoo Mielonen. Monesti ihminen ei uskalla tarttua tilaisuuksiin tai valitsee alisuoriutumisen ja tekee asioita alhaisemmalla tasolla kuin mihin olisi potentiaalia.

Vinkkejä epäonnistumisen pelkoa kokevalle:

Kartoita tilanne

Tilanteen kartoitus on monesti tärkeää. On hyvä lähteä purkamaan ja tutkimaan pelkoa ja tiedostaa sen olemassaolo. Ylipäätänsä se, että tarkastelee omaa ympäristöä ja korkeiden odotusten liikkeellelähdön syitä.

Kysy itseltäsi:    

                     “Tarvitseeko minun odottaa itseltäni näitä asioita? ”

                     “Kuka minulta odottaa näitä asioita? ”

Näin tiedostat paremmin ovatko odotukset omiasi vai jonkun toisen.

Suhteellista asia

Jos tulee virhe tai epäonnistuminen, voi yrittää suhteellistaa asiaa. Muistanko tämän tai muistaako ihmiset tämän vielä viikon päästä, kuukauden päästä tai vuoden päästä?

Kuinka isosta asiasta lopulta on kysymys?

Saat suhteellisuudentajua siihen, että ehkä ei ole katastrofi, vaikka tulisi tietynlainen epäonnistuminen kyseisessä asiassa.

Kokeile epäonnistumista

Yksi tapa on kokeilla tehdä haastavia asioita, vaikka tulisikin joku epäonnistuminen. Tämän avulla pystyt testaamaan sitä, miltä itsestä tuntuu ja onko se sittenkään niin kamalaa, jos epäonnistuu. Jokainen epäonnistuu joskus ja yrittämisestä saa ajatteluun vastapainoa ja tulee uusia kokemuksia.

Voita itsesi

Kun kokeilet asioita, joihin et uskonut pystyväsi, saatatkin onnistua niissä. Tämä tuo itseluottamusta, jolloin et jätä välistä hyviä tilaisuuksia, etkä lähde alisuoriutumaan.

Tee mielikuvaharjoituksia

Mielikuvaharjoittelu on yksi tapa taistella epäonnistumisen pelkoa vastaan. Sen avulla voit etukäteen vahvistaa onnistumisen tunteita.

“Kun pelkää epäonnistumista ja mielikuva on se, että tulee epäonnistumaan,on todennäköistä, että asia meneekin pieleen.” kertoo Mielonen. Onnistuminen on todennäköisempää, kun henkisesti valmistautuu onnistumaan ja uskoo omiin vahvuuksiin.

“Usein puhutaan epäonnistumisen tunnelukosta”

Kun tiedostaa tunnelukon, ihminen alkaa hyväksymään itsensä sellaisena kuin on. Jokaisella ihmisellä on vahvuuksia ja heikkouksia, mutta myös rajoja sekä puutteita, joita voi ajan kanssa kehittää.

Edesauttava askel on, ettei aina tarvitse vaatia itseltään niin valtavasti. Välillä vähempikin on riittävä.

FREE.fi Whatsapp