Kevytyrittäjän toimeksiantosopimus

Lukuaika: n. 1 minuutti
Yrittäjyyskoulu  »  Kevytyrittäjille   »   Kevytyrittäjän toimeksiantosopimus

Kevytyrittäjällä ei ole perinteisen työsuhteen mukaista työsopimusta, joten kevytyrittäjää suositellaan tekemään jokaisesta toimeksiannosta toimeksiantosopimus. Toimeksiantosopimus on laadittava niin, että siitä tulee selville osapuolet, joiden välille toimeksiantosopimus solmitaan, työehdot, kuten esimerkiksi työn toteutuksen aikataulu ja työtehtävät, kevytyrittäjän työstä saatava kompensaatio, sekä laskutukseen liittyvät yksityiskohdat, kuten maksuaika ja -tapa.

Työsuhdetta ei saa missään olosuhteissa naamioida toimeksiantosuhteeksi.
Toimeksiantosuhde on mahdollista, kun verohallinnon ja Eläketurvakeskuksen tarkastelemat ehdot täyttyvät.

Toimeksiantosuhteen tunnusmerkit

Toimeksiantosuhteen tunnusmerkkejä ovat:

  • Kevytyrittäjällä on oikeus päättää milloin työ tehdään, sekä oma työaika.
  • Toimeksiantajalla ei ole direktio-oikeutta suhteessa kevytyrittäjään. Työnantajan direktio-oikeudella tarkoitetaan tilannetta, jossa työnantajalla on oikeus johtaa ja valvoa työtä. Työantaja siis päättää, milloin, miten ja missä työtä tehdään. Työntekijällä on velvollisuus noudattaa annettuja ohjeita.
  • Kevytyrittäjällä voi olla useampia toimeksiantajia.
  • Toimeksiantosopimus solmitaan kevytyrittäjän ja toimeksiantajan välille.
FREE.fi Whatsapp