Yrityksen perustaminen | Yrittäjän muistilista 2023

Lukuaika: n. 9 minuuttia
Yrittäjyyskoulu  »  Liiketoiminnan aloittaminen   »   Yrityksen perustaminen | Yrittäjän muistilista 2023

Onko mielessäsi yrityksen perustaminen? Yrityksen perustaminen saattaa tuntua monimutkaiselta prosessilta, joten olemme koonneet juuri sinulle muistilistaa yrityksen perustamisen yleisistä vaiheista, jotka auttavat sinua pääsemään alkuun. Muistilista pitää sisällään seuraavia asioita:

  • Kuinka perustat yrityksen
  • Mitä asioita tulee ottaa huomioon yritystä perustettaessa
  • Yrityksen perustamisen kustannukset
  • Toiminimen perustaminen
  • Yritysmuodon valinta
  • Yrityksen lopettaminen ja velkojen maksaminen

Miten perustaa yritys?

Aloita yrityksen perustaminen kartoittamalla omaa osaamistasi ja kehittämällä liiketoimintaidea. Selvitä, millaista liiketoimintaa haluat harjoittaa ja mikä liiketoimintaideasi on tarkemmin. Tutki markkinoita, kilpailua ja kysyntää ja kehitä liiketoimintaidea ja tee markkinatutkimusta. Tämän jälkeen pääset laatimaan liiketoimintasuunnitelman, joka sisältää yrityksen tavoitteet, markkinointisuunnitelman, taloudelliset ennusteet ja muut olennaiset tiedot. Liiketoimintasuunnitelma auttaa hahmottamaan yrityksen toimintaa ja hankkimaan rahoitusta.

Tutki erilaisia yritysmuotoja, kuten osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö tai toiminimi, ja valitse yrityksellesi sopivin yritysmuoto. Jokaisella yritysmuodolla on omat vaatimuksensa ja etunsa, joten harkitse yritysmuoto tarkkaan ennen päätöksentekoa.  Joissain tapauksissa saatat tarvita erityislupia tai ammattipätevyyksiä toiminnan harjoittamiseksi, joten tarkista toimialasi asianmukaiset luvat ja vaatimukset.  Huomioithan, että jotkin toimialakohtaiset velvoitteet tulee usein myös uusia tietyin väliajoin.

Varmista, että yrityksen perustamisvaiheessa yrityksellä on tarpeeksi rahaa käyttöpääomaan ja investointeihin. Tässä vaiheessa kannattaa kartoittaa myös mahdollista ulkopuolista rahoitusta kuten starttirahaa. Starttiraha on TE-toimiston myöntävä tuki aloitteleville, päätoimisille yrittäjille. Huomaathan, että mikäli haet starttirahaa, älä rekisteröi yritystäsi ennen kuin saat päätöksen starttirahasta. Muuta ulkopuolista rahoitusta voit esimerkiksi hakea ELY-keskuksilta, Leader-ryhmiltä tai Business Finlandilta. Muista avata yrityksellesi erillinen pankkitili, sillä tämä auttaa sinua pitämään yrityksen taloudelliset asiat erillään henkilökohtaisista varoistasi.

Rekisteröi yrityksesi tarvittaessa Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tai Verohallinnon rekisteriin. Tämä prosessi voi vaihdella hieman yritysmuodosta riippuen. Osakeyhtiön perustaminen edellyttää yleensä kaupparekisteriin rekisteröitymistä, toisin kuin toiminimiyrittäjänä saattaa riittää ainoastaan ilmoitus Verohallinnon rekisteriin. Tutustu toiminimen perustamiseen!

Yritystoiminnan aloittaminen keikkatöitä tekemällä on hyvä tapa saada kokemusta siitä, millaista voisi olla yrittäjänä toimiminen. Olemmekin koonneet myös keikkatöiden verotuksesta tietoja, jotta pääset vertailemaan eri työn tekemisen muotoja keskenään.

On kuitenkin tärkeää huomata, että jokaisen yrityksen perustamisprosessi on ainutlaatuinen, ja tarkempi yrityksen perustamisen malli ja suunnitelma riippuu yrityksesi tarpeista ja olosuhteista.

Mitä pitää ottaa huomioon yritystä perustettaessa?

Yrityksen perustamisessa on paljon muistettavia asioita ja siksi olemme koonneet tähän asioita, jotka on hyvä ottaa huomioo yrityksen perustamisvaiheessa. Yrityksen perustaminen voikin olla monimutkaista, joten kannattaa huolellisesti suunnitella ja tehdä tarvittavaa tutkimusta ennen yritystoiminnan aloittamista.

Yritystä perustettaessa on hyvä ottaa huomioon perusteellinen taustatutkimus ja sen perusteella tehdä kattava liiketoimintaidea- ja suunnitelma, jotta yrityksen toiminta vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja luo arvoa markkinoilla. Perusteellinen markkinatutkimus on hyvä tehdä, jotta ymmärrät kohdemarkkinat, kilpailutilanteen ja asiakkaiden odotukset.

Yrityksen perustaminen 101: Yrityksen perustamisopas

Valittaessa sopivaa yritysmuotoa yrityksellesi ota huomioon Valitse sopiva yritysmuoto, kuten osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö tai toiminimi, ottaen huomioon oikeudelliset, vero- ja vastuunäkökohdat. Selvitä tarvittavat luvat, rekisteröinnit ja lupa-asiakirjat, jotka liittyvät toimialaasi ja yritysmuotoosi. Muista hankkia mahdollisesti tarvittavat toimitilat yritystoimintasi harjoittamiselle ja kohdenna markkinointia potentiaalisiin asiakkaisiin. Muistathan myös tarvittaessa suojata yrityksesi tuotteet ja osaamisen immateriaalioikeuksilla, kuten tavaramerkillä, patentilla tai mallisuojalla. Apua tuotteiden ja osaamisen suojaamiseen saat Patentti- ja rekisterihallitukselta.

Selvitä, minkälaisia vakuutuksia yrityksesi tarvitsee. Esimerkiksi yrittäjän eläkevakuutus (YEL), työntekijöiden tapaturmavakuutus tai ammattivastuuvakuutus voivat olla tarpeen toimialastasi riippuen. Huolehdi verotuksesta ja kirjanpidosta jo yrityksen perustamisen alkuvaiheista alkaen. Voit ottaa halutessasi yhteyttä kirjanpitäjään tai veroneuvojaan, jotta saat asianmukaista opastusta yrityksen verotukseen ja kirjanpitoon liittyvissä asioissa. Tämä auttaa sinua täyttämään verovelvoitteet ja pitämään yrityksen taloudenhallinnan kunnossa.

Mikäli tarvitse yrityksellesi työvoimaa, suunnittele rekrytointi ja perehdytysprosessi sekä huomioi työlainsäädäntöön liittyvät velvoitteet. Lopuksi tunnista ja arvioi yrityksen riskit ja mieti toimenpiteitä riskienhallinnan varmistamiseksi, kuten vakuutusten hankkimista. Muistathan keksiä myös yrityksellesi nimen! Hae inspiraatiota ja vinkkejä yrityksen nimen keksimiselle kirjoittamastamme artikkelista.

Oman yrityksen perustaminen saattaa usein jännittää ja kuulostaa suurelta harppaukselta kohti yrittäjätoimintaan. Tähän vaihtoehtona voi omaa yrittäjätoimintaa aloittaa kevytyrittäjänä eli freelancerina. Oman toiminnan kasvaessa on kevytyrittäjyydestä luontevaa siirtyä kohti toiminimiyrittäjyyttä ja siitä eteenpäin taas kohti osakeyhtiötä. Mikäli kevytyrittäjyys voisi olla sopiva tapa aloittaa yrittäjämäistä työskentelyä, käy tutustumassa meidän tarjoamiimme palveluihin kevytyrittäjille!

Mitä yrityksen perustaminen maksaa?

Yrityksen perustamisen hinnat vaihtelevat suuresti riippuen monista tekijöistä, kuten yritysmuodosta, toimialasta, yrityksen koosta ja rekisteröintimenettelystä. Tämän lisäksi kustannukset erilaisista toiminnan aloittamisen hankinnoista vaikuttavat yrityksen perustamisen hintaan. Esimerkiksi toiminimen perustaminen on selkeästi halvempaa kuin osakeyhtiön. Seuraavaksi pääset lukemaan tarkemmin yrityksen perustamisen kustannuksista.

Yritysmuodon rekisteröintikulut ja perustamiskulut riippuvat siitä, minkä yritysmuodon valitset. Toiminimiyrittäjänä eli yksityisenä elinkeinonharjoittajana voit aloittaa toiminnan ilmaiseksi. Tarvitset ainoastaan Y-tunnuksen, jonka saat ilmaiseksi, kun teet yrityksen perustamisilmoituksen verohallinnon rekisteriin. Mikäli toimintaasi sisältyy luvanvaraista toimintaa, sinulla on muita työntekijöitä tai et tee töitä kotoa vaan olet hankkinut asunnostasi erillisen liiketilan, tulee sinun ilmoittautua kaupparekisteriin. Kaupparekisteriin ilmoittautuessa perustamisilmoitus maksaa sähköisesti 60 euroa ja paperisesti 115 euroa (2023).

Perustaessasi osakeyhtiön, maksaa kaupparekisteriin tehtävä perustamisilmoitus sähköisesti 240 euroa ja paperisesti 380 euroa (2023). Huomaathan, että sähköisesti tehty ilmoitus on huomattavasti edullisempi sekä nopeampi, verrattuna paperiseen ilmoitukseen, sillä paperisen ilmoituksen käsittelyaika saattaa olla jopa useita viikkoja.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustamisilmoitukset voi tehdä ainoastaan paperisesti, eli sähköisesti näitä yritysmuotoja ei voi perustaa. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustamisilmoitukset ovat 240 euroa. Mikäli kyseessä on vielä jokin muu yritysmuoto, kuten osuuskunta, maksaa perustamisilmoitus 380 euroa, ja ilmoituksen voi tehdä ainoastaan paperisesti. Huomaathan, että ainoastaan toiminimen ja osakeyhtiön voi perustaa myös sähköisesti.

Yrityksen perustaminen voi pitää sisällään kustannuksia myös erilaisten muiden palveluiden, kuten lakipalveluiden tai tilintarkastuksen puolesta. Moni yrittäjä haluaa hankkia lakipalveluita yrityksen perustamisvaiheessa yrityssopimuksien laatimiseen ja oikeudellisten asiakirjojen tarkistamiseen. Lakipalveluiden kustannukset vaihtelevat palveluntarjoajan, tarvittavien palveluiden sekä yrityksen tarpeiden mukaan. Tilintarkastuksen kustannukset saattavat tulla ajankohtaisiksi, mikäli esimerkiksi osakeyhtiön perustaminen edellyttää tilintarkastajan nimeämistä. Tilintarkastajan palkkiot voivat vaihdella yrityksen koosta ja tilintarkastajan kokemuksesta riippuen.

On kuitenkin tärkeää huomata, että yrityksen perustamisen kustannukset voivat merkittävästi vaihdella tapauskohtaisesti. Tutustuthan siis tarkasti yrityksen perustamisen kuluihin saadaksesi täsmällisemmän kuvan yrityksesi perustamiskustannuksista.

Kuinka perustaa toiminimi?

Toiminimen perustaminen on helppoa, eikä sen perustamiseen vaadita erityisiä perustamisilmoituksia tai välttämättä lainkaan pääomaa. Toiminimen voit perustaa helposti meidän kautta, mikä tarkoittaa myös sitä, että puolestasi hoituu kirjanpito, ylimääräinen byrokratia ja arvonlisävero (alv) ilmoitukset. Hoidamme puolestasi myös halutessasi Y-tunnukset hankinnan ja rekisteröimisen Verohallinnon rekisteriin. Tämän kaiken voit toki halutessasi tehdä myös itse. Mikäli sinun tulee tehdä perustamisilmoitus myös kaupparekisteriin, teet sitä ja tätä (tähän vaatimukset, milloin pitää rekisteröityä kaupparekisteriin) tapahtuu se yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ).

Tämän kaiken voit toki halutessasi tehdä myös itse. Mikäli sinun tulee tehdä perustamisilmoitus myös kaupparekisteriin, tapahtuu se yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ). Kun olet tehnyt tarvittavat ilmoitukset ja rekisteröinnit ja saanut Y-tunnukset, voit ilmoittautua Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.

Olemme koonneet kaikki tarvittavat tiedot toiminimen kirjanpidosta 2023 kirjoittamaamme artikkeliin, josta pääset tutustumaan tarkemmin toiminimen kirjanpidon vaatimuksiin. Lisäksi löydät toiminimen verotuksesta kaiken kirjoittamastamme artikkelista.

Yritysmuodon valinta

Yritysmuodon valintaan vaikuttavat useat tekijät, joita kannattaa pohtia oman yritysidean kannalta, mikä olisi itselle juuri se sopivin tapa aloittaa yrittäjätoimintaa. Yksi keskeisimmistä tekijöistä yritysmuodon valinnassa on oikeudellinen vastuu. Joissain yritysmuodoissa, kuten osakeyhtiössä tai kommandiittiyhtiössä, vastuu rajoittuu pääasiassa yrityksen omaisuuteen, kun taas toisissa yritysmuodoissa, kuten toiminimessä tai avoimessa yhtiössä, yrittäjän henkilökohtainen omaisuus on toiminnassa mukana. 

Verotus on merkittävä tekijä yritysmuodon valinnassa. Eri yritysmuodot voivat olla erilaisten verokohtelujen alaisia, ja verotus voi vaihdella myös riippuen yrityksen tuloksesta, omistajista ja toimialasta. On tärkeää arvioida, mikä yritysmuoto tarjoaa edullisimman verotuksen yrityksen tarpeisiin ja omistajien tavoitteisiin nähden.

Yrityksen koko ja tulevaisuuden kasvunäkymät voivat vaikuttaa yritysmuodon valintaan. Joissain yritysmuodoissa, kuten osakeyhtiössä, on helpompi houkutella ulkopuolista pääomaa ja laajentaa liiketoimintaa. Toisaalta pienemmät yritykset saattavat hyötyä yksinkertaisemmasta ja vähemmän byrokraattisesta yritysmuodosta, kuten toiminimestä.

Eri yritysmuodot liittyvät erilaisiin byrokraattisiin vaatimuksiin ja hallinnollisiin velvoitteisiin. Esimerkiksi osakeyhtiöllä voi olla enemmän raportointivaatimuksia ja kirjanpitoon liittyviä velvoitteita kuin toiminimellä. On tärkeää harkita, kuinka paljon aikaa ja resursseja olet valmis käyttämään hallinnollisiin tehtäviin.

Lopuksi, yritysmuodon valinnassa on otettava huomioon myös omistajan henkilökohtaiset tavoitteet ja riskinsietokyky. Jotkut yritysmuodot tarjoavat paremman suojan henkilökohtaiselta vastuulta, kun taas toiset mahdollistavat suuremman taloudellisen vapauden ja joustavuuden. Omistajan tulee määrittää, mikä yritysmuoto tukee parhaiten hänen tavoitteitaan ja sopii hänen riskinsietokykyynsä.

Nämä tekijät eivät ole tyhjentävä luettelo, mutta ne antavat hyvän käsityksen siitä, mitkä asiat vaikuttavat yritysmuodon valintaan. Jokainen yritys on ainutlaatuinen, joten on tärkeää harkita näitä tekijöitä yksilöllisesti ja tarvittaessa konsultoida asiantuntijoita, kuten lakimiehiä tai kirjanpitäjiä, päätöksenteon tueksi.

Toiminimi, osakeyhtiö vai kommandiittiyhtiö?

Tarkastelemme seuraavaksi lyhyesti kolmea eri yrittäjämuotoa, jotka ovat toiminimi, osakeyhtiö ja kommandiittiyhtiö. Kaikki kolme ovat todella yleisiä yritysmuotoja, jotka pitävät sisällään erilaisia vastuita ja velvoitteita, joita kannattaa vertailla yritysmuotoa valittaessa. Mikäli pohdit kevytyrittäjyyden ja toiminimiyrittäjyyden välisiä eroja ja etuja, kannattaa tutustua meidän kirjoittamaan artikkeliin.

Toiminimi

Toiminimi eli yksityisen elinkeinonharjoittaja on yritysmuoto, jossa yrittäjä omistaa yrityksen itse. Toiminimiyrittäjä siis vastaa yrityksen veloista henkilökohtaisella omaisuudella ja tulot verotetaan myös henkilökohtaisessa verotuksessa. Henkilökohtainen omaisuus voikin olla vaarassa tässä yritysmuodossa. Toiminimi on kuitenkin helppo ja edullinen perustaa, eikä siihen tarvita juuri lainkaan alkupääomaa. Byrokraattisia velvoitteita on myös vähemmän hoidettavana verrattuna muihin yritysmuotoihin esimerkiksi osakeyhtiöön.

Toiminimiyrittäjä vastaa itse yrityksen verotuksesta ja kirjanpidosta, ellei anna sitä hoidettavaksi esimerkiksi meidän kaltaiselle laskutuspalvelulle, jolloin laskutuspalvelu hoitaa kirjanpidon ja byrokratian yrittäjän puolesta. Toiminimen pääoman hankinta on rajoitettua, sillä yrittäjä vastaa henkilökohtaisesti yrityksestä. Näin ollen kasvumahdollisuudet ovat myös rajalliset verrattuna osakeyhtiöön ja kommandiittiyhtiöön.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö on erillinen oikeushenkilö, joka perustetaan useamman osakkaan kesken. Osakeyhtiössä osakkaat eivät yleensä vastaa henkilökohtaisesti yrityksen veloista, vaan vastuu rajoittuu osakepääomaan. Osakeyhtiössä omistusosuudet jakautuvat osakkeiden kautta, ja osakkeenomistajat voivat jakaa omistuksensa ja hallinnon haluamallaan tavalla.

Osakeyhtiön tulot verotetaan erillisenä oikeushenkilönä. Osakkaat maksavat veroa vain osingoista ja mahdollisista palkkioista. Osakeyhtiöllä on enemmän byrokraattisia velvoitteita, kuten kirjanpito, vuosikertomusten laatiminen ja hallituksen valinta. Osakeyhtiöllä on paremmat mahdollisuudet houkutella ulkopuolista pääomaa ja laajentua liiketoiminnassa.

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiö on yhtiömuoto, jossa on vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies ja vähintään yksi äänetön yhtiömies.  Vastuunalainen yhtiömies vastaa henkilökohtaisesti ja rajattomasti yhtiön veloista, kun taas äänetön yhtiömies vastaa vain sijoittamansa pääoman määrällä. Kommandiittiyhtiön tulot jakautuvat vastuunalaisille yhtiömiehille ja äänettömille yhtiömiehille heidän osuuksiensa mukaisesti.

Vastuunalaiset yhtiömiehet osallistuvat hallintoon ja äänettömät yhtiömiehet eivät yleensä osallistu päätöksentekoon. Kommandiittiyhtiössä vastuunalaisia yhtiömiehiä voi olla useita, kun taas äänettömiä yhtiömiehiä voi olla myös yksi tai useampia.

Kommandiittiyhtiöllä on vähemmän byrokraattisia velvoitteita kuin osakeyhtiöllä, mutta vastuunalaisilla yhtiömiehillä on taas suurempi henkilökohtainen vastuu. Kommandiittiyhtiöllä on lisäksi rajoitetummat mahdollisuudet pääoman hankintaan verrattuna osakeyhtiöön, mutta kommandiittiyhtiö voi silti houkutella sijoittajia vastuunalaisen yhtiömiehen mahdollisuuksien ja vastuun vuoksi.

Nämä ovat yleisimpiä eroja toiminimen, osakeyhtiön ja kommandiittiyhtiön välillä. On tärkeää huomata, että jokaisella yritysmuodolla on omat etunsa ja haittansa, ja sopiva valinta riippuu yrityksen yksilöllisistä tarpeista, omistajan tavoitteista ja riskinsietokyvystä. Suosittelemme keskustelemaan talous- ja lakiasiantuntijan kanssa, joka voi auttaa sinua tekemään päätöksen perustuen tarkempiin tietoihin ja tilanteeseesi.

Yrityksen lopettaminen ja velkojen maksaminen

Yrityksen lopettaminen saattaa olla joskus ajankohtaista monista eri syistä. Yritystoiminnan lopettamiseen löytyy erilaisia vaihtoehtoja riippuen yritysmuodosta. Käymme seuraavaksi läpi eri yritysmuotojen toiminnan lopettamisen vaiheita.

Mikäli harjoitat liiketoimintaa toiminimellä eli yksityisenä elinkeinonharjoittajana, voit päättää toiminnan ilmoittamalla asiasta Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH). Voit tehdä tämän PRH:n YTJ-palvelun kautta sähköisesti tai lähettämällä paperilomakkeen.

Mikäli harjoitat liiketoimintaa osakeyhtiönä, sen lopettaminen vaatii enemmän vaivaa, verrattuna toiminimeen. Yhtiön purkaminen tapahtuu yhtiökokouksen päätöksellä, jonka jälkeen yhtiöä koskevat tiedot tulee ilmoittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH). Lisäksi on huolehdittava varojen jakamisesta osakkeenomistajille ja mahdollisten velkojen selvittämisestä. Jos yrityksesi ei pysty maksamaan velkojaan, voit hakea konkurssia. Konkurssihakemuksen voi tehdä itse tai velkojan toimesta. Konkurssin aikana ulosottomies tai konkurssipesä hoitaa yrityksen varojen myynnin ja velkojen maksun.

Vaihtoehtoisesti voit lopettaa yritystoiminnan myymällä liiketoiminnan toiselle yritykselle tai sulauttamalla sen toiseen yritykseen. Nämä vaihtoehdot edellyttävät sopimusten tekemistä ja asianmukaista ilmoittamista Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH).

On tärkeää huolehtia kaikista tarvittavista toimenpiteistä yritystoiminnan lopettamisen yhteydessä. Muistathan maksaa velat, tehdä tarvittavat ilmoitukset Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) sekä verottajalle, ja hoitaa muut mahdolliset velvoitteet. Suosittelemme konsultoimaan ammattilaista, kuten kirjanpitäjää tai lakimiestä, varmistaaksesi, että lopettamisprosessi sujuu asianmukaisesti ja täyttää kaikki vaatimukset.

FREE.fi Whatsapp