Toiminimi vai kevytyrittäjyys? Lue valintaopas 2023

Lukuaika: n. 6 minuuttia
Yrittäjyyskoulu  »  Liiketoiminnan aloittaminen   »   Toiminimi vai kevytyrittäjyys? Lue valintaopas 2023

Kevytyrittäjyyttä ja toiminimiyrittäjyyttä kannattaa vertailla, kun pohtii yrittäjyyden aloittamista tai oman liiketoiminnan laajentamista. Näiden kahden itsensä työllistämisen muodon välillä on selkeitä eroja, joihin kannattaa perehtyä, jotta löytää itselleen juuri sen kannattavimman vaihtoehdon.

Kevytyrittäjä on itsensä työllistäjä ilman omaa y-tunnusta ja toiminimiyrittäjä on taas elinkeinonharjoittaja, joka toimii omalla y-tunnuksella. Kevytyrittäjyyden ja toiminimiyrittäjyyden ero piileekin siinä, että kevytyrittäjällä ei ole yrittäjän velvollisuuksia siinä missä toiminimiyrittäjällä. Seuraavaksi katsomme kevytyrittäjyyden ja toiminimiyrittäjyyden eroavaisuuksia tarkemmin.

Kevytyrittäjän ja toiminimen eroavaisuudet

Toiminimiyrittäjyys ja kevytyrittäjyys ovat molemmat tapoja toimia itsensä työllistäjänä. Toiminimiyrittäjän perustat yrityksen ja saat y-tunnuksen. Laskutuspalvelun kautta toimivan toiminimiyrittäjän puolesta hoidetaan kirjanpito, byrokratia sekä alv-ilmoitukset. Toiminimiyrittäjyys mahdollistaa kuitenkin toimintaan liittyvien hankintojen vähentämisen verotuksessa ja tarjoaa yrittäjälle mahdollisuuden kasvattaa omaa yritystään ja luoda vakaampaa liiketoimintaa. Toiminimiyrittäjyyteen sitoudutaan, sillä siinä perustetaan oma yritys. Toisin kuin kevytyrittäjyyteen ei tarvitse sitoutua, sillä sen voi lopettaa milloin vain.

Kevytyrittäjyys on puolestaan yrittäjyyden muoto, jossa yrittäjä tekee keikkoja ilman omaa yritystä ja laskuttaa tehdyt keikan laskutuspalvelun kautta. Laskutuspalvelu hoitaa kevytyrittäjän puolesta kaikki paperityöt ja byrokratian, jolloin kevytyrittäjä voi keskittyä täysillä työn tekemiseen. Kevytyrittäjän vastuulle jää ainoastaan laskun lähetys laskutusalustan kautta.

Kevytyrittäjyys vai toiminimi

Kevytyrittäjyys on helppo tapa aloittaa yrittäjänä toimiminen, sillä se on riskitöntä. Kevytyrittäjyys onkin hyvä tapa aloitella yrittäjyyttä ja kokeilla omaa liikeideaa, sillä se on riskitöntä ja lopettaa voi milloin vain. Kevytyrittäjänä et sitoudu mihinkään, verrattuna toiminimiyrittäjyyteen. Kevytyrittäjyys sopii hyvin esimerkiksi opiskelijoille, sivutoimisille yrittäjille tai henkilöille, jotka haluavat kokeilla yrittäjyyttä ilman suurta riskiä.

Mikä on toiminimi?

Toiminimiyrittäjä eli virallisemmin yksityinen elinkeinonharjoittaja, on henkilöyhtiö eli toiminimiyrittäjästä tulee yrittäjä. Toiminimiyrittäjä saa Y-tunnuksen eli yritys- ja yhteisötunnuksen ja sen tuomat hyödyt. Me FREE.fi:llä hoidamme Y-tunnuksen hankinnan toiminimiyrittäjien puolesta. Meidän kautta toiminimiyrittäminen on joustavaa ja helppoa. Me hoidamme toiminimiyrittäjän puolesta kirjanpidon ja alv-ilmoitukset.

Mikä on kevytyrittäjä?

Kevytyrittäjä on itsensä työllistäjä, joka toimii yrittäjän ilman omaa y-tunnusta ja yrittäjän velvollisuuksia. Laskutuspalvelu huolehtii kevytyrittäjän puolesta byrokratian, kuten lakisääteiset vähennykset. Kevytyrittäjä toimittaa verokorttinsa laskutuspalvelulle ja laskuttaa asiakastaan tehdystä työstä.

Kevytyrittäjällä on myös vapaus päättää oma työaikansa sekä laskutussummansa. Lisäksi kevytyrittäjä ei joudu sitoutumaan mihinkään, sillä laskutuspalvelun palvelumaksu maksetaan vasta sitten, kun asiakas on laskun maksanut. Kevytyrittäjä tekee työt toimeksiantosopimuksella, jossa sovitaan työn kesto, hinta sekä työhön käytettävä aikataulu.

Verotuksen eroavaisuudet

Kevytyrittäjän ja toiminimiyrittäjän verotuksessa on selkeitä eroavaisuuksia, joihin on hyvä perehtyä. Toiminimen verotus perustuu elinkeinotoiminnan tulojen ja menojen vähentämiseen, jonka jälkeen yritystulo verotetaan ansio- ja pääomatulona. Kevytyrittäjän verotus taas perustuu yksityishenkilönä saatuun palkkaan ja siitä maksettavaan palkan ennakkopidätykseen. Kevytyrittäjänä saatu tulo on veronalaista ansiotuloa, jota verotetaan progressiivisesti.

Toiminimiyrittäjän verotus eroaa palkansaajan ja kevytyrittäjän verotuksesta, koska toiminimen tilikauden verotettava yritystulo saadaan vähentämällä tuloista kulut ja aikaisempien vuosien tappiot. Kevytyrittäjänä tarvitset ainoastaan tavallisen tuloverokortin, eli saman, jonka pakollisena toimittaisit työnantajallesi.

Tutustu tarkemmin toiminimen verotukseen ja kevytyrittäjän verotukseen.

Verovähennykset

Toiminimeä tai kevytyrittäjyyttä pohdittaessa on hyvä kartoittaa työhön liittyvien kulujen määrää. Toiminimi voi laittaa verovähennyksiin paljon enemmän työhön liittyviä kuluja verrattuna kevytyrittäjään. Käymme seuraavaksi näitä verovähennyksiä läpi.

Kun työskentelet kevytyrittäjänä laskutuspalveluyrityksen kautta, saat vähentää verotuksessa työhön liittyviä kuluja. Kulut voivat liittyä esimerkiksi matkoihin tai työvälineisiin. FREE.fi kevytyrittäjän tulolaskuri on hyvä työkalu myös veroasioiden kanssa. Tulolaskurin avulla näet, kuinka paljon laskuttamastasi summasta jää käteen verojen ja laskutuspalvelun palvelumaksun jälkeen.

Toiminimen verovähennykset ovat myös tärkeä osa yritystoimintaa, sillä ne pienentävät verotettavaa summaa ja siten maksettavien verojen määrää. Verovähennykset koskevat todellisia kuluja, kuten auto- ja matkakuluja, koulutusmenoja, työhuonevähennystä ja korkomenoja. Yrittäjän tulee säilyttää kaikki liiketoimintaan liittyvät kuitit ja tositteet kirjanpidon tueksi.

Tutustu tarkemmin toiminimiyrittäjän verovähennyksiin ja kevytyrittäjän verovähennyksiin.

Arvonlisäverovelvollisuus (ALV)

Kun pohdit eroja toiminimen ja kevytyrittäjyyden välillä, otathan huomioon myös arvonlisäverovelvollisuuden ja siihen liittyvät seikat. Kevytyrittäjänä et ole arvonlisäverovelvollinen mutta toiminimiyrittäjänä olet, kun tietyt seikat täyttyvät. Vuoden tuloja kannattaakin pohtia etukäteen ja arvioida, että tuleeko alv-verovelvollisuus täyttymään. Tähän voit helposti hyödyntää apuna tulolaskuriamme.

Kun tulosi kevytyrittäjänä on palkkaa ja olet meidän kevytyrittäjäpalvelumme asiakas, et ole ALV-velvollinen.  Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettetkö arvonlisäveron kanssa päätyisi ohimennen tekemisiin. ALV lisätään yleensä laskun summaan ja asiakkaasi maksaa sen. Kevytyrittäjä sopii itse asiakkaan kanssa, sisältääkö sovittu laskutussumma ALV:n vai lisätäänkö arvonlisävero summaan. Jälkimmäinen käytäntö on tavallisin.

Kun toiminimiyrittäjänä saat työkorvauksia vuodessa yli 15 000 euroa, tulee sinun rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisterissä. Mikäli sinulla ei vielä ole Y-tunnusta, sinut rekisteröidään samalla yrittäjäksi ja saat Y-tunnukset. Arvonlisäverovelvollinen toiminimiyrittäjä lisää arvonlisäveron myytävän tuotteen tai palvelun hintaan. 

Me FREE.fi:llä hoidamme toiminimiyrittäjiemme puolesta vero-ja alv-ilmoitukset, jolloin sinun ei tarvitse huolehtia niistä. Tutustu meidän toiminimiyrittäjäpalveluun ja rekisteröidy ilmaiseksi!

Erot toiminimiyrittäjän ja kevytyrittäjän kuluissa

Kevytyrittäjän ja toiminimiyrittäjän kulut eroavat jonkin verran toisistaan. Kumpikin yrittäjyyden muoto sisältää kuluja, jotka on hyvä ottaa huomioon yrittäjyyden kustannuksia arvioitaessa.

Kevytyrittäjän kustannukset ovat yleensä pienemmät kuin toiminimiyrittäjän kustannukset. Kevytyrittäjä maksaa laskutuspalvelulle palkkion työn välittämisestä, kun taas toiminimiyrittäjän on vastattava itse kaikista yrityksensä kuluista. On kuitenkin hyvä muistaa, että kustannukset riippuvat paljon yrittäjän työtilanteesta ja siitä, millaisia töitä hän tekee.

Kevytyrittäjä maksaa laskutuspalvelulle palvelumaksun laskutusalustan käytöstä jokaisen maksetun laskun yhteydessä. Kevytyrittäjän kulut voivat näin ollen kasvaa myös kohtuullisen suuriksi mikäli töitä ja laskutettavaa on paljon, sillä jokaisesta asiakkaan maksetusta laskusta vähennetään palvelumaksu. Laskutuspalvelu hoitaa kuitenkin verotuksen ja laskutuksen kevytyrittäjän puolesta, jolloin kevytyrittäjän ei itse tarvitse huolehtia näistä asioista.

Toiminimiyrittäjällä sen sijaan on enemmän kuluja, sillä hän vastaa itse yrityksensä kaikista kustannuksista. Toiminimiyrittäjän on maksettava esimerkiksi kirjanpitäjän palkkio, toimitilavuokra, markkinointi- ja mainoskustannukset, sekä työssä käytetyt materiaali- ja matkakustannukset. Kuitenkin, mikäli toiminimiyrittäjällä on paljon töitä ja laskutettavaa, jää kulut myös suhteellisen pieniksi.

Toiminimiyrittäjä hoitamaan myös itse yrityksensä verotuksen, laskutuksen ja kirjanpidon, ellei niitä anna laskutuspalvelun hoidettavaksi.

Erot Kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä

Kevytyrittäjän ei tarvitse huolehtia kirjanpidosta tai tilinpäätöksestä lainkaan.  Toiminimiyrittäjällä sen sijaan kirjanpito ja tilinpäätös ovat ajankohtaisia.  Kevytyrittäjyyden helppous piileekin siinä, että itse ei tarvitse huolehtia kirjanpidosta tai byrokratiasta. Toiminimiyrittäjä pääsee myös vähemmällä, mikäli hoitaa kaiken laskutuksen laskutuspalvelun kautta.

Laskutuspalvelu hoitaa toiminimiyrittäjän puolesta kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Mikäli toiminimiyrittäjä hoitaa itse kirjanpidon on siihen hyvä perehtyä tarkemmin ennen toiminnan aloittamista, jotta asiat tulevat hoidettua kunnolla ja oikein jo heti alusta asti. Tutustu meidän kirjoittamiin ohjeisiin toiminimen kirjanpidosta, teit sen sitten itse tai laskutuspalvelun kautta.

Tuloerot

Toiminimiyrittäjän ja kevytyrittäjän tuloerot riippuvat suurilta osin siitä, minkälaisia töitä he tekevät, ja kuinka paljon niistä tulee laskutettavaa. Toiminimiyrittäjällä on usein enemmän säännöllisesti laskutettavia töitä, kun taas kevytyrittäjällä on enemmän satunnaisia keikkoja. Näin ollen tuloerot saattavat kasvaa suuriksi toiminimen ja kevytyrittäjän välillä. Riippuen kuitenkin töiden laadusta sekä työn tekijän osaamisesta, ei tuloerot ole välttämättä kovin suuret. Toiminimiyrittäjänä kannattaa kuitenkin toimia, mikäli töitä on säännöllisesti, sillä tällöin se on kannattavampaa ja samalla kulut pienenevät.

Tulolaskuriamme kannattaakin hyödyntää oman työn hinnoittelun apuna, jotta työstä saatu korvaus on oikea. Täältä pääset suoraan kokeilemaan tulolaskuria!

FREE.fi Whatsapp