Yksityinen elinkeinonharjoittaja – näillä tiedoilla onnistut!

Lukuaika: n. 4 minuuttia
Yrittäjyyskoulu  »  Liiketoiminnan aloittaminen   »   Yksityinen elinkeinonharjoittaja – näillä tiedoilla onnistut!

Mikä on yksityinen elinkeinonharjoittaja?

Yksityinen elinkeinonharjoittaja on yksityishenkilö, joka harjoittaa liiketoimintaa omalla nimellään ilman erillistä yhtiömuotoa, kuten ammatinharjoittaja, osakeyhtiö tai kommandiittiyhtiö. Yksityinen elinkeinonharjoittaja onkin sama asia, kuin toiminimiyrittäjä. Yksityinen elinkeinonharjoittaja vastaa siis itse henkilökohtaisesti yrityksensä veloista ja sitoumuksista.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan liiketoiminnan laajuus voi vaihdella töiden mukaan pienemmästä toiminnasta suurempaan toimintaan. Toiminta voikin olla esimerkiksi konsulttipalveluita tai laajempaa liiketoimintaa, jossa on mukana useita työntekijöitä.

Voiko yksityisellä elinkeinonharjoittajalla olla työntekijöitä?

Kyllä, yksityisellä elinkeinonharjoittajalla voi olla työntekijöitä. Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi palkata liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti työntekijöitä, vaikka erillistä yhtiömuotoa ei ole. On kuitenkin hyvä muistaa, että yksityisellä elinkeinonharjoittajalla on henkilökohtainen vastuu yrityksen velvoitteista ja sitoumuksista.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja vastaa itse mahdollisten työntekijöiden palkoista ja työn tekemisen muista velvoitteista ja veroista. Yksityinen elinkeinonharjoittaja on myös velvollinen noudattamaan työlainsäädäntöä ja huolehtimaan työntekijöidensä työhön liittyvistä asioista.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Voiko yksityinen elinkeinonharjoittaja maksaa itselleen palkkaa?

Ei, yksityinen elinkeinonharjoittaja ei maksa itselleen palkkaa. Yksityinen elinkeinonharjoittaja nostaa tulonsa yksityisottoina yrityksen varoista itselleen henkilökohtaiseen käyttöön. Yksityisen elinkeinonharjoittajan kaikki rahat ovat henkilökohtaista tuloa, joten itselleen voi nostaa aina sellaisen summan kuin tahtoo. Yksityisotot ovat kuin palkkaa, mutta verotuksellisesti ja kirjanpidossa ne huomioidaan eri tavalla, jonka vuoksi ne eivät ole palkkaa.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan vastuut

Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla on monia vastuita liiketoiminnan ylläpitämisessä ja harjoittamisessa. Tärkeimmät vastuut liittyvät liiketoiminnan perustamiseen, kirjanpitoon, verotukseen, työsuhteisiin, tuotteiden ja palveluiden laatuun sekä liiketoiminnan jatkuvuuteen.

Liiketoiminnan perustamisessa yrittäjän vastuulla on valita sopiva yritysmuoto, laatia liiketoimintasuunnitelma, rekisteröidä yritys kaupparekisteriin ja tarvittaessa muihin ammattirekistereihin sekä hankkia tarvittavat luvat.

Kirjanpitoon liittyvät vastuut edellyttävät yrittäjältä asianmukaista kirjanpitoa, joka täyttää kaikki lakisääteiset vaatimukset. Kirjanpidon avulla yrittäjä voi seurata yrityksensä taloudellista tilannetta ja tehdä päätöksiä sen perusteella.

Verotukseen liittyen yrittäjän vastuulla on maksaa kaikki verot ja maksut ajallaan sekä varmistaa, että verotusasiat ovat kunnossa. Lisäksi yrittäjä on vastuussa työsuhteisiin liittyvistä velvoitteista, kuten palkanmaksusta, työaikojen noudattamisesta ja lakisääteisten vakuutusten hoitamisesta.

Tuotteiden ja palveluiden laatuun liittyvä vastuu edellyttää, että yrittäjä varmistaa tarjoamiensa tuotteiden ja palveluiden täyttävän kaikki vaatimukset ja ovat asiakkaille turvallisia. Liiketoiminnan jatkuvuuden osalta yrittäjän vastuulla on toimia kestävällä tavalla, välttää ympäristön vahingoittamista ja noudattaa kaikkia ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksia.

Näin ollen yksityisellä elinkeinonharjoittajalla on monia vastuita liiketoimintansa ylläpitämisessä ja harjoittamisessa, ja hänellä on velvollisuus huolehtia näiden vastuiden asianmukaisesta täyttämisestä.

Mikäli yksityisen elinkeinonharjoittajan eli toiminimen vastuut tuntuvat liian suurilta yrittäjätoiminnan aloittamiseen, suosittelemme tutustumaan kevytyrittäjyyteen, joka tarjoaa matalalla kynnyksellä mahdollisuuden tutustua yrittäjätoimintaan.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja ja Y-tunnus

Yritystä perustettaessa yksityinen elinkeinonharjoittaja tarvitsee liiketoiminnan harjoittamiseen y-tunnuksen. Y-tunnus on yksilöllinen tunniste, joka on kaikilla Suomessa toimivilla yrityksillä. Y-tunnus mahdollistaa yksityiselle elinkeinonharjoittajalle monia käytännön asioita. Y-tynnus yksityiselle elinkeinonharjoittajalle mahdollistaa esimerkiksi pankkitilin avaamisen yritykselle, asiakkaiden laskuttamisen yrityksenä sekä erilaisten lupien ja avustuksien hakemisen.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja saa Y-tunnuksen heti, kun yrityksen perustamisilmoitus on kirjattu PRH:n ja Verohallinnon yhteiseen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ). Y-tunnuksen hakeminen on aina maksutonta ja sen voi tehdä Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilla. Mikäli sinun täytyy rekisteröityä kaupparekisteriin, tuo se sinulle kustannuksia. Sähköinen ilmoitus maksaa 60€ ja paperinen ilmoitus 105€. Kaupparekisteriin tulee ilmoittautua esimerkiksi silloin, kun asunnossasi on erillinen toimitila liiketoiminnan harjoittamiseen. Yleensä kuitenkaan kaupparekisteriin ei tarvitse rekisteröityä.

Mikäli aloitat yksityisenä elinkeinonharjoittajana eli toiminimiyrittäjänä toimimisen meidän kautta, hoidamme halutessasi y-tunnuksen hankinnan puolestasi, jolloin sinä pääset helpommalla.Täältä pääset tutustumaan tarkemmin tarjoamiimme palveluihin toiminimiyrittäjälle.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja verotus

Yksityisen elinkeinonharjoittajan verotus toimii hieman eri tavalla kuin palkansaajan verotus. Yksityinen elinkeinonharjoittaja maksaa veroa yrittäjätulostaan, joka koostuu liiketoiminnan voitoista.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan verotus perustuu elinkeinotoiminnan tulojen ja menojen vähentämiseen, jonka jälkeen yritystulo verotetaan ansio- ja pääomatulona. Yksityisen elinkeinonharjoittajan verotuksessa ensimmäisen tilikauden yritystulo lasketaan suoraan tilikauden tulojen ja kulujen perusteella, sillä tappioita ei ole vielä syntynyt. Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi vähentää verotuksessa liiketoimintaan liittyviä kuluja, kuten esimerkiksi työvälineiden, tilojen ja materiaalien kustannuksia. Olemme koonneet kaikki vuoden 2023 yksityisen elinkeinonharjoittajan eli toiminimiyrittäjän verovähennykset yhteen ja samaan paikkaan, ja löydät ne täältä!

Yksityisen elinkeinonharjoittajan tilinpäätös

Yksityisen elinkeinonharjoittajan tilinpäätös koostuu tuloslaskelmasta, taseesta ja liitetiedoista, jotka kuvastavat yrityksen taloudellista tilannetta ja toimintaa. Tuloslaskelma osoittaa liikevaihdon ja kulut, ja siitä lasketaan yrittäjän verotettava tulo. Tase puolestaan kuvaa varallisuutta ja velkoja tietyllä hetkellä. Liitetiedot täydentävät tilinpäätöstä antamalla lisätietoja yrityksen toiminnasta.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan tulee laatia tilinpäätös vähintään kerran vuodessa ja toimittaa se verottajalle. Yrittäjän on myös pidettävä kirjanpitoa, joka sisältää liiketoiminnan dokumentoinnin ja muut kirjanpidon vaatimukset. Kirjanpito auttaa yrittäjää seuraamaan taloudellista tilannetta ja tekemään päätöksiä. Huomaathan, mikäli käytössäsi on aputoiminimi, tapahtuu verotus päätoimisen toiminimen alaosuudessa. Aputoiminimi ei siis ole irrallinen toiminimestä.

Tilinpäätöksen laatiminen ja verotus voivat olla monimutkaisia, ja ammattilaisen apu voi olla hyödyllistä. Yksityinen elinkeinonharjoittaja on vastuussa tilinpäätöksen ja kirjanpidon asianmukaisuudesta. On tärkeää varmistaa, että tilinpäätös täyttää lakisääteiset vaatimukset ja antaa oikean kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

FREE.fi Whatsapp