Kevytyrittäjyyden pros & cons

Lukuaika: n. 2 minuuttia
Yrittäjyyskoulu  »  Kevytyrittäjille   »   Kevytyrittäjyyden pros & cons

Kevytyrittäjäksi kannattaa ryhtyä, jos oma liikeidea tuntuu sellaiselta, minkä toteuttamista haluaa kokeilla. Onko kevytyrittäjyydessä riskejä? Mitä kannattaa ottaa huomioon? Mitkä ovat kevytyrittäjyyden hyödyt ja haitat?

Kevytyrittäjyyden hyödyt

Kevytyrittäjyys on helppo tapa toteuttaa yrittäjyyttä. FREE.fi hoitaa paperityöt ja kaiken muun tylsän byrokratian kevytyrittäjän puolesta, jolloin kevytyrittäjä voi keskittyä olennaiseen – eli omaan työhönsä. Jos kirjanpito tai verotukseen liittyvät asiat tuntuvat hankalilta, kevytyrittäjyys on oiva vaihtoehto!

Kevytyrittäjällä on myös vapaus tehdä työnsä omalla tavallaan sekä omassa aikataulussa. Kevytyrittäjä neuvottelee itse omien työaikojensa lisäksi myös palkkansa.

Kevytyrittäjyys on riskitön tapa työllistää itsensä. Kevytyrittäjä maksaa kuluja laskutuspalvelulle ainoastaan laskuttaessa. Palveluun ei kuulu niin sanottuja ylläpitokuluja ja aloittaminen on täysin ilmaista.

Kevytyrittäjyys soveltuu usealle eri alalle ja sopii lähestulkoon kaikille, kuten opiskelijoille, alaikäisille, työttömille, eläkeläisille ja perinteisessä työsuhteessa oleville.

Kevytyrittäjänä voi myös toimia sekä sivutoimisena että päätoimisena. Voit esimerkiksi toimia sivutoimisena kevytyrittäjänä opiskeluiden ohessa. Kevytyrittäjyyttä harjoittavana opiskelijana voit saada lisätuloja omien aikataulujesi puitteissa.

Maailma kehittyy jatkuvasti ja työmaailma sen mukana. Työllistyminen sekä työllistäminen laskutuspalvelun kautta ovat joustavia tapoja kehittää molempien osapuolten prosesseja.

Kevytyrittäjyyden haasteet

Ilman Y-tunnusta toimiva kevytyrittäjä ei ole oikeutettu starttirahaan.
⇨ Kun kevytyrittäjä siirtyy Y-tunnuksen piiriin, aikaisemmasta kevytyrittäjyydestä voi olla kuitenkin hyötyä starttirahan saamisessa.

Jotkut argumentoivat, että kevytyrittäjä tienaa vähemmän laskutuspalvelun perimien palvelumaksujen vuoksi. Kevytyrittäjä kuitenkin määrittelee itse oman laskutussummansa, sekä sitä kautta myös palkkansa.
⇨ Kevytyrittäjällä on siis mahdollisuus tienata enemmän verrattuna työsuhteisen palkkaan, kunhan hän hinnoittelee työnsä palvelumaksun huomioon ottaen.

Useissa keskusteluissa kevytyrittäjä sijoittuu yrittäjän ja työntekijän välimaastoon.
⇨ Kevytyrittäjä on kuitenkin vakiintunut itsensätyöllistämisen muoto. Kevytyrittäjyys on myös viranomaiskäsityksessä vakiintunut yrittäjyydeksi. Kevytyrittäjyys ei siis ole mielipidekysymys, vaikka aiheesta voidaan olla monta mieltä.

Tietyillä luvanvaraisilla aloilla kevytyrittäjyyttä ei voi harjoittaa, kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla sekä taksialalla.
⇨ Kevytyrittäjyys soveltuu kuitenkin useille eri aloilla ja lähes kaikille, jotka myyvät omaa osaamistaan. Kevytyrittäjyys on suosittua esimerkiksi konsultti-, myynti-, rakennus- ja siivousalalla.

Sosiaaliturvassa työssäoloehtoa voi tällä hetkellä kerryttää yhdestä kassasta kerrallaan, joko työntekijän tai yrittäjän työttömyyskassasta. Sanotaan, että henkilö joka toimii sekä yrittäjänä että työntekijänä jää työttömäksi. Tällöin henkilön bruttotuloksi lasketaan ainoastaan yrittäjänä tai työntekijänä tienattu palkka.
⇨ Tästä syystä FREE.fi:n toimitusjohtajan Joonas Tuompon mukaan tarvitaan yhdistelmävakuuttamisen malli, jotta sosiaaliturva perustuisi oikeisiin työtuloihin.

FREE.fi Whatsapp