Free-Laskutus liittyy TYÖ EI SYRJI – kampanjaan

Lukuaika: n. 2 minuuttia
Free-Laskutus liittyy TYÖ EI SYRJI – kampanjaan
Ajankohtaista  »  Free-Laskutus liittyy TYÖ EI SYRJI – kampanjaan

Free-Laskutus Ilmoittautui Työ ei syrji- kampanjaan edistääkseen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämässä.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo on asenteista kiinni ja jokaisella ikään, sukupuoleen, taustaan tai mihinkään muuhun katsomatta tulisi olla samat lähtökohdat niin työnhaussa, palkkauksessa, työoloissa kuin työuralla etenemisessä.

Kampanja on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n alkuun laittama. #eisyrji- kampanja on erittäin hyvää jatkoa yhteiskunnalliseen keskusteluun työelämästä.

Roolit hämärtynyt

Työelämän murroksesta on puhuttu paljon ja se näkyy erityisesti kevytyrittäjien heikosta asemasta työmarkkinoilla. Edes kaikki kevytyrittäjät eivät tiedä ovatko he työntekijä vai yrittäjä-statuksella. Eikä tiedä edes kaikki viranomaisetkaan.

Miten Free-Laskutus edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta?

Me olemme sitoutuneet näkemään ihmiset ihmisinä. Tämän vuoksi Free-Laskutuksesta on kasvanut monikulttuurinen perhe, jossa ketään ei vähätellä. Meille on tärkeää, että työyhteisömme on nyt ja jatkossa mahdollisimman monipuolista. ”Erilaisuus” on asia mikä opettaa ja avaa maailmankatsomusta. Miksi emme oppisi joka päivä lisää maailmasta?

Itsensätyöllistäjien tasa-arvoinen kohtelu työelämässä?

Viime aikoina esiin tulleet tapaukset erityisesti kulttuurialalta osoittavat, että ihmiset ovat erittäin epätasa-arvoisessa asemassa toisiinsa nähden riippuen työsuhteesta.
Lähes 100 000 suomalaista itsensätyöllistäjää jää hieman tämän kampanjan ulkopuolelle ja unohtuu julkisesta keskustelusta.

Tämän vuoksi Free-Laskutus tulee nostamaan jatkossa enemmän esille itsensätyöllistäjien kokemia ongelmia suomalaisessa työelämässä.

Sen lisäksi, että tulemme ottamaan itsensätyöllistäjien puolestapuhujana enemmän roolia, haastamme yrityksesi mukaan Työ ei syrji- kampanjaan.

#EiSyrji

Joonas Tuompo
Toimitusjohtaja
Free-Lasktuus Oy

FREE.fi Whatsapp