YEL-vakuutus

Lukuaika: n. 7 minuuttia
Yrittäjyyskoulu  »  Kevytyrittäjille   »   YEL-vakuutus

Mikä on YEL-vakuutus?

Yrittäjän turva ja taloudellinen varmuus. YEL-vakuutus, eli yrittäjän eläkevakuutus, on Suomen sosiaaliturvajärjestelmän keskeinen osa, joka tarjoaa itsenäisille yrittäjille turvaa eläkepäivien varalle. YEL-vakuutus on olennainen osa yrittäjän taloudellista suunnittelua ja tulevaisuuden varmistamista. Tässä artikkelissa käsittelemme yrittäjän YEL-vakuutuksen perusteita sekä sen tärkeyttä kevytyrittäjille ja toiminimiyrittäjille, aloittavan yrittäjän alennusta – kokosimme sinulle myös pienen muistilistan artikkelin lopuun.

Tehdessä työtä yrittäjänä, sosiaaliturvan muoto muuttuu – mutta ei lopu. YEL-vakuutus on lakisääteinen eläkevakuutus Suomessa, joka on tarkoitettu itsensä työllistäville ammatinharjoittajille, kuten kevytyrittäjille sekä yrittäjille. Vakuutus perustuu yrittäjän eläkelakiin (YEL) jonka tarkoituksena on turvata yrittäjien toimeentulo eläkkeelle siirtyessä sekä tarjota taloudellista tukea työkyvyttömyyden tai sairauden yllättäessä. YEL-vakuutus on tapa varmistaa, että yrittäjä saa eläkettä yrittäjäuran jälkeen samalla tavoin kuin palkansaaja. 

Milloin tarvitset YEL-vakuutuksen yrittäjänä tai kevytyrittäjänä?

Yrittäjien YEL-vakuutus on lakisääteinen vakuutus kaikille yrittäjille sekä itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden kohdalla seuraavat kriteerit täyttyvät. 

 • Yrittäjyys: Olet yrittäjä tai itsensä työllistävä ammatinharjoittaja, kuten kevytyrittäjä
 • Ikä: olet 18-69 -vuotias
 • Työtuloraja: Kun työtulo ylittää vuosittain asetetun YEL-rajan – 9010,28€ vuodessa (v. 2024)
 • Asuinpaikka: Sinulla on pysyvä asuinpaikka Suomessa
 • Yritystoiminnan jatkuvuus: Yritystoimintasi on kestänyt yli neljä (4) kuukautta.

Yrittäjän tai kevytyrittäjän YEL-velvollisuus alkaa kuuden (6) kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta, jos yllämainitut ehdot täyttyvät. YEL-vakuutus on tarpeellinen myös tilanteessa, missä yritystoiminta on sivutoimista tai kausiluontoista. Yrittäjän velvollisuuksiin kuuluu seurata liiketoimintansa kehitystä vuoden aikana ja reagoida, jos YEL-vakuutukselle asetetut kriteerit täyttyvät. Jos olet epävarma YEL-vakuutuksen tarpeellisuudesta, vakuutus on mahdollista hankkia myös taannehtivasti. Vakuutus on mahdollista hankkia taannehtivasti kuluvalle sekä kolmelle (3) edeltävälle vuodelle, mutta ei tätä kaummaksi menneelle ajalle. Jos yrittäjä ottaa YEL-vakuutuksen takautuvasti tulee vakuutusmaksut myös maksaa takautuvasti. 

Koska vakuutus on lakisääteinen ja sen ottamista valvotaan, yrittäjä voi saada itselleen huomautuksen tai sakon korkoineen, jos vakuutuksen ottaminen on laiminlyöty. Suomessa yrittäjien YEL-vakuuttamista valvoo Eläketurvakeskus. Loppuviimein, Eläketurvakeskus voi hankkia YEL-vakuutuksen yrittäjälle hänen puolestaan ja kustannuksella, jos aiempaan huomautukseen vakuutuksen ottamisesta ei ole reagoitu. Tutustu asiaan tarkemmin ETK:n sivuilta.

YEL-vakuutus on merkittävä osa yrittäjän sosiaaliturvaa, joten on hyvä muistaa pitää huoli vakuutuksen hankkimisesta ajoissa ja varmistaa, että tietosi pysyvät ajantasalla. Kun YEL-vakuutuksesi on kunnossa, voit keskittyä olennaiseen yritystoimintaasi rauhallisin mielin tietäen, että eläke- ja sosiaaliturva-asiasi ovat kunnossa. 

Muista siis, että yrittäjän eläkevakuutuksen eli YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulo vaikuttaa päivärahoihin, työttömyyspäivärahaan ja eläkkeeseen. Eli mitä pienempää YEL maksua maksaa sitä pienemmät korvaukset asian sattuessa, tämän vuoksi suositellaan  että YEL otetaan oikeiden tulojen mukaan. 

Testaa kuulutko YEL-velvollisuuden piiriin

Kestääkö työskentely kevytyrittäjänä yli neljä (4) kuukautta?

 • Jos vastaus on kyllä, olet YEL-velvollinen.
 • Jos vastaus ei, YEL-vakuutusta ei ole pakko hankkia.

Onko työtulo yli 9010,28 euroa, kahdentoista (12) kuukauden aikana?

 • Jos vastaus kyllä, olet YEL-velvollinen.
 • Jos vastaus ei, YEL-vakuutusta ei ole pakko hankkia.
YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus on tärkeä yrittäjän turva.

Kevytyrittäjä YEL

Jos täytät edellä mainitut YEL-vakuutuksen ottamiselle asetetut ehdot, sinun on otettava vakuutus, vaikka toimintasi olisi osa-aikaista, keikka- tai kausiluontoista. Näin ollen kevytyrittäjänä ja itsensä työllistäjänä sinun tulee huolehtia, että YEL-vakuutusasiat ovat kunnossa tarvittaessa. Asiantuntevaa apua ja neuvoja kevytyrittäjän YEL-vakuuttamisesta saat aina FREE.fi:n asiakaspalvelusta!

Toiminimiyrittäjä ja YEL

Toiminimen perustaminen on yksi yleisimmistä yritysmuodoista ja tavoista aloittaa yrittäjyys Suomessa. Toiminimiyrittäjänä toimiva henkilö on vastuussa itse omasta YEL-vakuutuksestaan kevytyrittäjän lailla. YEL-vakuutuksen vakuutusmaksut perustuvat yrittäjän itse ilmoittamaan vuosittain laskettavaan työtuloon, ja vakuutusmaksua maksetaan vuosittain. YEL-vakuutus on pakollinen, jos yrittäjän työtulo ylittää vakuutusvelvollisuuden alarajan. YEL-vakuutus ei kata pelkästään eläketurvaa vaan myös yrittäjän sosiaaliturvan, kuten sairaus- ja tapaturmaturvan. 

YEL-vakuutus kätevästi FREE.fi kautta

Hankkimalla YEL-vakuutuksen varmistat, että sinulla on yrittäjänä tarvittava eläke- ja sosiaaliturva tulevaisuuttasi varten. Tiesitkö, että FREE.fi-käyttäjänä voit hakea YEL-vakuutuksen kätevästi kirjautumalla profiilisi tai lähettämällä hakemuksen suoraan yhteistyökumppanimme Varman kautta? Jos olet YEL-velvollinen, mutta sinulta ei vielä löydy YEL-vakuutusta, kirjaudu FREE.fi profiiliisi ja hae vakuutus meiltä helposti. Vakuutuksen hakeminen profiilin kautta on nopeaa ja kätevää. 

Mitä YEL-vakuutus kattaa?

YEL-vakuutus turvaa tulevaisuuttasi taloudellisesti, jos toimit yrittäjänä tai kevytyrittäjänä. Vakuutus vaikuttaa yrittäjien etuuksiin, kuten sosiaaliturvaan sekä kerryttää eläkettä. Ohessa listattuna keskeisimmät YEL-vakuutuksella katettavat yrittäjän etuudet. 

Eläketurva: YEL-vakuutuksen kautta yrittäjä kerryttää työeläkkettään. Työeläkkeen määrä muodostuu työuran aikana kertyneistä kokonaisansioista – niin palkkatyössä kuin yrittäjänä tienatuista. Yrittäjänä toimiessa, työeläke kertyy työtulon perusteella, kun taas palkkatyössä kertymä lasketaan palkan mukaan. Yrittäjänä toimiessa työeläkettä kertyy vuosittain 1,5 prosenttia yrittäjän vuosiansioista eli työtulosta, kun sinulla on YEL-vakuutus. Huomioithan, että pääomatulot eivät kerrytä eläketurvaa. 

Työttömyysturva: Työttömyysturva antaa taloudellista turvaa yrittäjälle, jos yritystoiminta päättyy ja jää työttömäksi. Maksettavan työttömyystuen määrään vaikuttaa ennen kaikkea YEL-työtulo. Halutessa yrittäjänä voin myös liittyä työttömyyskassaan, josta yrittäjän on mahdollista saada ansiosidonnaista päivärahaa. Työttömyyskassaan voi liittyä jäseneksi, kun YEL-työtulo ylittää heidän määrittämän alarajan. Lue lisää työtulon alarajasta täältä

Vanhempainraha: Palkkatyössä olevan henkilön lailla yrittäjällä oikeus vanhempainrahaan. Vanhempainrahan avulla, yrittäjävanhempi voi jäädä lapsen kanssa kotiin laspen syntymän jälkeen. 

Perhe-eläke: Perhe-eläkkeen kautta yrittäjän perheelle voidaan maksaa taloudellista tukea lesken- ja lapseneläkkeen muodossa tilanteissa, joissa yrittäjäperheen pääasiallinen perheenhuoltaja menehtyy. 

Sairauspäiväraha sekä kuntoutus: YEL-vakuutuksen kautta yrittäjä on turvattu, jos hän sairastuu lyhyempi- tai pidempiaikaisesti. Sairastuessai yrittäjän on mahdollista saada sairaus- tai osasairauspäivärahaa, jonka avulla hänellä on mahdollisuus palautua rauhassa työkuntoon. Sairauden pitkittyessä, yrittäjällä on myös mahdollisuus kuntoutustukeen.

YEL-vakuutuksen perimmäinen tarkoitus on kerryttää yrittäjänä toimineelle henkilölle toimeentulon lähde eläkkeelle siirtyessä sekä antaa taloudellista turvaa työttömyyden ja muiden elämän aikana tapahtuvien muutosten varalle. Sen lisäksi, että YEL-vakuutus antaa turvaa yrittäjälle itselleen, on siitä myös hyötyä yrittäjän perheelle perhe-eläkkeen muodossa. YEL-vakuutuksen kautta kertyvän sosiaali- ja eläketurvan tärkeänä perustana on yrittäjän työtulo. Jotta yrittäjänä sosiaaliturvasi on hyvällä tasolla on tärkeää pitää huoli, että työtulosi määrä on ilmoitettu vakuutukselle oikealla tasolle.

Kuinka paljon YEL-vakuutus maksaa?

Työttömyyskorvaus, samoin kuin sairauspäivärahan määrä lasketaan YEL-työtulon perusteella. Tämän takia YEL-työtulon taso on tärkeää määritellä alusta saakka mahdollisimman oikealle tasolle. Jokainen maksettu YEL-vakuutusmaksu kasvattaa eläkettä ja parantaa yrittäjän sosiaaliturvaa. Lisäksi YEL-vakuutusmaksu on verovähennyskelpoinen. Huomaathan, että jos yrittäjä on ottanut tuloja vastaavan YEL-vakuutuksen, ei työttömyysturva, sairauspäiväraha, tai muut etuudet ole sen huonompia, kuin tavallisella palkansaajalla. Lisää YEL-vakuutuksesta löydät Varman sivuilta

Yksi YEL-vakuutukseen liittyvä seikka, joka saattaa aiheuttaa hämmennystä, on työtulo. Työtuloa pidetään yrittäjän vuotuisena ansiotulona, mutta se eroaa perinteisestä palkasta. Työtulossa otetaan huomioon yrittäjätoiminnan työpanoksen arvo kokonaisuutena koko vuoden ajalta. Työtulo suuruuteen vaikuttavat muun muassa toimiala ja liikevaihto. 

Yrittäjän työtulo vaikuttaa suoraan YEL-maksuihin ja tulevaan eläkkeeseen. On tärkeää määrittää realistinen työtulo, sillä se vaikuttaa suoraan sosiaaliturvan tasoon. Liian matala työtulo voi johtaa alhaisiin eläke-etuuksiin ja sosiaaliturvan vajeeseen. Oman työpanoksesi rahallista arvoa voi olla vaikea määrittää, mutta tähän on saatavilla työkaluja. 

Työtuloarviota tehdessä on tärkeä ottaa huomioon, että työtulon tulisi vastata vuosipalkkaa, mitä maksettaisiin samassa tehtävässä työskentelevälle työntekijälle. Työtuloa laskiessa, apunasi on helppokäyttöisiä työtulolaskureita, joiden avulla saat itsellesi sopivan suosituksen työtulosi määrästä toimialasi ja liikevaihtosi perusteella.  

Voiko ilmoitettua työtuloa muuttaa jälkikäteen? Vastaus on, kyllä. Työtuloa koskevista pidempiaikaisista muutoksista tulee aina ilmoittaa taholle, mistä vakuutus on otettu. 

YEL-vakuutusmaksun suuruus lasketaan prosentteina YEL-työtulosta. Maksuprosentin suuruus määräytyy seuraavasti:

 • 18 – 52-vuotiailla 24,10 prosenttia
 • 53 – 62-vuotiailla 25,60 prosenttia
 • Yli 63-vuotiailla 24,10 prosenttia

YEL ja alkavan yrittäjän alennus

Yrittäjän alkutaipaleella kannustetaan yrittäjyyden aloittamista erilaisin keinoin. Yksi näistä on YEL-vakuutuksen alkavan yrittäjän alennus. Alkavan yrittäjän alennus konkreettisesti tarkoittaa siis sitä, että vakuutusyhtiöt tarjoavat YEL-vakuutusmaksun alennettuun hintaan ensimmäisien vuosien ajaksi. 

Alennus on tarkoitettu helpottamaan uusien yrittäjien tai kevytyrittäjän taloudellista taakkaa ensimmäisinä toimintavuosina. Alennus voi olla merkittävä, ja sen suuruus vaihtelee vuosittain. Alennus myönnetään automaattisesti, kun yrittäjä täyttää alennusehdot. Vakuutusyhtiö varman kautta auusi yrittäjä saa YEL-maksusta 22 % alennusta ensimmäisen neljän vuoden ajan. 

Tutustu Varman aloittavan yrittäjän alennukseen!

Yrittäjän muistilista 2023

Mitä sinun tulee muistaa yrittäjänä ja kevytyrittäjänä vuoden loppupuolella? Vuoden loppu lähestyy ja tämä tarkoittaa, että yrittäjänä tai kevytyrittäjänä sinun on hyvä kiinnittää huomiota toimintasi kannalta tärkeisiin asioihin ja varmistaa, että kaikki tarvittava tulee hoidetuksi ajallaan. Olemme luoneet muistilistan, jonka tarkoituksena on auttaa yrittäjiä ja kevytyrittäjiä valmistautumaan loppuvuoteen tehokkaasti ja huolehtimaan toiminnan kannalta oleellisista tehtävistä hyvissä ajoin.YEL-vakuutuksen taso kannattaa tarkistaa, että ilmoittamasi tiedot ovat edelleen paikkaansapitäviä ja vastaavat toimintasi tilannetta. Verokortin tuloraja – verokorttia ei enää tarvitse toimittaa meille, koska saamme tiedot viimeisimmästä verokortistasi suoraan OmaVerosta. Lue lisää yrittäjän muistilistasta täältä

FREE.fi Whatsapp