Kevytyrittäjän, toiminimiyrittäjän ja perinteisen työsuhteisen eroavaisuudet

Lukuaika: n. 2 minuuttia
Yrittäjyyskoulu  »  Liiketoiminnan aloittaminen   »   Kevytyrittäjän, toiminimiyrittäjän ja perinteisen työsuhteisen eroavaisuudet

Pohditko omaa työtilannettasi ja sen tuomia hyötyjä ja haasteita? FREE.fi auttaa selventämään eroavaisuudet eri työmuotojen välillä, sillä jokaisella on oikeus työllistää itsensä haluamallaan tavalla. Kokosimme yhteen kevytyrittäjän, toiminimiyrittäjän sekä perinteisessä työsuhteessa olevan hyödyt sekä haasteet, jotta työtä tekevä pysyy kartalla!

Eri työmuotojen hyödyt ja haasteet

Työn muotoHyödytHaasteet
KevytyrittäjyysKevytyrittäjä laskuttaa tehdystä työstä asiakasta ja maksaa laskutuspalvelulle korvauksen ainoastaan laskuttaessa. Kevytyrittäjyys on myös riskitön tapa työllistää itsensä, eikä kevytyrittäjän tarvitse huolehtia paperitöistä. Kevytyrittäjä sopii itse omasta hinnoittelustaan ja työajoistaan.Kevytyrittäjien juridinen asema tulee selkeyttää niin, että heidän sosiaaliturvansa on ajantasainen ja reilu.
ToiminimiyrittäjyysKirjanpitopalvelua käyttävän toiminimiyrittäjän ei tarvitse huolehtia kirjanpidosta tai ALV- ja veroilmoituksista. Toiminimiyrittäjällä on vapaus sopia omasta hinnoittelustaan ja työajoistaan sekä mahdollisuus tehdä verovähennyksiä hankinnoista.Toiminimiyrittäjän taloudelliset riskit ovat henkilökohtaisia. Jos toiminimen perustaa itse, yrittäjä on vastuussa kirjanpidosta sekä ALV- ja veroilmoituksista.
TyösuhdeTyösuhteisen palkka on säännöllinen, mikä tuo taloudellista turvaa. Työnantajan vastuulla on hoitaa mm. työntekijän työsopimus, perehdyttäminen ja työturvallisuus. Työsuhteisella on myös mahdollisuus saada työttömyyspäivärahaa.Työsuhteisen palkka on usein sidottu työehtosopimukseen. Työsuhteinen ei myöskään voi harjoittaa työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa, riippuen työsopimuksesta.
NollatuntisopimusNollatuntisopimuksella työskentelevän työmäärä on joustava. Määrä voi olla esim. 0-20 h/viikko. Työntekijä voi silloin kieltäytyä kaikista hänelle osoitetuista työtunneista tai tehdä kaikki 20 tuntia töitä. Nollatuntisopimuksella työskentelevällä on siis vapaus joko tehdä töitä tai olla tekemättä, omien aikataulujensa mukaisesti. Työntekijällä voi olla myös mahdollisuus sopia vähimmäistuntimaarästä.Osoitettujen työtuntien määrä voi vaihdella. Nollatuntisopimuksella työskentelevän palkka myös vaihtelee työtuntien mukaisesti. Jos nollatuntisopimuksella työskentelevällä ei ole mahdollista sopia vähimmäistyömäärästään, voi työntekijän taloudellinen turva heiketä.

FREE.fi on itsensä työllistäjän palvelualusta

Kiinnostaako kevytyrittäjyys? Tutustu lisää kevytyrittäjyyden hyötyihin sekä haasteisiin.

Houkutteleeko toiminimiyrittäjyys? Lue lisää kevytyrittäjyyden ja toiminimiyrittäjyyden eroista ja milloin kannattaa miettiä toiminimiyrittäjyyttä.

FREE.fi Whatsapp