Mitä kulukorvaus tarkoittaa? Ajankohtaiset tiedot 2023

Lukuaika: n. 7 minuuttia
Yrittäjyyskoulu  »  Taloushallinto   »   Mitä kulukorvaus tarkoittaa? Ajankohtaiset tiedot 2023

Kulukorvaus ja laajemmin myös yrittäjän kulukorvaus tarkoittaa korvausta, joka korvaa suoraan työstä aiheutuvat kulut. Kulukorvaus ei ole palkkaa, joten niistä ei tarvitse maksaa palkan sivukuluja. Käymme seuraavaksi läpi kevytyrittäjän kulukorvauksia, toiminimiyrittäjän kulukorvauksia sekä ruokalähetin kulukorvauksien muutoksia. Lisäksi tarkastelemme tulonhankkimisvähennystä sekä sen määritelmää.

Kulukorvaukset ovat olennainen osa taloudellista suunnittelua ja yritystoiminnan tehokasta pyörittämistä vuonna 2023. Tämä artikkeli tarjoaa ajantasaista tietoa vuoden 2023 kulukorvauksista.

Kevytyrittäjän kulukorvaukset

Kevytyrittäjyys on suosittu tapa aloittaa oma liiketoiminta ilman suuria byrokratian taakkoja ja taloudellista riskiä. Yksi keskeinen etu kevytyrittäjyydessä on mahdollisuus saada korvausta liiketoimintaan liittyvistä kuluista. Olemme alle listanneet kevytyrittäjän kulukorvauksia.

Matkakulut

Jos kevytyrittäjä tekee työmatkan omalla autolla, työn tarjoaja voi maksaa verottomasti kilometrikorvausta oman auton käytöstä. Kevytyrittäjän kulukorvauksen suuruus määritellään Verohallinnon vuosittain antamassa päätöksessä. Vuonna 2023 kilometrikorvauksen perussumma on 0,33 euroa/km. Huomaathan, että vain kilometrit voi syöttää korvattaviksi, ei muita autoon liittyviä kustannuksia, kuten esimerkiksi tuulilasinpesunestettä.

Lisätessä ajettujen kilometrien määrää, on ajopäiväkirjasta oltava asiakirja veroviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Tätä kutsutaan lokikirjaksi ja se on säilytettävä 6 vuotta. Kuluihin voi myös lisätä esimerkiksi työkeikkaan liittyvät julkisen liikenteen matkalippukulut. Myös majoituskulut voi lisätä, mikäli teet useamman päivän työkeikan toisella paikkakunnalla.

Ateriakulut

Mikäli kevytyrittäjällä ei ole mahdollisuutta syödä normaalissa ruokailupaikassaan, eikä ansaitse päivärahaa samoista päivistä, voi työaikana syöty ruoka lisätä ateriakuluihin. Ateriakorvauksen enimmäismäärä vuonna 2023 on 12 euroa.

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että henkilöllä ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ruokien kuitit ja todiste korvauksen tarpeesta (esim. kokouksen kalenterimerkintä) on säilytettävä henkilökohtaisesti myöhempää käyttöä varten.

Materiaalikulut

Käytännössä tämä tarkoittaa, että kevytyrittäjän kulukorvauksissa voidaan vähentää suoraan työhön liittyvät kulut eli ne tarvikkeet ja materiaalit, jotka jäävät asiakkaalle tai työmaalle. Tämän lisäksi kevytyrittäjän kulukorvauksissa voidaan vähentää tarvikkeet ja työkalut, jotka kuluvat työtehtävässä.

Mitä kuluja ei voi vähentää?

Kevytyrittäjän kulukorvaukseen sopiviksi kuluiksi ei hyväksytä hankintoja, joihin saattaa liittyä yksityiskäyttöä tai joilla on pitempiaikaista käyttöä. Esimerkkejä näistä on muun muassa vaatteet, puhelin tai tietokone. Nämä voi kuitenkin laittaa tulonhankkimismenoihin henkilökohtaisessa verotuksessa.

Huomaathan, että esimerkiksi ateria- että kilometrikorvauksissa tulee ottaa huomioon vielä yksi seikka. Niitä ei korvata täysimääräisinä (eli kuitin summan mukaisesti), vaan niiden verotusarvon mukaisesti. Verohyödyn saanti on siis eri kuin todellisuudessa maksettu summa. Kevytyrittäjän henkilökohtaisessa verotuksessa voit lisäksi vähentää useita erinlaisia työn tekoon liittyviä kuluja. Tutustu kevytyrittäjän verovähennysten muistilistaan 2023!

Kuinka Kulukorvaus maksetaan?

Kulukorvaus maksetaan verottajan ohjeiden mukaisesti. Laskun arvonlisäveroton loppusumma jaetaan kahteen osaan: työstä maksettavaan palkkaan ja kuluihin – mikäli kuluja on laskulla. Palkan osuudesta maksetaan verot ja mahdolliset sivukulut, mutta kulujen osuudesta ei tehdä vähennyksiä.

Muutama huomio liittyen kulujen maksuun:

  • Kuluja ei voi nostaa ennakkopalkkana, sillä kulut voidaan maksaa vasta siinä vaiheessa, kun asiakas maksaa laskun. 
  • Kulut maksetaan kertakorvauksena, ei osissa. 
  • Kulut eivät voi olla suuremmat kuin saatavissa oleva nettopalkka.
Mitä kevytyrittäjän kulukorvaus tarkoittaa?

Henkilökohtainen verotus

Useat kulut, joita ei voi vähentää laskutuspalvelun kautta, ovat vähennyskelpoisia henkilökohtaisessa verotuksessa. Katso Verottajan päivitetyt ohjeet 2023!

Toiminimiyrittäjän kulukorvaukset

Toiminimiyrittäjän kulukorvaukset toimivat hieman eri tavalla kuin esimerkiksi palkansaajan työmatkakorvaukset. Toiminimiyrittäjän kulukorvauksissa voidaan vähentää liiketoimintaan liittyviä kuluja liiketoiminnan verotuksen kuluina. Toiminimiyrittäjä voi vähentää verotuksessaan liiketoiminnan kuluiksi ne kulut, jotka liittyvät suoraan liiketoimintaan. Tämä voi sisältää esimerkiksi auto- ja matkakulut, majoituskulut sekä ateriakulut. Tässä on yleiskatsaus siihen, mitä toiminimiyrittäjän kulukorvaukset ovat.

Auto- ja matkakulut

Jos toiminimiyrittäjä käyttää omaa autoaan liiketoiminnassaan, hän voi vähentää auton käyttöön liittyviä kuluja, kuten polttoainetta, huoltoja ja vakuutuksia, osittain liiketoiminnan kuluina toiminimiyrittäjän kulukorvauksissa. Matkakuluja, kuten asiakastapaamisiin liittyviä matkoja, voi myös vähentää verotuksessa. Vuonna 2023 kilometrikorvauksen perussumma on 0,33 euroa/km.

Ateriakulut

Joissain tapauksissa toiminimiyrittäjän kulukorvauksissa voidaan vähentää ateriakuluja, jotka liittyvät työhön, esimerkiksi liikematkoilla.

Päiväraha

Mikäli liiketoimintasi vaatii paljon matkustelua, voit saada toiinimiyrittäjän kulukorvauksia lisääntyneistä elantokustannuksista esimerkiksi suuremmista ruokailukuluista.  Ollaksesi oikeutettu päivärahaan, on työmatkasi suuntauduttava vähintään 15 kilometrin etäisyydelle kotoa tai työpaikalta.

On tärkeää huomata, että kulujen vähentämiseen liittyy tiettyjä sääntöjä ja vaatimuksia. Toiminimiyrittäjän kulukorvauksissa on pidettävä tarkkaa kirjanpitoa kaikista liiketoimintaan liittyvistä kuluista ja säilytettävä asianmukaiset kuittikopiot ja dokumentaatiot kuusi vuotta. Tutustu tarkemmin toiminimiyrittäjän verovähennyksiin 2023!

Mitä kulujen edelleenlaskuttaminen tarkoittaa?

Kulujen edelleenlaskutus tarkoittaa käytäntöä, jossa henkilö tai yritys korvaa toisen henkilön tai organisaation maksamat kustannukset tietyistä hyväksytyistä menoista. Tämän käytännön tarkoituksena on mahdollistaa työntekijöille tai yhteistyökumppaneille kustannusten hyvitys, jotka ovat aiheutuneet liiketoiminnan harjoittamisesta tai työtehtävien suorittamisesta.

Kulujen edelleenkasutus kattaa monenlaisia kuluja kuten esimerkiksi matkakuluja, liiketoiminnan edustuskuluja tai koulutuskuluja. Kulujen edelleenlaskutus voi tapahtua useilla tavoilla. Yleisin tapa on, että työntekijä tai henkilö, joka on maksanut kulut omasta pussistaan, toimittaa kuitit tai kustannusraportin yritykselle, joka tarkistaa ja hyväksyy kulut. Tämän jälkeen yritys korvaa kulut joko suoraan käteisenä tai pankkisiirtona tai lisää ne seuraavaan palkkaan tai laskuun. Voit tutustua tarkemmin Verottajan laatimiin syventäviin ohjeisiin kulujen edelleenlaskutuksesta, kohdasta 9.

Kulujen Edelleenlaskutus – toiminimiyrittäjät

Kulujen edelleenlaskutus on liiketoiminnan näkökulmasta merkittävä ja strateginen osa taloudellisen hallinnan prosessia. Se voi auttaa yritystä tarkkailemaan ja optimoimaan kulujaan tehokkaammin sekä vahvistamaan budjettisuunnitteluaan. Olemme koonneet katsauksen toiminimiyrittäjän kulujen edelleenlaskutuksen maailmaan, jossa kerromme tarkemmin, mitä kulujen edelleenlaskutus oikein tarkoittaa.

Yritykset voivatkin joutua maksamaan toisen yrityksen puolesta erilaisia kuluja, kuten matka- tai hotellikuluja. Tämä voi tapahtua esimerkiksi saman konsernin sisällä. Mutta miten tällaiset kulut käsitellään verotuksessa?

Mitä kuluja en voi edelleenlaskuttaa?

Yrityksen omaan liiketoimintaan liittyviä kustannuksia ei voida edelleenlaskuttaa. Kulujen edelleenlaskuttamisessa ei ole kyse yrityksen omaan liiketoimintaan liittyvien kustannusten laskuttamisessa, kuten yrityksen omasta tavara- tai palvelumyynnistä. Kun myytävästä tuotteesta tai palvelusta laskutetaan aiheutuneet kulut ostajalta, ovat ne osa myytävän tuotteen veron perustetta. Tässä tapauksessa myytävän tuotteen kulut laskutetaan samalla verokannalla kuin myytävä tuote.

Ruokalähettien matkakustannukset 2023

Ruokalähettien kulukorvaukset ja erityisesti matkakustannukset ovat olleet suurimman muutoksen kohteena näin vuoden 2023 aikana. Ruokalähettien kulukorvauksien matkakustannukset voidaan vähentää vain omassa verotuksessa. Voit joko hakea uuden verokortin, jossa matkakustannukset on huomioitu, tai vähentää matkakustannukset lopullisessa verotuksessasi Verohallinnon ohjeiden mukaisesti. Käymme seuraavaksi läpi vielä tarkemmin ruokalähettien kulukorvauksia kilometrikorvauksien osalta.

Ruokalähettien matkakulut

Verohallinnon uusien ohjeistuksien mukaan matkakuluissa korvattava määrä kilometriä kohden on 0,30e/kilometri (2023). Ruokalähettien kulukorvaukset voidaan ainoastaan vähentää omassa verotuksessa henkilökohtaisella veroilmoituksella.

Ruokalähettien kulukorvauksissa matkakulujen ilmoittaminen omassa verotuksessa eroaa hieman riippuen siitä, ovatko tulosi palkkaa vai työkorvauksia. FREE.fi:n kautta toimiessasi kevytyrittäjänä ovat tulosi aina palkkaa. Voit ilmoittaa muut, kuin asunnon ja työpaikan väliset matkat matkakuluina OmaVerossa. Tähän kuuluu tilapäiset työmatkat ja erityisalan matkat. Huomaathan, että mikäli olet saanut toimeksiantajalta verovapaita matkakustannusten korvauksia, et voi tehdä samasta matkasta vähennyksiä ruokalähettien kulukorvauksissa. Ilmoitathan matkakulut ainoastaan, mikäli ne ylittävät 750 euroa yhdessä muiden tulonhakkimiskulujen kanssa.

Lue tarkemmat ohjeet verottajan tekemistä muutoksista ruokalähettien matkakuluihin.

Tulonhankkimisvähennys – Säästä rahaa henkilökohtaisessa verotuksessa

Henkilökohtaisen verotuksen maailmassa on useita tapoja säästää rahaa ja pienentää verotaakkaa. Yksi merkittävimmistä mahdollisuuksista on tulonhankkimisvähennys. Se tarjoaa veronmaksajalle mahdollisuuden vähentää verotettavaa tuloa, mikä puolestaan voi johtaa pienempään veronmaksuun. Käymme lyhyesti vielä läpi, mitä tulonhankkimisvähennys tarkoittaa, kuinka se toimii ja miten voit hyödyntää sitä omassa henkilökohtaisessa verotuksessasi.

Mitä on tulonhankkimisvähennys?

Tulonhankkimisvähennys on verovähennys, joka on suunniteltu helpottamaan työssäkäyvien henkilöiden taloudellista taakkaa. Sen perusajatus on yksinkertainen: se antaa mahdollisuuden vähentää niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä. Tämä voi sisältää esimerkiksi työmatkakulut, ammattitaidon ylläpitämiseen liittyvät kulut, työvaatteet ja monet muut liittyvät menot.

Tulonhankkimisvähennyksen tavoitteena on tasapuolistaa verotusta niin, että ne, jotka joutuvat tekemään kuluja työssään, eivät verotuksellisesti rangaista niistä. Vähennys voi vaihdella maittain ja alueittain, ja veroviranomaiset määrittelevät yleensä sen, mitkä kulut voidaan huomioida ja kuinka suuret vähennykset ovat sallittuja.

Miten hyödyntää tulonhankkimisvähennystä?

Tulonhankkimisvähennyksen hyödyntäminen vaatii yleensä tarkkaa kirjanpitoa ja asianmukaista dokumentointia kustannuksista. Tässä muutamia vinkkejä:

Säilytä kuitit ja dokumentit: Säilytä kaikki kuittisi ja dokumenttisi, jotka liittyvät vähennyksiin. Tämä on tärkeää, jotta voit todistaa kulut veroviranomaisille tarvittaessa.

Tutustu vähennyskelpoisiin kuluihin: Tarkista, mitkä kulut ovat vähennyskelpoisia omalla toimialallasi.

Käytä ammattilaista: Verotusasioiden ammattilainen, kuten kirjanpitäjä tai veroneuvoja, voi auttaa sinua optimoimaan vähennyksesi ja varmistamaan, ettet jätä hyödyntämättä mahdollisia etuja.

Tulonhankkimisvähennys on arvokas, jonka avulla voit pienentää verotaakkaasi ja säästää rahaa henkilökohtaisessa verotuksessasi. Huolellinen suunnittelu ja dokumentointi voivat auttaa sinua hyödyntämään tätä mahdollisuutta parhaalla mahdollisella tavalla. Muista kuitenkin aina noudattaa paikallisia lakeja ja sääntöjä, ja tarvittaessa konsultoi veroneuvojaa.

Missä voin tehdä tulonhankkimisvähennyksien ilmoituksen?

Tulonhankkimisvähennyksen ilmoituksen voit tehdä Verottajan ohjeiden mukaisesti Omaverossa. Tulonhankkimisvähennykset voit vähentää omalla veroilmoituksellasi, mikä tarkoittaa, että näihin kuuluvia kuluja et voi saada laskutuspalvelun kautta.

Tulonhankkimisvähennykset saat helposti ilmoitettua Omaverossa. Tutustu täältä verottajan laatimiin ohjeistuksiin!

FREE.fi Whatsapp