Työelämän peruspilarit Suomessa

Lukuaika: n. 2 minuuttia
Yrittäjyyskoulu  »  Liiketoiminnan aloittaminen   »   Työelämän peruspilarit Suomessa

Työllistymisen muodot kehittyvät jatkuvasti niin maailmalla, kuin Suomessakin. Perinteisen työsuhteen rinnalla yrittäjyys kasvattaa suosiotaan sekä toiminimi- ja kevytyrittäjyyden, kuin muidenkin yritysmuotojen myötä. Yrittäjänä toimimisen suosiota voi selittää esimerkiksi sen tuoma vapaus oman työn toteuttamiseen. Tätä myös FREE.fi haluaa tuoda esiin – vapautta valita.

Perinteinen palkkatyö

Suurin osa suomalaisista tekee työtä perinteisessä työsuhteessa. Tällöin henkilö solmii työnantajan kanssa työsopimuksen, jossa sovitaan työsuhteen luonne, kesto, palkka sekä muut olennaiset asiat. Työnantaja vastaa esimerkiksi työntekijän perehdyttämisestä, vakuutuksista, eläkkeestä ja työterveydestä sekä -turvallisuudesta. Perinteisessä työsuhteessa olevan palkka on säännöllinen, mikä yleisesti tuo taloudellista turvaa. Toisaalta työsuhteisen palkka on usein sidottu työehtosopimukseen ja palkan suuruuteen on lähes mahdotonta vaikuttaa.

Vaihtoehtona kevytyrittäjyys

Vaikka kevytyrittäjyys on Suomessa jo vakiintunut työnteon muoto, herättää se edelleen kysymyksiä. Tämän vuoksi on kevytyrittäjien saatava myös heille kuuluvia vastauksia. Kevytyrittäjien yhdistyksen Uusi Työ Ry:n arvion mukaan kevytyrittäjiä on Suomessa noin 150 000. Kevytyrittäjyyttä voi harjoittaa sekä pää- että sivutoimisena.

Kevytyrittäjä solmii toimeksiantosopimuksen työllistäjänsä kanssa ja laskuttaa tehdystä työstä sopimuksen mukaisesti. Kevytyrittäjä on vapaa määrittämään oman laskutushintansa, sopimaan työajoistaan ja tekemään töitä niin paljon, kuin haluaa. Kevytyrittäjä vapautuu yrittäjyyden velvollisuuksista, kun hän laskuttaa laskutuspalvelun kautta.

Yrittäjäksi toiminimellä

Kuten kevytyrittäjyyskin, myös toiminimiyrittäjyys kasvattaa suosiotaan itsensätyöllistämisen muotona. Vuonna 2021 toiminimiyrittäjiä toimi Suomessa reilu 200 000. Toiminimiyrittäjä eli yksityinen elinkeinonharjoittaja aloittaa yritystoimintansa perustamalla toiminimen. Tämän myötä toiminimiyrittäjä saa myös Y-tunnuksen sekä mahdollisuuden tehdä verovähennyksiä.

Mikä työllistymisen muoto kannattaa valita?

Vapaus valita koskee kaikkia. Jotta löydät itsellesi kannattavan työllistymisen muodon, on hyvä ottaa mahdollisista vaihtoehdoista selvää.

FREE.fi Whatsapp