Toimitusjohtajan kommentti #enpelkää -kampanjaan

Lukuaika: n. 3 minuuttia
Toimitusjohtajan kommentti #enpelkää -kampanjaan
Ajankohtaista  »  Toimitusjohtajan kommentti #enpelkää -kampanjaan

#enpelkää, eli Turvallisempaa kevytyrittäjyyttä -kampanja sai alkunsa oikeastaan 2018 alkupuoliskolla, kun mediassa puitiin case- Louhimiestä. Asiaa pohdittuani huomasin, että työmarkkinoilla tosiaan onkin valtava ongelma, joka kohdistuu yleisesti itsensä työllistäjiin, eli kevytyrittäjiin, freelancereihin ja yksinyrittäjiin.

Odotin, että keskustelu menisi tässä tapauksessa tähän perimmäiseen ongelmaan, mutta näin ei koskaan tapahtunut ja mielestäni keskustelun focus oli väärässä paikassa.

Kevään aikana pohdin asiaa enemmän ja kesällä asiakaspalvelustamme materiaalia kerättyämme päätimme, että tällaiselle kampanjalle on tarve.

Suomessa on noin 100 000 kevytyrittäjää ja lähemmäs 300 000 yrittäjää, jotka joutuvat työllistämään itsensä ilman, että yksikään viranomainen olisi heidän tukenaan häirintä- tai kiusaamistapauksissa.

Kampanjassa on kyse yhden yhteiskunnallisen ongelman esiin nostamisesta ja toivottavasti sen myötä muutoksesta. Haluamme tuoda tietoisuuteen itsensätyöllistäjien kokemat ongelmat häirintään ja kiusaamiseen liittyen.

Harva näistä edellä mainituista oikeasti tuntee yleisiä työehtosopimuksia tarpeeksi hyvin, että osaisi vaatia toimeksiantosuhteeseensa vastaavia oikeuksia ja kiusaamistapauksissa ainut keino on viedä asia oikeuden ratkaistavaksi, mikä on erittäin suuri riski yksinyrittäjälle, jonka elanto on usein pienestä kiinni.

Haluamme kampanjan saavuttavan sen verran julkisuutta, että asia herättäisi keskustelua. Se että ongelmasta puhutaan on jo paljon ottaen huomioon, että asia on aikaisemmin lakaistu maton alle. Jo se, että meidän auttava puhelin voi antaa tukea kiusatulle viedäkseen asian eteenpäin on voitto.

Tavoitteenamme on saada viranomaiset tunnistamaan, että kaikki yrittäjät eivät ole samanlaisia ja että yksinyrittäjät ja itsensätyöllistäjät tarvitsevat enemmän tukea julkiselta puolelta. Meistä on väärin, että yrittäjiltä viedään oikeudet, kuten esimerkiksi työsuojeluviranomainen pois.

Olemme valmistelleet kampanjaa jo useamman kuukauden haastatellen ja keskustellen kevytyrittäjien, yrittäjien, esimiehien, psykologien ja työsuojeluviranomaisien kanssa. Näistä koostamme laajan blogisarjan. Olemme myös avanneet viranomaisiin keskusteluyhteyden.

Tulemme näkymään syksyn aikana sosiaalisessa mediassa ja toivomme, että ihmiset osallistuisivat tähän keskusteluun.

Yksi suurimmista haasteista ja yllätyksistä oli, että viranomaisilla ei ole mitään mahdollisuutta auttaa ja puuttua, jos kyseessä ei ole työsuhde. Tämä on vaatinut meiltä siten huomattavasti enemmän selvitystyötä siitä, miten kiusatut saavat oikeutta.

Olemme avanneet puhelinnumeron ja sähköpostin, johon jokainen voi ottaa yhteyttä ja me neuvomme miten prosessi etenee. Usein pelkkä kuuntelu ja neuvo siitä, miten toimeksiantajan tai kollegan kanssa tulisi asiasta puhu, auttaa.

Räikeimmissä tapauksissa kauttamme saa ilmaisen konsultoinnin asianajajalta ja mikäli tapaus on selkeä, olemme tukena koko mahdollisen oikeusprosessin.

Ensisijaisesti koemme, että meidän tehtävä on neuvoa ja antaa työkaluja tulehtuneen ilmapiirin ratkaisemiseksi.

Hallitus on toimillaan tehnyt yrittäjyyden houkuttelevaksi ilman, että heidän oikeuksiaan tai sosiaaliturvaa on sen suuremmin ajateltu. Itsensä työllistäminen kaikkine muotoineen kasvaa ja tämäkin ongelma nostaa päätään jatkossa enemmän. Mielestämme asiaan on hyvä tarttua ajoissa ja rakentaa järjestelmä, joka tukee itsensätyöllistäjyyttä näissäkin tapauksissa. Potentiaalinen ongelma kuitenkin koskettaa satoja tuhansia suomalaisia ja tulevaisuudessa jopa puolta miljoonaa.

Työ on koko ajan murroksessa ja nyt murros on erittäin suuri. Työsuhteet vaihtuu toimeksiantosuhteiksi ja tällaista murrosta ei ole aikaisemmin koettu. Tämä vaatii toimenpiteitä viranomaisilta, jotta vuosisadan aikana rakennetut työmarkkinajärjestelmät eivät kokonaan murentuisi.

Kampanjan valmistelut ovat loppusuoralla ja fiilis on odottava, että miten kampanja otetaan vastaan. Toivomme, että voimme auttaa ihmisiä jotka ovat kokeneet vääryyttä, valta-aseman väärinkäyttöä, häirintää tai muuta vastaavaa kiusaamista.

Fiilis on myös erittäin odottava senkin suhteen, että miten päättäjät ja virkamiehet ottavat tämän aiheen vastaan ja millaisiin toimiin siellä päässä ryhdytään, jotta jokaisella olisi turvallista olla kevytyrittäjä.

Joonas Tuompo
Toimitusjohtaja
Free-Laskutus Oy

FREE.fi Whatsapp