Mitä kulukorvaus tarkoittaa? 

Lukuaika: n. 4 minuuttia
Yrittäjyyskoulu  »  Taloushallinto   »   Mitä kulukorvaus tarkoittaa? 

Kulukorvaus korvaa suoraan työstä aiheutuvat kulut. Kulukorvaus ei ole palkkaa, joten niistä ei tarvitse maksaa palkan sivukuluja. 

Kulukorvaus: Materiaalikulut

Käytännössä tämä tarkoittaa, että kevytyrittäjä voi vähentää suoraan työhön liittyvät kulut – eli ne tarvikkeet ja materiaalit, jotka jäävät asiakkaalle tai työmaalle. Tämän lisäksi kevytyrittäjä voi vähentää kulukorvauksina tarvikkeet ja työkalut, jotka kuluvat työtehtävässä.

Esimerkki:

Perhe palkkaa kotisiivoojan siivoamaan kotiaan joka kuukausi hintaan 200 euroa / siivouskerta. On sovittu, että ensimmäisellä siivouskerralla siivooja tuo mukanaa perhettä varten ostamansa siivousaineet, jotka hän jättää perheen luokse odottamaan tulevia siivouskertoja. Siivousvälineiden ostosumma on 100 euroa. 

Siivooja veloittaa perhettä 200 eurolla siivouksesta, mikä on palkkaa. Siitä maksetaan siis myös palkan sivukulut. 

Palkan lisäksi siivooja voi vähentää kulukorvauksena siivousvälineiden summan (100 euroa). Kulukorvaus maksetaan kokonaisuudessaan kuittia vastaan, eikä siitä vähennetä veroja. 

Esimerkkitapauksessa siivousaineet olivat kuluja, jotka siivooja voi vähentää verottomasti. Kuitenkin, mikäli siivooja on ostanut käyttöönsä imurin, jota hän kuljettaa mukanaan ja käyttää usemamman perheen luona – tai omassa yksityiskäytössä – ei sen hintaa voi vähentää. 

Kulukurkovaus: Matkakulut

Jos kevytyrittäjä tekee työmatkan omalla autolla, työn tarjoaja voi maksaa verottomasti kilometrikorvausta oman auton käytöstä. Korvauksen suuruus määritellään Verohallinnon vuosittain antamassa päätöksessä. Vuonna 2022 kilometrikorvauksen perussumma on 0,46 euroa/km (0,44 euroa/km vuonna 2021). Vain kilometrit voi syöttää korvattaviksi, ei muita autoon liittyviä kustannuksia, kuten esimerkiksi tuulilasinpesunestettä.

Lisätessä ajettujen kilometrien määrää, on ajopäiväkirjasta oltava asiakirja veroviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Tätä kutsutaan lokikirjaksi ja se on säilytettävä mahdollista myöhempää käyttöä varten.

Kuluihin voi myös lisätä esimerkiksi työkeikkaan liittyvät julkisen liikenteen matkalippukulut. 

Myös majoituskulut voi lisätä, jos tekee useamman päivän työkeikan jollain toisella paikkakunnalla. 

Lisää matkakululuista voit lukea Vero.fi:stä: Laskutuspalveluyritysten maksamat matkakustannusten korvaukset ennakkoperinnässä ja tuloverotuksessa.

Kulukorvaus: Ateriakulut

Mikäli kevytyrittäjällä ei ole mahdollisuutta syödä normaalissa ruokailupaikassaan, eikä ansaitse päivärahaa samoista päivistä, voi työaikana syöty ruoka lisätä ateriakuluihin.

Ateriakorvauksen enimmäismäärä vuonna 2023 on 12 euroa. Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että henkilöllä ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. 

Ruokien kuitit ja todiste korvauksen tarpeesta (esim. kokouksen kalenterimerkintä) on säilytettävä henkilökohtaisesti myöhempää käyttöä varten.

Kulukorvaus: Mitä kuluja ei voi vähentää?

Kulukorvaukseen sopiviksi kuluiksi ei hyväksytä hankintoja, joihin saattaa liittyä yksityiskäyttöä tai joilla on pitempiaikaista käyttöä. Esimerkkejä näistä on muun muassa vaatteet, puhelin tai tietokone. Nämä voi kuitenkin laittaa tulonhankkimismenoihin henkilökohtaisessa verotuksessa. 

Myös esimerkiksi sekä ateria- että kilometrikorvauksissa tulee ottaa huomioon vielä yksi seikka. Niitä ei korvata täysimääräisinä (eli kuitin summan mukaisesti), vaan niiden verotusarvon mukaisesti. Verohyödyn saanti on siis eri kuin todellisuudessa maksettu summa. 

Esimerkki:

Kevytyrittäjä menee aterioimaan lounasravintolaan ja tilaa 35 euron arvoisen aterian, joka näkyy maksettuna summana kuitissa. Lopullinen takaisin saatu ateriakulukorvaus verohyötynä on kuitenkin vain enimmillään 11,25 euroa. 

Kuitenkin, mikäli toimeksiantaja on luvannut maksaa kustannukset kuittia vastaan, silloin summa korvataan sovitun mukaisesti. 

Kulukorvauksen maksaminen

Kulukorvaus maksetaan verottajan ohjeiden mukaisesti. 

Laskun arvonlisäveroton loppusumma jaetaan kahteen osaan: työstä maksettavaan palkkaan ja kuluihin – mikäli kuluja on laskulla. Palkan osuudesta maksetaan verot ja mahdolliset sivukulut, mutta kulujen osuudesta ei tehdä vähennyksiä. 

Muutama huomio liittyen kulujen maksuun:

  • Kuluja ei voi nostaa ennakkopalkkana, sillä kulut voidaan maksaa vasta siinä vaiheessa, kun asiakas maksaa laskun. 
  • Kulut maksetaan kertakorvauksena, ei osissa. 
  • Kulut eivät voi olla suuremmat kuin saatavissa oleva nettopalkka.

Henkilökohtainen verotus

Useat kulut, joita ei voi vähentää laskutuspalvelun kautta, ovat vähennyskelpoisia henkilökohtaisessa verotuksessa.

Lisää tietoa löytyy Vero.fi: Verotettavan tulon laskeminen henkilöverotuksessa.

Kulut FREE.fi:n arjessa

Kuten yllä todettu, kevytyrittäjälle voi kertyä erilaisia kuluja, kuten matka- ja ateriakuluja, työtuntien aikana. Näistä kuluista voi saada korvauksen verovapaasti, kun hallussa on perusteltu todiste kuluista. Tämän lisäksi kulut on täytynyt syöttää FREE.fi:n järjestelmään oikein ja ajoissa.

Syötetyt kulut korvataan verottomana osana palkkaa ja maksetaan erikseen, mutta samaan aikaan palkan kanssa. Kuluja ei siis lisätä laskutussummaan. Kulusumma vastaanotetaan verottomana tulona.