Oman työn hinnoittelu – vinkit houkuttelevaan hinnoitteluun

Lukuaika: n. 2 minuuttia
Yrittäjyyskoulu  »  Liiketoiminnan aloittaminen   »   Oman työn hinnoittelu – vinkit houkuttelevaan hinnoitteluun

Kevytyrittäjä hinnoittelee oman työnsä. Aloittelevan kevytyrittäjän tuleekin perehtyä hinnoitteluun, jotta käteen jäävä osuus ei yllätä tai jää odotettua pienemmäksi. Myös kokeneiden kevytyrittäjien kannattaa päivittää hinnoittelua, jos toiminta esimerkiksi kehittyy. Mitä oman työn hinnoittelussa kannattaa ottaa huomioon?

Kevytyrittäjän palkka?

Ensinnäkin, laskutushinta ei ole sama, kuin bruttopalkka. Perinteisen työsuhteisen bruttopalkasta vähennetään ennakonpidätys, työeläke-, sairaus- sekä työttomyysvakuutusmaksut, jonka jälkeen työsuhteinen saa nettopalkan tililleen. Kevytyrittäjän laskutussummasta vähennetään laskutuspalvelun palvelumaksu sekä lisäpalvelumaksu.

Lisäksi laskutussummaa muodostettaessa tulee ottaa huomioon muun muassa arvonlisävero, ennakonpidätys, hankitut materiaalit, työvälineet, matkakulut sekä mahdolliset muut kulut.

Kevytyrittäjän palkka ei siis muodostu samalla tavalla, kuin perinteisessä työsuhteessa olevalla. Vaikka alempi hinnoittelu houkuttelisi, tulee kevytyrittäjän ottaa huomioon sen tuomat haitat niin itselleen, kuin toimialallekin.

Millainen hinnoittelu sopii kullekin kevytyrittäjälle?

Kevytyrittäjällä on käytännössä kaksi vaihtoehtoa työn hinnoitteluun: tuntihinnoittelu sekä urakkahinnoittelu. Laskutushinta on kuitenkin aina tapauskohtainen, joten yleispätevän ohjeen antaminen on hankalaa. Kevytyrittäjä voi saada apua työnsä hinnoitteluun esimerkiksi tutkimalla toimialan yleistä hintatasoa.

Tuntihinnoittelussa kevytyrittäjän tulee arvioida työhön käytettävät työtunnit ja antaa työtunnille hinta. Asiakkaan on silloin tärkeää tietää, kuinka kauan työhön käytetään aikaa. Tällöin kevytyrittäjän ja toimeksiantajan on sovittava etukäteen työhön käytettävä aika, joka oletettavasti voi muuttua tai olla hankalasti määriteltävissä. Urakkahinnoittelua käytetään projektiluontoisissa työtehtävissä. Urakkahinnoittelu on yleisesti kannattavampaa sekä asiakkaalle helpommin ostettavissa.

Tuntihinnoittelussa kevytyrittäjä antaa työlleen tuntihinnan ja sopii työtunneista asiakkaan kanssa, mutta urakkahinnoittelussa kevytyrittäjä antaa asiakkaalle yhden hinnan per projekti. Työn hinta on tällöin molemmille osapuolille selkeämpi.

Miten kevytyrittäjä nostaa hintoja?

Aloitteleva kevytyrittäjä muodostaa laskutushintansa sen hetkisen kokemuksen sekä koulutuksen mukaan. Jos kevytyrittäjä aloittaa nollasta, tulee hänen ottaa myös se huomioon hinnoittelussa. Kun kokemusta alkaa kertyä, tulee hinnoittelua kuitenkin päivittää. Hintojen nostaminen voi kuitenkin tuntua jännittävältä.

Ostavatko asiakkaat palvelua kalliimmalla hinnalla? Vaihtavatko he edullisempaan vaihtoehtoon? Hinnan nostaminen kannattaa perustella asiakkaalle. Asiakas saa mahdollisesti parempaa, nopeampaa tai arvokkaampaa palvelua, jolloin korkeampi hinnoittelu on perusteltua.

Kevytyrittäjän kannattaa myös pitää silmällä muiden toimijoiden tarjoamia hintoja, jotta hän ei ali- tai ylihinnoittele työtään.

Vinkit kevytyrittäjän hinnoitteluun

  1. Selvitä toimialan yleinen hintataso
  2. Älä alihinnoittele työtäsi
  3. Käytä FREE.fi:n laskuria laskutussumman muodostamiseen
FREE.fi Whatsapp