Starttiraha 2023

Lukuaika: n. 7 minuuttia
Yrittäjyyskoulu  »  Liiketoiminnan aloittaminen   »   Starttiraha 2023

Mikä on starttiraha?

Starttiraha on kuin polttoainetta unelmiesi liiketoiminnan lähtölaukaukseen. Se tarjoaa yrittäjille mahdollisuuden saada taloudellista tukea ja turvaa ensimmäisten askelien ottamiseen omassa yritystoiminnassaan. Starttiraha onkin yrittäjyyteen myönnettävä tuki, joka on tarkoitettu yrittäjyyden alkuvaiheen taloudelliseksi tueksi. Starttiraha on suunnattu myös työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, jotka voisivat aloittaa itsensä työllistämisen ja perustaa oman yrityksen.

Starttirahaa voidaan pitää ikään kuin siivittäjänä kohti menestystä, sillä se tarjoaa yrittäjälle arvokasta apua ja kannustaa rohkeasti lähtemään toteuttamaan omaa visiotaan. Se voi olla ratkaiseva tekijä, joka auttaa yrittäjää ylittämään taloudelliset haasteet ja antaa tarvittavan tilan keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen. Starttirahalla on usein myös symbolinen merkitys: se kertoo siitä, että yhteiskunta ja tukijärjestelmä uskovat yrittäjään ja hänen kykyynsä luoda uutta ja menestyvää.

Starttiraha haetaan ja myönnetään työ- ja elinkeinotoimistosta (TE-toimisto) starttirahan hakemuksen perusteella. Sen saamiseksi hakijan on täytettävä tietyt kriteerit, kuten oltava työtön tai työttömyysuhan alainen, oltava valmis ryhtymään päätoimiseksi yrittäjäksi sekä täytettävä muut starttirahalle asetetut ehdot. Näihin ehtoihin kuuluu muun muassa riittävä liikeidea, kannattavuuden arviointi sekä liiketoimintasuunnitelma.

Starttirahan hyödyt aloittelevalle yrittäjälle

Starttirahalla on merkittäviä hyötyjä aloittelevalle yrittäjälle. Se tarjoaa taloudellista tukea, kannustaa yrittäjyyteen, auttaa liiketoiminnan kehittämisessä ja edistää työllisyyttä. Ensinnäkin starttiraha tarjoaa taloudellista tukea yrittäjälle yritystoiminnan alkuvaiheessa. Se auttaa kattamaan elinkustannuksia ja yrityksen käynnistämiseen liittyviä kuluja, kuten vuokraa, palkkoja, markkinointia ja investointeja. Tuki voi olla merkittävä apu, kun yritystoiminta ei vielä tuota säännöllistä tuloa.

Starttiraha 2023: Aloittavan Yrittäjän Kattava Opas

Starttiraha tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää omaa osaamista ja luovuutta yritystoiminnan kautta. Starttiraha voi auttaa ylittämään taloudellisia ja byrokraattisia esteitä, jotka saattavat estää monia potentiaalisia yrittäjiä aloittamasta yritystoimintaa. Starttirahan avulla yrittäjä voi luoda oman työpaikkansa ja toteuttaa omia ideoitaan. Yrittäjyys tarjoaa mahdollisuuden työskennellä oman intohimon ja kiinnostuksen kohteiden parissa. Se antaa myös mahdollisuuden kehittää uusia taitoja ja oppia monipuolisesti eri liiketoiminnan näkökulmista.

Starttirahan hakemisen ja myöntämisen yhteydessä voi saada myös tukea ja neuvontaa liiketoiminnan kehittämiseen. Starttiraha itsessään tarjoaa taloudellista tukea mutta itse hakuprosessi voi tarjota paljon muuta käytännön apuja ja vinkkejä yritystoimintaan. TE-toimisto tarjoaa asiantuntija-apua ja ohjausta liiketoimintasuunnitelman laatimiseen, markkinoinnin strategioihin, rahoituskysymyksiin ja muihin liiketoiminnan haasteisiin. Tämä auttaa yrittäjää kehittämään liikeideaa ja parantamaan yrityksen menestymisen mahdollisuuksia.

Kaiken kaikkiaan starttiraha on tärkeä tuki, joka edistää yrittäjyyttä ja työllisyyttä tarjoamalla taloudellista apua ja kannustusta yrittäjille yritystoiminnan alkuvaiheessa. Se auttaa työttömiä henkilöitä siirtymään työttömyydestä yrittäjyyteen ja tarjoaa tukea uuden yrityksen perustamiseen ja kehittämiseen.

Mistä starttiraha haetaan?

Starttirahaa voi hakea työ- ja elinkeinotoimistosta (TE-toimisto). TE-toimisto vastaa starttirahahakemusten vastaanottamisesta, käsittelystä ja päätöksenteosta. Hakuprosessi pyörähtää käyntiin yleensä ottamalla yhteyttä paikalliseen TE-toimistoon. Voit varata ajan TE-toimiston asiantuntijan kanssa keskustellaksesi starttirahasta ja selvittääksesi, täyttyvätkö sinulla starttirahan myöntämisen ehdot. TE-toimiston asiantuntija opastaa sinua hakuprosessin yksityiskohdissa ja antaa tarvittavat lomakkeet ja ohjeet.

Starttirahahakemus täytetään ja toimitetaan TE-toimistoon hakuprosessin aikana. Hakemuksen liitteenä tulee olla liiketoimintasuunnitelma, jossa kuvataan yritystoiminnan tavoitteet, toiminta, markkinointisuunnitelma, talous ja muut olennaiset tiedot. Liiketoimintasuunnitelma auttaa TE-toimistoa arvioimaan yritystoimintasi potentiaalia ja kannattavuutta.

TE-toimisto arvioi hakemuksen ja tekee päätöksen starttirahan myöntämisestä. Päätöksen perusteella saat tietää, onko sinulle myönnetty starttirahaa, kuinka paljon kuinka pitkälle ajanjaksolle. On tärkeää noudattaa hakuprosessin määräaikoja ja toimittaa tarvittavat asiakirjat ja tiedot TE-toimistolle. Tarvittaessa voit pyytää lisätietoja ja ohjeita TE-toimiston asiantuntijalta hakemukseen liittyen.

Starttirahan hakemuksen vaatimukset

Kun starttirahaa aikoo hakea, kannattaa tutustua etukäteen jo sen vaatimuksiin. Starttirahan hakijalla on oltava riittävät valmiudet toimia yrittäjänä, kuten yrittäjäkokemusta tai soveltuva yrittäjäkoulutus. Tulevan liiketoiminnan on oltava luonteeltaan päätoimista ja jatkuvaa. Hakijalla on lisäksi oltava riittävät valmiudet toimia suunnitellulla toimialalla esimerkiksi koulutuksen tai työkokemuksen kautta. Liiketoimintasuunnitelma sekä laskelmat ovat valmiina ja arvioitu kannattaviksi esimerkiksi lähimmässä Uusyrityskeskuksessa. Rahoitus, liiketila, luvat ja muut tarvittavat ovat jo tiedossa. Kaikki yritystoiminnan perustamisen ja liiketoiminnan aloittamisen edellytykset tulee olla kunnossa starttirahan myöntämiseksi.

Starttirahan hakeminen voi kaatua, mikäli tietyt edellytykset eivät täyty. Starttirahaa ei välttämättä myönnetä, mikäli hakija toimii jo päätoimisena yrittäjänä tai on yrittäjään verrattavassa asemassa osakeyhtiössä. Mikäli hakija saa jo yritystoiminnan aloittamisen alkuvaiheilla kohtuullista toimeentuloa ja näin taloudelliset riskit ovat erittäin vähäiset. Starttirahan hakemiseen vaikuttaa myös muut tulot, kuten palkka, opintotuki, vanhempainpäiväraha, eläke tai taloudellinen tukipaketti. TE-toimisto tarkistaa hakijan luottotiedot, jos hakijalla on suurempi verovelka tai maksuhäiriö.

Mikäli päätoiminen yritystoiminta on aloitettu ennen tuen myöntämisen päätöstä, ei tukea välttämättä myönnetä. Aloittamiseksi lasketaan tuotannollisen toiminnan aloittaminen, myynti, markkinointi mukaan lukien verkkosivujen julkaisu ja rekisteröinnit alv-, ennakkoperintä-, tai työnantajarekisteriin. Aloittamiseksi ei kuitenkaan tulkita esimerkiksi toimitilojen hankintaa tai markkinaselvityksen tekemistä. Muistathan hakea starttirahaa ennen yritystoiminnan aloittamista.

Kuinka paljon starttirahaa voi saada?

Starttirahan määrä vaihtelee yrittäjän tilanteesta ja tarpeista riippuen. Starttiraha myönnetään yhdessä tai kahdessa kuuden kuukauden jaksossa. Tuen määrä on 37,21 (2023) euroa päivässä eli yhteensä noin 700 euroa kuukaudessa. Starttiraha on henkilökohtaista, veronalaista tuloa jota maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa. Kuitenkin päätös starttirahan määrästä tehdään tapauskohtaisesti ja se voi olla myös pienempi kuin tämä enimmäismäärä. Starttirahaa myönnetään yleensä enintään 12 kuukauden ajaksi, mutta tämä aika voi olla lyhyempi tai pitempi riippuen yrittäjän tarpeista ja tilanteesta. Starttiraha myönnetään yleensä kuukausittain, ja sen jatkaminen arvioidaan säännöllisesti tukijakson aikana.

On myös huomattava, että starttirahan saaminen voi vaikuttaa toimeentulotukeen ja työttömyysturvaan. Starttiraha otetaan huomioon näiden etuuksien laskennassa, ja ne voivat vähentyä tai loppua kokonaan, kun starttirahaa myönnetään. On suositeltavaa tarkistaa oman tilanteen vaikutukset etuuksiin TE-toimistosta tai sosiaalitoimistosta ennen starttirahan hakemista.

Mihin starttirahaa ei saa käyttää?

Starttiraha on erittäin iso apu aloittelevalle yrittäjälle. Sen käyttöön liittyy kuitenkin joitakin rajoituksia. Starttirahaa ei saa käyttää henkilökohtaisiin menoihin, kuten vuokrakuluihin, vaatteisiin tai elintarvikkeisiin. Starttiraha on tarkoitettu ainoastaan yritystoiminnan tueksi.

Starttirahaa ei saa myöskään käyttää velkojen maksamiseen tai sijoituksiin, kuten osakkeisiin, rahastoihin tai muihin sijoituskohteisiin. Starttiraha on suunniteltu ainoastaan yritystoiminnan aloittamisen tueksi ja kehittämiseksi, sekä yritystoiminnan kulujen kattamiseksi. Starttirahaa ei ole myöskään tarkoitettu ulkomaille suuntautuviin kuluihin, kuten matkustamiseen tai ulkomaille suuntautuvaan markkinointiin. Tuki on suunnattu kotimaassa tapahtuvaan yritystoimintaan.

On tärkeää käyttää starttiraha asianmukaisesti ja noudattaa sille asetettuja käyttörajoituksia. Tukia myöntävä taho voi tarkistaa starttirahan käytön ja edellyttää selvitystä tuen käytöstä, joten on tärkeää pitää kirjaa kuluista ja varmistaa, että ne ovat yritystoimintaan liittyviä.

Näillä vinkeillä onnistut – vinkit starttirahan hakemiseen

Starttirahan hakeminen voi olla jännittävä mutta samalla ratkaiseva vaihe oman yrityksen perustamisessa. On tärkeää valmistautua huolellisesti ja varmistaa, että hakemus erottuu joukosta ja herättää positiivista huomiota. Starttiraha voi tarjota merkittävän tönäyksen liiketoiminnan käynnistämiseen ja auttaa sinua vauhdittamaan kasvua. Starttirahan hakemisessa kannattaa panostaa huolelliseen suunnitteluun ja dokumentaatioon. On tärkeää esittää selkeästi yritysideasi, liiketoimintasuunnitelmasi, tavoitteesi ja markkinatutkimuksesi. Hakemuksen tulee olla huolellisesti laadittu, ammattimaisen näköinen ja sisältää kaikki tarvittavat tiedot.

Tärkeintä on toimia ohjeiden mukaisesti ja kääntyä aina ennen hakemuksen aloittamista TE-toimiston tai Uusyrityskeskuksen asiantuntijan puoleen. He voivat tarjota ohjausta ja neuvontaa starttirahan hakemisessa sekä auttaa sinua ymmärtämään hakuprosessin yksityiskohdat. Kysy rohkeasti kysymyksiä ja pyydä palautetta liiketoimintasuunnitelmastasi. Älä hanki y-tunnusta ennen starttirahan hakemista.

Aloita valmistautuminen hakuprosessiin laatimalla huolellinen ja realistinen liiketoimintasuunnitelma. Huolehdi siitä, että suunnitelma on selkeä ja vakuuttava, ja osoita, miten yritystoimintasi on kannattavaa ja kestävää. Selvitä starttirahan myöntämisen ehdot ja varmista, että täytät kaikki vaaditut kriteerit. Tarkista, että olet oikeutettu starttirahaan, esimerkiksi työttömyyskassan jäsenyyden ja yrittäjyyden päätoimisuuden suhteen. Lue huolellisesti kaikki ohjeet ja vaatimukset ennen hakemuksen jättämistä.

Tässä vielä lista asioista, jotka on hyvä muistaa starttirahaa hakiessaan:

  • Ilmoittaudu TE-palveluiden asiakkaaksi tai päivitä aiemmin ilmoittamat tietosi Oma asiointi – palvelussa. 
  • Lähetä starttirahahakemuksesi liitteineen sähköisesti TE-palveluiden Oma asiointi -palvelun kautta. Hakemuksesi liitteiksi tarvitset:
  • Yritys-Suomen pohjaan tehdyn liiketoimintasuunnitelman.
  • Todistuksen verojen maksamisesta, jonka voit tilata vero.fi -sivuston kautta.
  • Lainanantajan rahoituslupauksen, jos aloitus perustuu vieraaseen pääomaan.
  • Todistuksen yrittäjäkurssin käymisestä tai muun todisteen riittävistä yrittäjävalmiuksistasi.
  • Ansioluettelosi eli CV:n.
  • Älä rekisteröi yritystäsi ennen starttirahapäätöstä.

Starttiraha voi tarjota merkittävän taloudellisen tuen ja kannustaa aloittelevaa yrittäjää kohti omaa unelmaa. Tee huolellista valmistautumista ja hae starttirahaa innostuneena ja luottavaisin mielin. Muista, että TE-toimisto on olemassa auttaakseen sinua koko hakuprosessin ajan.

FREE.fi Whatsapp