Työelämän tulevaisuus on hybridi perinteistä työtä ja yrittäjyyttä

Lukuaika: n. 3 minuuttia
Työelämän tulevaisuus on hybridi perinteistä työtä ja yrittäjyyttä
Ajankohtaista  »  Työelämän tulevaisuus on hybridi perinteistä työtä ja yrittäjyyttä
Työn murroksesta ja sen tulevaisuudesta puhutaan jatkuvasti. Meitä se FREE!:llä kiinnostaa eritoten, sillä haluamme tehdä siitä astetta fiksumpaa! Haastattelimme YritysVantaan toimitusjohtajaa Marketta Korhosta työn tulevaisuudesta. Haastattelusta selviää muun muassa mitä ihmettä on hybridiyrittäjyys ja rutkasti vinkkejä aloittelevalle yrittäjälle!

Miten sinä näet työn tulevaisuuden ja miten yrittäjyys tuohon tulevaisuuden kuvaan sopii?

Työn tulevaisuus muuttuu vahvasti ja hybridiyrittäjyys (henkilö, joka toimii sekä palkkatyössä että yrittäjänä) lisääntyy koko ajan. Yhdellä henkilöllä voi ja saa olla useita eri tapoja työllistää itsensä. Digitaalisuus lisääntyy, eikä työn tekeminen usein ole enää sidoksissa aikaan tai paikkaan.Yrittäjyyden yhdistäminen työhön ja muuhun toimeentuloon tulee yhä yleisemmäksi. Työ on joustavaa, verkottunutta ja edellyttää monenlaista osaamista. Myös kansainvälisyys lisääntyy entisestään; työantaja, työntekijä yrittäjä tai asiakas voi olla missä päin maailmaa hyvänsä!

Minkälaisia haasteita / mahdollisuuksia koetaan yrittäjyyden aloittamisessa?

Yrittäjyyden aloittamisessa on usein monenlaisia haasteita, mutta myös upeita mahdollisuuksia. Haasteena ja huolena yritystoiminnan aloittamisessa monilla yrittäjillä on epävarmuus siitä, onko liikeidea kannattava ja onko hänen mahdollista työllistyä yrittäjänä. Monet kokevat haasteena myös yrittäjäosaamisen puutteen, vähäiset talous-, ja markkinointitaidot ja miten pystyy yhdistämään työn ja perhe-elämän, kun hänestä tulee yrittäjä.Myös yrittäjyyden riskit, taloudellinen epävarmuus ja mm. rahoituksen saaminen voi olla monelle alkavalle yrittäjälle haaste.Toki yrittäjyyden suomat mahdollisuudet kiinnostavat yhä useampia! Monet ryhtyvätkin yrittäjäksi juuri sen vuoksi, että näkevät rohkeasti sen tarjoamat mahdollisuudet riskienkin uhalla. Usko omaan ideaan ja vapaus tehdä töitä omien aikataulujen ja myös omien toimintatapojen mukaan on monelle tärkeää!

Miten kevytyrittäjäpalvelut (y-tunnuksella tai ilman) voivat helpottaa aloittamista?

Kevytyrittäjäpalvelut ovat mainio tapa testata omaa liikeideaa ja sen toimivuutta ennen päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtymistä; myös sivutoiminen yrittäjyys on aina mahdollisuus! Kannattaa muistaa, että tässä vaiheessa on edelleen mahdollisuus hakea myös starttirahaa, kun henkilö siirtyy sivutoimisesta yrittäjyydestä päätoimiseksi yrittäjäksi. Monet aloittavat yritystoiminnan päivätyön ohella, mihin tilanteeseen kevytyrittäjyyspalvelut soveltuvat erinomaisesti. Kaikki eivät edes halua ryhtyä päätoimiseksi yrittäjäksi.Toki pitää aina tarkistaa, että oma yritystoiminta ei kilpaile päätoimen työnantajan etujen kanssa. Yrittäjyys on edelleen kasvava trendi erityisesti nuorten keskuudessa ja kevytyrittäjyys sopii tähän tulevaisuudenkuvaan erittäin hyvin.Myös yrittäjyyden riskit jäävät usein vähäisiksi ja monet pitävätkin sitä siksi paljon turvallisempana vaihtoehtona. Tässä yhdistyvät tavallaan sekä palkkatyön että yrittäjyyden hyvät puolet. Kevytyrittäjyys sopii myös usein aloille, joilla on paljon kausivaihteluita tai sesonkeja. Kevytyrittäjyydessä voi hyödyntää omaa osaamistaan, elämäntilannettaan ja intohimoaan yrittäjyyteen kaikissa elämänvaiheissa.

Mitkä ovat mielestäsi kuvailemasi työn tulevaisuuden vauhdittavia tekijöitä ja onko mahdollisesti jotain jarruttavia tekijöitä?

Työn tulevaisuuden vauhdittavia tekijöitä ovat siis digitaalisuus, hybridiyrittäjyys ja kansainvälisyys. Kokeileva ja yrittäjämäinen asenne sopii tähän loistavasti!Jarruttavia tekijöitä kehitykselle ovat luonnollisesti taloustilanteen mahdollinen kehittyminen huonompaan suuntaan Suomessa ja maailmalla.Aivan mahtavia ajatuksia Marketta! FREE! Toimii jatkossa yritysyhteistyössä YritysVantaan kanssa ja yhdessä teemme kevytyrittäjien ja yrittäjien arjesta helpompaa. Ensimmäisiä askelia helpottamaan olemme rakentaneet FREE! Akatemian, johon pääset tutustumaan täällä.Oikein antoisia opiskeluhetkiä!
FREE.fi Whatsapp