Kevytyrittäjien määrä ja kehitys

Lukuaika: n. 3 minuuttia
Yrittäjyyskoulu  »  Kevytyrittäjille   »   Kevytyrittäjien määrä ja kehitys

Yhä useampi kiinnostuu kevytyrittäjyydestä. Halu kokeilla omaa liikeideaa tai vaihtoehtoisia työllistymistapoja ilman oman yrityksen perustamista houkuttelee – ja onneksi siihen on mahdollisuus! Kiinnostus kevytyrittäjyyttä kohtaan on kasvanut nopeasti ja se on vuosien varrella yleistynyt yhdeksi tavaksi työllistyä yrittäjänä. Kevytyrittäjyydestä tiedetään yleisesti harmillisen vähän, ottaen huomioon sen kasvun ja suosion. Kevytyrittäjyys ei siis ole pieni ilmiö: Arvioiden mukaan Suomessa on jo lähes 200 000 kevytyrittäjäpalveluihin rekisteröitynyttä. Tutkimuksien mukaan kevytyrittäjyys kasvattaa suosiotaan pääasiassa sen tuoman vapauden sekä helppouden vuoksi.

Työelämän muutokset toimialan vauhdittajana

Kevytyrittäjyyspalveluiden avulla on pyritty ensisijaisesti tuomaan vaihtoehtoja työllistymiseen sekä työn tarjoamiseen. Toimiala on ollut kasvussa ja se on noteerattu myös mediassa useaan otteeseen. Vuonna 2020 toimialan liikevaihto oli peräti 200 miljoonaa euroa ja uusia toimijoita tulee alalle jatkuvasti. Muutamassa vuodessa laskutuspalveluita on tullut alalle runsaasti, minkä myötä myös kevytyrittäjien määrä on kasvanut.

Kevytyrittäjyys voi olla osa-aikaista tai sivutoimista, jolloin kevytyrittäjien tarkkaa määrää on vaikea arvioida. Tämä kertoo myös työn luonteen muutoksesta. Työelämän rakenteet muuttuvatkin tulevaisuudessa niin tekijöiden kuin työn luonteen suhteen: työ on nykypäivänä yhä useammin projektiluontoista, mihin myös kevytyrittäjyys sopii hyvin. Kevytyrittäjiä tulee jatkuvasti lisää, jotka jakautuvat monelle toimijalle ja alalle.

Syyt kevytyrittäjyyden kasvuun

Nykytilanteessa alanvaihto on yleistynyt, mikä osaltaan lisää kevytyrittäjyyden suosiota. Alanvaihto voi tapahtua esimerkiksi irtisanomisen myötä, jolloin kevytyrittäjyys on hyvä vaihtoehto. Useat päättävät ryhtyä sivutoimiseksi yrittäjäksi, jolloin tulonlähteitä on monesta eri paikasta. Esimerkiksi päivätyötä tekevä voi haluta lisätuloja omin ehdoin. Myös matkustaminen on kasvava trendi, jolloin työt – sekä lomat – halutaan toteuttaa omien päätösten mukaisesti.

Palkkatyön hyvät ja huonot puolet kulkevat käsi kädessä. Säännöllinen työaika ja palkka ovat osalle työtä tekevistä arvokkaita, mutta osa arvostaa vaihtoehtoja. Etenkin nuoremmat työtä tekevät kaipaavat enemmän vapautta työelämään, jotta työn tekeminen ei tarkoittaisi vain yhtä asiaa. Kevytyrittäjyys sopii myös opiskelijoille, jotka usein edustavat nuorempaa sukupolvea. Kun aiemmin motivaationa on toiminut palkka, on nykyisin vapaus tärkeämpää työelämässä. Kevytyrittäjyys on yksi keino työllistää itsensä ja olla osa vapaampaa työelämää.

Kevytyrittäjien kasvavaa määrää selittää myös FREE.fi:n kasvu, jonka liikevaihto on jo toista vuotta yli 250% kasvussa. FREE.fi on muutaman vuoden aikana kasvanut liikevaihdoltaan toimialan toiseksi suurimmaksi laskutuspalveluksi. Kevytyrittäjät arvostavat korkeaa palvelutasoa, mitä myös FREE.fi pitää tärkeänä.

Kevytyrittäjyys tulevaisuudessa

Toimialan kasvua ohjaavat työelämän muutokset sekä yrittäjyyden kasvu. Laskutuspalveluiden perimmäisenä tarkoituksena on mahdollistaa yrittäjyys heille, jotka syystä tai toisesta haluavat toteuttaa yrittäjyyttä ilman byrokratian painetta. Kevytyrittäjyyspalvelut yleistyvät siis kovaa vauhtia, kun työelämä muuttuu yrittäjämäiseen suuntaan. Osaamisella on tulevaisuudessa entistäkin isompi merkitys työelämässä ja yrittäjämäisyyttä arvostetaan myös palkkatyössä. Onkin odotettavissa, että laskutuspalveluiden määrän kasvaessa sekä tietoisuuden lisääntyessä myös kevytyrittäjien määrä kasvaa.

FREE.fi Whatsapp