Rakennusalalla FREE.fi kautta työllistyneillä kevytyrittäjillä kokonaistilanne on hyvä

Lukuaika: n. 3 minuuttia
Rakennusalalla FREE.fi kautta työllistyneillä kevytyrittäjillä kokonaistilanne on hyvä
Ajankohtaista  »  Rakennusalalla FREE.fi kautta työllistyneillä kevytyrittäjillä kokonaistilanne on hyvä

FREE.fi on alkuvuodesta 2023 toteuttanut kyselytutkimuksen, jonka tavoitteena oli kontaktoida kaikki 2022-2023 välillä rakennusalan yritystä laskuttaneet kevytyrittäjät puhelimitse. Kyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa käyttäjiltä heidän kokemuksistaan, hinnoittelustaan, opastaa heitä tarvittaessa kevytyrittäjinä toimimiseen sekä selvittää mahdollisia epäkohtia. Kyselyyn vastasi reilu 33% kaikista kontaktoiduista.

Kyselyn tulokset

Kyselytutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että rakennusalalle FREE.fi kautta työllistyneillä kevytyrittäjillä kokonaistilanne on hyvä ja suuria epäkohtia tai ongelmia ei löytynyt. Noin 90%:lla kevytyrittäjistä on hyvä ymmärrys kevytyrittäjyyden ja työsuhteen keskeisistä eroista, mm. hintaan liittyen. Kyselyssä otettiin myös esiin toimeksiantosopimuksen sekä kevytyrittäjiä koskevien muiden vastuiden, kuten YEL-vakuutuksen tärkeys. Kyselyn yhteydessä jaoimme tarvittavaa lisätietoa kaikkien käyttäjien kanssa, joilla huomattiin aukkoja kevytyrittäjänä toimimiseen tarvittavissa tiedoissa.

Yli 92% vastanneista ilmoitti, että eivät ole kohdanneet epäkohtia toimiessaan kevytyrittäjinä rakennusalalla. Kyselyssä esiin nousseet epäkohdat liittyivät mm. alhaiseen tuntihintaan, laskusuoritteen saamiseen ja siihen, että suuremmat rakennusyhtiöt eivät hyväksy kevytyrittäjiä.

Pienellä osalla tutkimukseen osallistujista oli tiedossa, että syy siihen miksi he eivät saa työtä kevytyrittäjinä isommista rakennusalan yrityksistä on se, että Rakennusliitto valvoo, ettei rakennustyömailla toimi henkilöitä kevytyrittäjinä. Tämän lisäksi nousi esiin huoli, että rakennusyrityksillä on sopimuksia Rakennusliiton kanssa, missä kevytyrittäjien työllistäminen on kokonaan kielletty. Tällaisilla sopimuksilla on negatiivinen vaikutus osaajien saamiseen suomalaisille työmaille.

Toimenpiteitä

Vaikka kokonaistilanne on hyvä jatkuvia toimenpiteitä tarvitaan. FREE.fi haluaakin taata nyt ja jatkossa, että palvelun kautta laskuttavat kevytyrittäjät saavat tarpeeksi tietoa niin oikeuksistaan kuin myös velvollisuuksistaan. Totetutettavia toimepiteitä ovat:

  • Rakennusalan kevytyrittäjille maksettavaa keskituntipalkkaa valvotaan jatkossa, jotta mahdolliseen alihinnoitteluun (alle TES:in määrittelemät palkkaluokat sivukuluineen) voidaan puuttua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Puutumme myös aktiivisesti rakennusalan yrityksien toimintaa, joiden huomataan syyllistyvän alipalkkaukseen ja tarvittaessa suljetaan FREE.fi palvelun ulkopuolelle.
  • FREE.fi onboarding prosessia tehostetaan ja kehitetään jatkuvasti. Tällä hetkellä kaikki uudet palvelunkäyttäjät kontaktoidaan, jotta tärkeää tietoa esimerkiksi laskutuspalvelun toiminnasta ja kevytyrittäjyyteen liittyvistä kysymyksistä saadaan jaettua.
  • YEL-vakuutuksen markkinointia tehostetaan.

FREE.fi on jo lisännyt valvontaa ja kyselyn yhteydessä selvisi, että yksi yhtiö ei toiminnassaan vastannut FREE.fi vastuuperiaatteita, eikä ohjeistuksesta huolimatta korjannut toimintaansa. Tämä yritys on suljettu FREE.fi palvelun ulkopuolelle ja kevytyrittäjille, joiden palkkaus oli yleistä hintatasoa alempi on tarjottu mahdollisuus löytää FREE.fi:n kautta uusia toimeksiantoja.

Kyselytutkimuksen taustatietoa

FREE.fi on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja on tänä päivänä yksi Suomen suurimmista kevytyrittäjien laskutuspalveluiden tarjoajista. Kasvun myötä FREE.fi haluaa kantaa myös alalla suurempaa vastuuta kevytyrittäjien aseman ja osaamisen kehittämisessä. FREE.fi edistää omassa toiminnassaan vastuullisuutta sekä valvoo kevytyrittäjien etua myös omassa vaikuttamistyössään.

Nyt rakennusalalla tehty tutkimus toimii lähtölaukauksena FREE.fi:n vastuullisuusohjelman päivittämiselle.

Lue lisää FREE.fi:n vastuullisuustyöstä täältä.

Täältä pääset katsomaan raportin kokonaisuudessaan.

Lisätiedot:

Joonas Tuompo
0401876486
joonas@free.fi

FREE.fi Whatsapp