Vastuullista kevytyrittäjyyttä

Lukuaika: n. 2 minuuttia
vastuullista-kevytyrittajyytta
Yrittäjyyskoulu  »  Kevytyrittäjille   »   Vastuullista kevytyrittäjyyttä

Mietityttääkö sinua toimeksiantosuhteen ja työsuhteen ero?
Toivomme, että tästä tekstistä on sinulle hyötyä:

Toimeksiantosuhteella tarkoitetaan työnsuorittajan ja toimeksiantajan välistä suhdetta, jonka mahdollistamiseksi on muutaman keskeisen ehdon täytyttävä. Työsuhteessa tehdään työsopimus ja toimeksiantosuhteessa on kyseessä toimeksiantosopimus. Työsuhteessa sopimuksen ehdot määrittää työsopimuslaki.

Kevytyrittäjiä sekä alihankintaa käyttävän yrityksen on hyvä tiedostaa, että toimeksiantosuhde ei sovi kaikkiin työtehtäviin tai kaikille aloille. On tärkeää, että kaikilla osapuolilla on yhteisymmärrys siitä, onko kyseessä toimeksiantosuhde vaiko työsuhde. Työsuhdetta ei saa missään olosuhteissa naamioida toimeksiantosuhteeksi. Näitä rajoja tarkastelevat esimerkiksi verohallinto ja Eläketurvakeskus.

Toimeksiantosuhteessa on aina huomioitava mahdolliset yrittäjyyden sekä kevytyrittäjyyden riskit, jotka laskutuspalveluiden tehtävä olisi minimoida. Muita toimeksiantosuhteeseen kuuluvia tunnusmerkkejä ovat henkilön oikeus päättää siitä, milloin työ tehdään. Toimeksiantajalla ei myöskään ole niin sanottua direktio-oikeutta, jossa olisi oikeus johtaa työtä tai antaa työnjohdollisia ohjeita esimerkiksi tarkkojen työaikojen tai työvuorojen määrittämiseen. Toimeksiantosuhteeseen usein liittyy myös useampia asiakkaita.

Mikäli nämä ehdot käyvät toteen, on kyseessä toimeksiantosuhde.

Miten me olemme vastuullisia?

Toimeksiantosopimuksen laatiminen voi olla haastavaa ja siinä on otettava huomioon monta erilaista asiaa. Free-Kevytyrittäjän käyttäjät ovat yrittäjästatuksella toimivia henkilöitä, jotka tekevät toimeksiantajan kanssa toimeksiantosopimuksen, jossa määritellään työehdot sekä korvaus työstä. Kevytyrittäjä lähettää tehdystä työstä laskun ja kun lasku on maksettu, laskutuspalvelu hoitaa korvauksen tekijälle sekä muut sivukulut.

Kirjallisen sopimuksen teko ei ole pakollista ja työstä voi sopia myös suullisesti. Suullista sopimusta emme kuitenkaan suosittele kenellekään, sillä toimeksiantajan ja työnsuorittajan näkemykset voivat olla hyvinkin erilaiset ja pahimmassa tapauksessa asiasta riidellään käräjillä sana sanaa vastaan ilman minkäänlaista todistetta siitä, mitä ollaan sovittu.

Toimeksiantosopimuksessa tärkeintä on päättää siitä, mitä kaikkea hinta pitää sisällään ja mitä on hyvä jättää pois. Voi esimerkiksi pohtia kuuluuko hintaan matkakulut, materiaalit, arvonlisävero, muutokset tai korjaukset, vai laskutetaanko nämä erikseen.

Jos toimeksiantosopimuksen tekeminen tuottaa sinulle päänvaivaa, ole yhteydessä asiakaspalveluumme ja autamme sinua sen laatimisessa!

FREE.fi Whatsapp