Ajanhallintataidot keskiössä opiskelijan työllistymisessä

Lukuaika: n. 2 minuuttia
Yrittäjyyskoulu  »  Kokemukset   »   Ajanhallintataidot keskiössä opiskelijan työllistymisessä

Usea opiskelija tekee osa-aikaista työtä opiskelun ohessa. Työtä tekevän opiskelijan tuleekin pitää mielessä tulorajat, jos haluaa saada opintotukea. Opintotuesta ei kuitenkaan välttämättä ole iloa kaikille – etenkään silloin, jos sitä ei saa lainkaan. Miten opiskelija turvaa tällöin taloudellisen tilanteensa?

Opiskelija ja osa-aikainen kevytyrittäjä Johanes Timothy toimii ruokalähettinä. “Toivon, että voin tulevaisuudessa tehdä musiikkia työkseni”, hän kertoo ja jatkaa: “Koen, että kevytyrittäjyys on hyvä keino johdattaa itseni siihen pisteeseen.” Johanes opiskeleekin Helsingin taideyliopistossa musiikkia.

Hän muutti Suomeen Indonesiasta vuonna 2020 opiskeluiden perässä ja aloitti pian sen jälkeen kevytyrittäjyyden. “Tutustuin mahdollisuuksiin työllistyä Suomessa ja kuulin kevytyrittäjyydestä ystävältäni”, Johanes kertoo.

Opiskelijan työllistymisen haasteet

Johaneksen mukaan opiskelu ja kevytyrittäjyys toimivat hyvin yhteen. Opiskellessa aikataulujen sovittaminen yhteen perinteisen työsuhteen kanssa voi olla hankalaa. “Haluan keskittyä nyt pääasiassa opiskeluun ja kevytyrittäjyys sattuu sopimaan tilanteeseeni täydellisesti”, kertoo Johanes. Kilpailu työpaikoista voi olla haastavaa, etenkin opiskelijoiden suosimissa kesätöissä. Lisäksi opintotuesta ei usein jää ylimääräistä säästöön. Osa-aikaisen kevytyrittäjän on mahdollista tienata omin ehdoin.

Opintotuen saamiseen vaikuttavat vuositulorajat, kuten palkkatyössä. Opiskelijan tuleekin itse huolehtia siitä, ettei vuosituloraja ylity, jos opintotukea toivoo saavansa. Jos tuloraja ylittyy, voi opiskelija joutua palauttamaan Kelalle liikaa maksettuja opintotukia. Palkkatyössä työtuntien määrään on vaikeaa vaikuttaa, jolloin työtä saattaa tehdä liikaa. Tällöin myös on suurempi todennäköisyys sille, että opiskelija joutuu maksamaan tukia takaisin.

EU:n ulkopuolelta tulevat opiskelijat eivät yleisesti saa opintotukea ja heidän tulee maksaa opiskelusta lukukausimaksua. Johanes kertoo kuitenkin saaneensa tukea yliopistolta alennetun lukukausimaksun muodossa: “Olen kiitollinen siitä, sillä saan korkealaatuista opetusta. Ilman tukea en välttämättä olisi päätynyt Suomeen.”

Oman itsensä pomo

Ruokalähetin työ sopii monelle. Muun muassa teknologia- ja kartanlukutaidosta on työssä hyötyä. “Kunhan löydät perille”, naurahtaa Johanes. Hän kertoo kevytyrittäjyyden opettaneen muun muassa itsenäisyyttä: “Olen oppinut toimimaan oman itseni pomona. Lisäksi olen oppinut ajanhallintaa, kun valitsen itse omat työaikatauluni, eikä kukaan ulkopuolinen aikatauluta työtä puolestani.”

Ajanhallintataidot ovat itsensätyöllistäjälle tärkeitä. Toisaalta yrittäjällä on myös mahdollisuus tehdä työtä silloin, kun itse haluaa: “Voin työskennellä esimerkiksi viikonloppuisin, kun minulla on aikaa ja kun tilauksia on enemmän”, kertoo Johanes. Aikaa on kuitenkin hyvä löytyä myös palautumiselle, jottei kuormitusta tule liikaa. Kevytyrittäjänä työtä pystyykin tekemään omassa aikataulussa sekä valmistumaan opinnoistaan jouhevasti – myös aikataulussa.

FREE.fi Whatsapp