Hyvinvoiva työyhteisö – Asiantuntijan vastaa

Lukuaika: n. 2 minuuttia
hyvinvoiva-tyoyhteiso
Yrittäjyyskoulu  »  Inspiraatio   »   Hyvinvoiva työyhteisö – Asiantuntijan vastaa

Työterveyslaitoksen kirjoituksen mukaan työhyvinvointi vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen.  

Työterveyspsykologi Mia Mielonen

Hyvinvoiva työyhteisö näkyy ihmisten hyvinvointina ja avoimuutena. Ihmisillä on mahdollisuus puhua asioista, tulla kuulluksi ja heidän mielipiteillään on väliä. 

Työterveyspsykologi Mia Mielonen kertoo Free-Laskutukselle siitä, millainen on hyvinvoiva työyhteisö ja kuinka yksittäinen ihminen pystyy vaikuttamaan omaan sekä muiden hyvinvointiin.

 

Hyvinvoinnin näkyminen työnteossa

Hyvinvoiva työyhteisö koostuu hyvinvoivista ihmisistä. On tärkeää, että työntekijöillä on töissä tietty rooli ja työilmapiiri on hyvinvointia tukeva.           

Hyvinvoivassa työympäristössä johtaminen ja päätöksenteko on tasapuolista, oikeudenmukaista ja läpinäkyvää. Ihminen voi luottaa siihen, mitä johtaja sanoo ja vaikuttaa siihen, miten itse työskentelee. Ihmisellä on haasteita ja vastuuta sopivassa tasapainossa ja hän kokee saavansa työnsä mukaista palkkaa. 

Johdossa olevilla henkilöillä onkin keskeinen rooli työilmapiirin rakentamisessa, vaikka he eivät yksinään työilmapiiriä rakennakaan. Työn organisointi, selkeät työnkuvat, toiveet työstä ja tavoitteet tulee olla selvillä. Kehityskeskustelujen kautta tai työsopimusta laatiessa tulisi tehdä selväksi se, mitä ihmiseltä työstään odotetaan.

“ Hyvinvoiva työntekijä kokee, että hänen työllään on merkitystä ”

Käsite hyvinvoivasta työyhteisöstä on hyvinkin laaja-alainen. Kun kyseessä on hyvinvoiva työntekijä on tärkeää, että hän kokee arvostusta ja hän saa halutessaan tukea työpaikaltaan, eikä ole yksin.

Hyvinvoiva työntekijä kokee työllään olevan merkitystä ja se on mielekästä. Hän lähtee hyvillä mielin töihin ja luottaa siihen, että hänen osaamisensa on riittävällä tasolla.

 

Omasta terveydestä huolehtimisella on suuri merkitys

Yritys voi vaikuttaa työhyvinvointiin suuresti. Mielonen muistuttaa, että myös yksilö kantaa vastuuta työhyvinvoinnista. “ Siihen, kuinka omasta terveydestä huolehtii vapaa-ajallaan, on myös iso merkitys”, kertoo Mielonen.

Hyvinvoiva työntekijä ymmärtää, että jokainen ihminen vaikuttaa työilmapiiriin. Se, kuinka työstä ja työtovereista puhuu, voi määrittää jo paljon.

 

Miten yksilö voi kehittää hyvinvointia työyhteisössä?

Mielonen kertoo hyvien käytöstapojen olevan peruspilari hyvään työyhteisötoimintaan. ”Asiallisen työpaikkakäyttäytymisen, toisten huomioimisen, tervehtimisen ja omien tunnetilojen säätelemisen avulla työntekijä pystyy vaikuttamaan ilmapiiriin. Tunteet tarttuvat työilmapiirissä herkästi. Kun yksikin ihminen valitsee sen, että pyrkii ajattelemaan asioista positiivisesti, se voi vaikuttaa työilmapiiriin laajasti. ”. 

Hyvässä työyhteisössä näkyy inhimillisyys ja siellä voi olla oma itsensä eikä tarvitse olla varuillaan. ”Aito kohtaaminen ja välittäminen on perusta, jonka päälle rakennetaan.”.

 

 

FREE.fi Whatsapp