Miten kevytyrittäjä hinnoittelee työnsä? Lue miten laskutushinta muodostuu!

Lukuaika: n. 5 minuuttia
Miten kevytyrittäjä hinnoittelee työnsä?
Yrittäjyyskoulu  »  Kevytyrittäjille   »   Miten kevytyrittäjä hinnoittelee työnsä? Lue miten laskutushinta muodostuu!

Me FREE!:llä haluamme pitää huolen siitä, että käyttäjämme saavat parhaan mahdollisen korvauksen työstään ja välttyvät oman työnsä hinnoitteluun liittyviltä sudenkuopilta, kuten alihinnoittelulta. Kevytyrittäjän työn hinnoittelu saattaa ensikertalaiselle tuottaa päänvaivaa ja siinä on otettava huomioon monta seikkaa. Kokosimmekin alkuun pääsemiseksi informatiivisen artikkelin aiheesta. Asiakaspalvelustamme tuttu hahmo Freelancius pyysikin neuvoa omaan tilanteeseensa.

Freelancius on kevytyrittäjä graafikkona ja kaipaa nyt apua oman työnsä hinnoittelemiseen.

Työskentelin aikaisemmin perinteisessä palkkasuhteessa ja sain bruttona tuntipalkkaa 10 euroa tunnilta, onko tämä myös kevytyrittäjän laskutushinta?

Ei. Hyvä yleinen nyrkkisääntö on, että kevytyrittäjän laskutushinta tulee olla vähintään noin 1,236 kertainen haluttuun tuntikorvaukseen nähden. Jos haluat tienata tunnilta 10 euroa, kevytyrittäjä laskuttaa 12,36 euroa + alv, jonka toimeksiantaja saa vähentää verotuksessaan. Jos asiakkaasi on yksityishenkilö, arvonlisävero ei ole vähennyskelpoinen. On tärkeää tiedostaa, että kevytyrittäjän ja asiakkaan välinen laskutushinta ei siis ole sama asia kuin bruttopalkka.

Laskutushinnan muodostaminen

Monesti kevytyrittäjän työ alkaa jo siinä vaiheessa, kun omaa palvelua aloitetaan markkinoimaan. Tämä onkin jo hyvä ottaa huomioon oman laskutushinnan muodostamisessa työn hankkimiseen käytettynä aikana. Freelancius voisi lähteä liikkeelle esimerkiksi siitä, että määrittelee oman asiakaskuntansa sekä ottaa selvää oman alansa standardeista laskutuksen suhteen.

Monet järjestöt antavat hinnoitteluohjeita alansa ammattilaisille. Voit myös kartoittaa tietoa alasi hinnoittelustandardeista erilaisissa sosiaalisen median ammatillisissa ryhmissä ja saada näin vinkkejä oman laskutushinnan kartoittamiselle. Graafikon tuntihinta asetetaan usein noin 80 euroon ja esimerkiksi Grafian sivut antavat kattavaa tietoa siitä, mitä graafikon hinnoittelussaan tulee ottaa huomioon.

Tässä kohtaa on Freelanciuksen myös hyvä arvioida se, tekeekö töitä per tunti vai per projekti. Jos teet töitä urakkaluontoisesti, verohallinnon yleisen suosituksen mukaan voi laskutushintaan lisätä 20%. Projektihinta on usein asiakkaan kannalta helpompi ostaa, sillä asiakas tietää tällöin yhden hinnan ja hän saa haluamansa valmiin palvelun.

Mitä laskutushinta pitää sisällään?

Kevytyrittäjän laskutushinta on aina tapauskohtainen ja tästä onkin vaikeaa antaa yhtä täysin tyhjentävää esimerkkiä.

Laskutushinnassa tulisi ottaa huomioon ainakin nämä:

Veroluonteiset maksut:

 • Yrittäjän eläkevakuutusmaksu (YEL)
 • Sairausvakuutusmaksu 1,34%, joka lasketaan YEL -työtulosta

Toimialaan liittyvät tapauskohtaiset maksut:

 • Laskutuspalvelun palvelumaksu
 • Työn hankkimiseen sekä työhön käytetty aika
 • Kaikki kulut, kuten materiaali- ja matkakulut
 • Loma-ajan toimeentulo
 • Työvälineet sekä tilat
 • Puhelinkulut ja internet-yhteys
 • Markkinointi sekä tarjoamasi alennukset
 • Ammattikirjallisuus sekä koulutukset

Muut laskutushintaan vaikuttavat asiat:

 • Työn laatu
 • Kuinka nopeasti työ tehdään (kiirelisä)
 • Kilpailutilanne
 • Työn arvo asiakkaalle
 • Asiakkaan budjetti

Erityisesti taidealoilla toimeksiantojen luonne voi vaihdella hyvin vaativasta hieman pienempään lyhyellä ajalla tehtyyn työhön. Freelanciuksen ystävällä olisi kuitenkin tarvetta logosuunnittelulle, josta voi laskuttaa hieman enemmän kuin vaikkapa mainoksen tekemisestä. Freelanciuksen laskutushintaan voisi siis sisältyä esimerkiksi työhön hankittavat työvälineet sekä -tilat, materiaalikulut, ammattikirjallisuus sekä jatkuva markkinointi ja palavereihin matkaaminen. Myös työn käyttötarkoituksella sekä käyttöoikeuden laajuudella on merkitystä hintaan. Oman osaamisen tasoa ei kukaan voi kuitenkaan määrittä Freelanciuksen puolesta, mutta tässä merkkaavat merkkaavat mm. koulutus sekä kokemuksen määrä.

Esimerkkinä logon suunnittelu

Logolle laskutushintaa voisi alkaa rakentamaan alan perustasosta 80 euron tuntihinnasta. Jos Freelanciuksella menisi logon suunnitteluun 5 -10 tuntia, hän laskuttaisi 80 x 5 tai 10 ja projektin hinnaksi muodostuisi 400 €- 800 € +alv sekä muut tapauskohtaiset seikat esimerkiksi urakkalisä mukaan lukien.

Sanotaan, että Freelancius sopii asiakkaansa kanssa hänen projektinsa laskutushinnaksi 1000 euroa + alv 24 %. Paljon hän loppujen lopuksi tienaa?

Asiakas maksaa Freelanciukselle1000€ + alv 24% = 1240€
Palvelumaksu-40€
SOTU-10,71€
YEL -vakuutus-150,23€
Ennakonpidätys-79,91€ (10%)
Vakuutukset-24,77€

Freelanciukselle jää kaikkien maksujen jälkeen käteen 694,39€

HUOM! Sopivan laskutushinnan määrittämiseksi voit käyttää apunasi FREE!:n laskuria, jonka löydät täältä.

Freelancius voi muuttaa laskutushintaa, jos esimerkiksi jokin asiakas tarvitsisi valmiin työn kiireellisellä aikataululla. Toisaalta taas voit joutua antamaan alennuksen omasta työstäsi, jolloin on hyvä miettiä millaisessa muodossa tämän esittää: houkuttelevampaa on 20% alennus kuin 0, 25 euron. Jos annat alennusta, sinun tulee vastaavasti myydä enemmän.

Muista, että jos annat asiakkaalle tarjouksen omasta työstäsi, sitoo tämä sinua juridisesti. Jos olet epävarma tarjoamasi työhön liittyvistä yksityiskohdista, voit esittää kustannusarvioin, jolloin sinulle jää enemmä liikkumavaraa hinnoittelun suhteen.

Kevytyrittäjän vuosikello

Freelanciuksen ollessa kevytyrittäjä, on hänen hyvä suunnitella hinnoitteluaan myös koko vuoden ajalta.

Myös kevytyrittäjä voi sairastua ja haluaa välillä pitää lomaa. Siksi onkin tärkeää, että oma laskutushinta on arvioitavissa sen mukaan, mitä haluaa laskuttaa kuukaudelta tai koko vuoden ajalta. Tämä voi tosin tuottaa hankaluuksia, sillä kevytyrittäjä on vaikea ennustaa tulevaisuutta sekä toimeksiantojen määrää ja tästä syystä laskutushinta ei saa olla liian alhainen. Voit esimerkiksi laskea, kuinka monta asiakasta pitää hankkia vuodessa/kuukaudessa/ päivässä tai tunnissa, jotta laskutuksesi kattaa elantosi koko vuoden ajalta.

Jos toiveenasi on pitää esimerkiksi kuukauden mittainen loma, voi hinnoittelussa ottaa heti lähtökohdaksi, että koko vuoden elanto tulisi ansaita 11 kuukauden aikana. Näin voit maksaa itsellesi palkkaa myös lomasi aikana.

Alihinnoittelu

Välillä kevytyrittäjän tuntihinta saattaa kuulostaa suurelta, mutta kuten edellä olemme kertoneet, laskutushinta rakentuu niin monesta asiasta, että se näkyy myös laskutettavassa hinnassa. Alihinnoittelu onkin yleisin moka laskutushintaa määritellessä. Alihinnoittelu ei ole kenenkään etu, vaan johtaa kaikille epäedulliseen kierteeseen ja alan hintataso laskee. Jos kuitenkin olet vasta aloittelija toimialallasi, et voi laskuttaa samaa hintaa kuin vuosia alalla ollut ja kokemusta kerännyt kollega.

Toimeksiantosopimus

Koska kevytyrittäjillä ei ole perinteisen palkkasuhteen mukaista työsopimusta, on tärkeää tehdä jokaisesta toimeksiannosta toimeksiantosopimus. Toimeksiantosopimuksessa on tultava ilmi työehdot sekä laskutushinta. Tärkeintä onkin käydä ilmi, mitä kaikkea hinta pitää sisällään ja mitä on hyvä jättää pois.

Laskutushinta riippuu kevytyrittäjyyden luonteesta, toimeksiannosta sekä toimialasta

Tässä tekstissä olemme käyneet yleispäteviä ohjeita siihen, mistä kaikista asioista kevytyrittäjän euro muodostuu luovan alan ammattia graafikkoa esimerkkinä käyttäen. Laskutushinnan muodostaminen riippuu kuitenkin jokaisen toimialan omista hinnoittelu standardeista sekä siitä, mitä eri toimialojen työnkuvaan kuuluu. Laskutushinta määräytyy myös paljolti sen perusteella, onko kevytyrittäjyys kokopäiväistä vai sivutoimista, joka taas määrää YEL -vakuutuksesi suuruuden. Lue YEL- vakuutuksesta lisää täältä.

Jos laskutushinta mietityttää sinua, niin FREE!:n asiakaspalvelu auttaa sinua mielellään.

FREE.fi Whatsapp