Aputoiminimi – Käyttö ja rekisteröinti

Lukuaika: n. 5 minuuttia
Yrittäjyyskoulu  »  Liiketoiminnan aloittaminen   »   Aputoiminimi – Käyttö ja rekisteröinti

Mikä on aputoiminimi?

Aputoiminimi on yrityksen nimi tai termi, jota käytetään virallisena tai vaihtoehtoisena nimenä tai tavaramerkkinä. Aputoiminimi voi siis olla yrityksen virallinen nimi, jota käytetään yleensä esimerkiksi haluttujen brändäystarkoituksien saavuttamiseksi, ja joka keskittyy tarkemmin tiettyyn tuotteeseen tai palveluun. Se auttaa erottamaan yrityksen tai organisaation eri osat tai tuotteet toisistaan, ja se voi myös auttaa markkinoinnissa ja brändin tunnistamisessa.

Aputoiminimellä harjoitettu toiminta ei saa kuitenkaan kattaa koko yrityksen toimialaa. Kuitenkaan yrittämisen alkuvaiheessa aputoiminimi ei ole usein ajankohtainen. Aputoiminimi tulee ajankohtaiseksi vasta silloin, kun liiketoiminta kasvaa tai laajentuu. Yrityksen perustamiseen löydät meidän kirjoittamat kattavat ohjeet, joihin kannattaa tutustua, mikäli yrityksen perustaminen on ajankohtaista. Tutustu yrityksen perustamiseen!

Toiminimiyrittäjänä sinulla voi olla aputoiminimi, mikäli se on tarpeellista. Huomaathan, että sinun tulee olla tällöin rekisteröitynyt Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteriin, jotta voit hakea aputoiminimeä. Tutustu tarkemmin toiminimiyrittäjän toimintaan!

Miksi ja milloin aputoiminimeä käytetään?

Aputoiminimeä käytetään yleensä silloin, kun yritys haluaa erottaa toisistaan ja tunnistaa tiettyjä tuotteita, palveluita tai liiketoimintasegmenttejä. Aputoiminimi auttaa hyödyntämään myös erilaisia markkinointi- ja brändäysstrategioita. Aputoiminimeä voidaan käyttää myös oikeudellisista tai toiminnallisista syistä, kun yrityksellä on tarve toimia eri nimellä tai tunnistaa tietyt toiminnan osat muusta organisaatiosta.

Aputoiminimi voi erityisesti auttaa kuluttajia tunnistamaan ja yhdistämään tiettyjä tuotteita tai palveluita yritykseen. Aputoiminimet voivat auttaa yrityksiä luomaan ja vahvistamaan erilaisia brändejä ja markkinointistrategioita. Ne voivat olla myös osa yrityksen kokonaisbrändiä tai keskittyä tiettyihin kohderyhmiin tai markkinoihin.

Aputoiminimi

Joissakin tapauksissa yritykset voivat käyttää aputoiminimeä, jotta ne voivat toimia eri alueilla tai toimialoilla lainsäädännöllisistä vaatimuksista johtuen. Ne voivat myös käyttää aputoiminimeä, kun ne haluavat erottaa tietyn liiketoimintasegmentin tai osaston muusta organisaatiosta. Tähän yksinkertainen esimerkki on esimerkiksi ravintola-alalta. Mikäli yrityksellä on useita eri toimipaikkoja, joissa ravintoloita on, voi kaikilla olla eri nimet yrityksen aputoiminiminä.

Kuinka aputoiminimi rekisteröidään?

Aputoiminimi rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämään kaupparekisteriin. Aputoiminimi voidaan ilmoittaa jo yrityksen perustamisilmoituksen yhteydessä tai jälkikäteen muutosilmoituksella. Ohjeet muutosilmoituksen tekemiseen löydät yhtiömuodon mukaan PRH:n ja Verohallinnon yhteisestä YTJ-verkkopalvelusta.

Ennen rekisteröintiä sinun tulee varmistaa, että haluamasi aputoiminimi on käytettävissä. Voit tehdä tämän tutkimalla PRH:n ylläpitämää kaupparekisteriä tai heidän verkkopalveluaan. Tarkistamalla rekisteristä voit varmistaa, ettei haluamaasi aputoiminimeä ole jo rekisteröity.

Huomaathan, että rekisteröityä aputoiminimeä ei voi muuttaa, sen voi ainoastaan poistaa yrityksen voimassaolevista rekisteritiedoista. Mikäli rekisteröity aputoiminimi halutaan muuttaa, tulee se ensin poistaa ja tämän jälkeen merkitä rekisteriin uusi aputoiminim.

Mikä on aputoiminimen rekisteröinnin hinta?

Aputoiminimen rekisteröinnin hinta riippuu siitä, teetkö sen sähköisesti vai paperilomakkeella. Aputoiminimen rekisteröimisestä tulee kuitenkin maksaa. Sähköisellä ilmoituksella rekisteröinti maksaa 60 euroa per nimi ja paperilomakkeella 115 euroa. Huomaathan, että paaperilomakkeella tehdyn rekisteröinnin käsittelyaika on pidempi, kuin sähköisen rekisteröinnin. Sähköistä ilmoitusta varten tarvitset ainoastaan verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tunnistautumista varten.

Mitä vaatimuksia rekisteröitävälle aputoiminimelle on olemassa?

Aputoiminimen rekisteröinnin vaatimukset ovat melko samat, kuin varsinaisen toiminimen kohdalla. Aputoiminimi ei saa olla identtinen tai hyvin samankaltainen jo olemassa olevan yrityksen, aputoiminimen tai tavaramerkin kanssa. Hakijan on varmistettava, että haluttu aputoiminimi on käytettävissä eikä se aiheuta sekaannusta muihin rekisteröityihin nimiin tai brändeihin. Aputoiminimen tulee olla myös yksilöivä, eikä siinä saa olla yhtiömuodon tunnusta (esim. Oy). 

Aputoiminimi ei saa myöskään olla loukkaava, harhaanjohtava tai muuten hyväksyttävyyden vastainen. Aputoiminimi voidaan rekisteröidä vain yrityksenä tai organisaationa, joka on jo rekisteröity kaupparekisteriin.

On tärkeää huomata, että nämä ovat yleisiä vaatimuksia rekisteöritävälle aputoiminimelle mutta tarkemmat vaatimukset ja ohjeet löyfät aina PRH:n verkkosivuilta. Ennen aputoiminimen rekisteröintiä on suositeltavaa tutustua tarkemmin PRH:n vaatimuksiin ja ottaa tarvittaessa yhteyttä asiantuntijaan varmistaaksesi, että kaikki vaatimukset täyttyvät.

Yrityksen Identiteetti ja Aputoiminimi

Aputoiminimi voi liittyä yrityksen identiteettiin monin eri tavoin. Se voi täydentää tai vahvistaa yrityksen päätoiminimeä ja auttaa luomaan haluttua mielikuvaa tai viestiä yrityksen toiminnasta. Aputoiminimi voi kuvata yrityksen erikoistumista tai tarjota lisäarvoa yrityksen tuotteille tai palveluille. Se voi korostaa tiettyä osaamisaluetta tai toimialaa, joka erottaa yrityksen kilpailijoista. Aputoiminimi voi olla osa yrityksen brändistrategiaa ja auttaa luomaan vahvaa ja tunnistettavaa brändiä. Se voi tukea yrityksen arvoja, visuaalista ilmettä ja asiakkaiden mielikuvaa yrityksestä.

Aputoiminimi voi toimia markkinointivälineenä ja auttaa yritystä viestimään tietyistä tuotteista, palveluista tai toiminta-alueista. Se voi helpottaa markkinointia ja asiakasviestintää, kun asiakkaat voivat yhdistää aputoiminimen tiettyyn tarjontaan. Jos yritys laajentuu kansainvälisille markkinoille, aputoiminimi voi auttaa sopeutumaan paikalliseen kulttuuriin, kieleen tai brändimielikuvaan. Se voi tarjota paremman ymmärrettävyyden ja tunnistettavuuden ulkomaisten asiakkaiden keskuudessa.

On tärkeää huomioida, että aputoiminimen käyttöön liittyy tiettyjä oikeudellisia rekisteröintivaatimuksia. Aputoiminimen tulee olla yhdenmukainen yrityksen päätoiminimen ja brändin kanssa. Aputoiminimen valinta ja käyttö tulisi tehdä huolellisesti harkiten ja tarvittaessa pyytää apua ammattilaiselta, jotta se tukee yrityksen identiteettiä ja tavoitteita.

Aputoiminimen oikeudelliset seuraamukset

Aputoiminimeä laadittaessa on hyvä ottaa huomioon myös mahdolliset oikeudelliset seuraamukset, joita olemme koonneet tähän. Niin kuin aikaisemmin kävimme aputoiminimen rekisteröintivaatimuksia, ovat ne osa oikeudellisia tekijöitä. Tämä tarkoittaa, että aputoiminimi on rekisteröitävä asianmukaisesti ja noudatettava annettuja rekisteröintiprosesseja. Jos aputoiminimeä käytetään ilman asianmukaista rekisteröintiä, yritys voi joutua oikeudellisiin seuraamuksiin, kuten esimerkiksi sakkojen maksamiseen.

Mikäli yritys käyttää aputoiminimeä, joka on samankaltainen tai aiheuttaa sekaannusta toisen yrityksen tai brändin kanssa, se voi johtaa loukkauskanteisiin. Toiset yritykset tai brändit voivat esittää vaatimuksia aputoiminimen väärinkäytöstä ja pyytää vahingonkorvauksia tai itse aputoiminimen poistamista käytöstä. Harhaanjohtava markkinointi aputoiminimellä voi myös johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin, mikäli tuotteiden tai palveluiden ominaisuuksia, hintaa tai markkinointiväitteitä johdetaan harhaan aputoiminimellä.

Muistathan myös pitää huolen yrityksen verotuksesta, sillä mikäli se unohtuu, koituu siitä myös oikeudellisia seuraamuksia. Jotta kaikki verotukseen liittyvät asiat ovat muistissa, olemme koonneet toiminimen verotuksesta 2023 kaikki tarvittavat tiedot yhteen ja samaan artikkeliin. Täältä pääset muistelemaan toiminimen verotusta!

Aputoiminimen Muuttaminen ja Poistaminen

Aputoiminimeä ei voida muuttaa jälkikäteen, vaan se tulee poistaa. Mikäli aputoiminim halutaan poistaa, voidaan sen tilalle rekisteröidä uusi haluttu aputoiminimi. Aputoiminimen poistaminen onnistuu YTJ-verkkopalvelussa muutosilmoituslomakkeella joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Sähköisesti aputoiminimen poistaminen maksaa 40 euroa ja paperilomakkeella 95 euroa. Samalla maksulla voit kuitenkin ilmoittaa niin monta aputoiminimen poistamista, kuin on tarve.

Kun haluat tehdä ilmoituksen aputoiminimen poistamisesta YTJ-palvelussa, tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

FREE.fi Whatsapp