Kevytyrittäjän työttömyysturva

Lukuaika: n. 4 minuuttia
Yrittäjyyskoulu  »  Yrittäjän sosiaaliturva   »   Kevytyrittäjän työttömyysturva

Kevytyrittäjän työttömyysturvasta
on tärkeintä tietää, että:

  • Kevytyrittäjäksi ryhtyvä työtön voi saada ensimmäiset 4 kk työttömyysetuuksia.
  • TE-toimisto selvittää 4 kk jälkeen, onko kyseessä pää- vai sivutoiminen yrittäjyys.
  • Päätoiminen yrittäjä ei saa työttömyysetuuksia.
  • YEL-työtulo vaikuttaa työttömyysturvaan, jos kevytyrittäjä jää työttömäksi.
  • Lain silmissä kevytyrittäjä on yrittäjä eikä palkansaaja, vaikka hänen tulonsa maksettaisiin palkkana.

Kevytyrittäjäpalveluun rekisteröityminen ei tee kenestäkään vielä lain silmissä yrittäjää, eikä FREE.fi laskuta ennen kuin asiakkaasi maksaa lähettämäsi laskun. Voit siis tutustua palveluun riskittä.

Saako kevytyrittäjä työttömyyskorvausta?

Kevytyrittäjä voi saada työttömyyskorvausta tiettyjen ehtojen täyttyessä.

Työttömästä kevytyrittäjäksi 

Kevytyrittäjäksi ryhtyvä työtön voi saada työttömyysetuja ensimmäiset 4 kk yrittäjäksi ryhtymisen jälkeen – oli etuus sitten työmarkkinatukea, ansiosidonnaista päivärahaa tai peruspäivärahaa. 

Päätoiminen vai sivutoiminen kevytyrittäjä?

Kun 4 kk yrittäjyyden alusta on kulunut, arvioi TE-toimisto, onko kevytyrittäjä sivu- vai päätoiminen. Sivutoiminen yrittäjä voi saada yhä työttömyysetuuksia, päätoiminen ei.

Päätoimisuus arvioidaan sen mukaan, paljonko työhön kuluu aikaa, ei saadun palkan perusteella.

Syy tähän on se, että työttömyysetuutta saadakseen ihmisen pitää olla vapaa työllistymään. Jos yrittäjyys on päätoimista (eli vie paljon aikaa), TE-toimiston näkemyksen mukaan hakijan ei ole mahdollista ottaa vastaan töitä, eikä hän siksi voi olla työtön työnhakija. 

Sivutoimisuuden arviointiin vaikuttavat esimerkiksi nämä:

  • Paljonko aikaa työ vie
  • Onko yrittäjällä aikomus kasvattaa liiketoimintaansa
  • Markkinoiko yrittäjä palveluitaan.

Kevytyrittäjästä työttömäksi

Työttömäksi päätyvää kevytyrittäjää kohdellaan laissa kuten ketä tahansa yrittäjää.

TE-toimisto selvittää, oletko oikeutettu työttömyysetuuksiin, kun työsi yrittäjänä loppuu esimerkiksi yritystoiminnan lopettamiseen tai vaikkapa toimeksiannon päättymiseen. Mm. työssäoloehdon perusteella määrittyy, voitko saada peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea.

Päivärahan suuruuteen vaikuttavat mm. YEL-työtulosi.

Paljonko työtön kevytyrittäjä saa tienata?

Kevytyrittäjän tulot eivät vaikuta työttömyysetuuteen, jos kuukausittainen ansio yritystoiminnasta on maksimissaan 300 € (brutto). Tätä summaa kutsutaan suojaosaksi.

Suojaosa nostettiin koronakriisin aikana väliaikaisesti 500 euroon ja sitä on nyt esitetty korotettavaksi pysyvästi.

Miten kevytyrittäjyys vaikuttaa tukiin?

Kokonaisuudessaan kevytyrittäjyys vaikuttaa tukiin samalla tavalla kuin yrittäjyyskin, eli ei välttämättä mitenkään. Tuen myöntämisen perusteita tarkastellaan pää- ja sivutoimisuuden kautta tapauskohtaisesti. 

Jo myönnettyihin tukiin kevytyrittäjyys vaikuttaa siten, että jokainen 300 €:n suojaosan ylittävä euro vähentää työttömyysetuutta 50 senttiä.

Kevytyrittäjä ja Kela

Kevytyrittäjä on oikeutettu samalla tavalla Kelan etuuksiin kuin muutkin yrittäjät. Riippuu yrittämisen pää- tai sivutoimisuudesta, työssäoloehdon täyttymisestä ja YEL-työtulon suuruudesta, minkälaista tukea ja minkä kokoisena voi saada.

Aivan ensimmäinen asiointiosoite työttömäksi jäävälle kevytyrittäjälle ei kuitenkaan ole Kela, vaan TE-toimisto. Kelan puoleen käännytään vasta, kun ensin on ilmoittauduttu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.

Ajantasaisen tiedon yrittäjän työttömyyskorvauksista löydät Kelan julkaisemasta Yrittäjän pikaoppaasta. Siihen on koottu selkeästi ja ytimekkäästi kaikki se, mitä työttömäksi jäävän kevytyrittäjän on hyvä tietää.

Milloin minut katsotaan kevytyrittäjäksi?

Jos laskutat laskutuspalvelun kautta tekemästäsi työstä, olet kevytyrittäjä. Työttömyysturvan kannalta kevytyrittäjä on lain silmissä yrittäjä, vaikka ei varsinaista yritystä olekaan perustanut. 

Tavallisesti kevytyrittäjän työ on kuitenkin selkeästi sivutoimiseksi määriteltävää, ja moni “harrastaa” kevytyrittäjyyttä pienimuotoisesti palkkatyönsä ohella. Silloin huoli siitä, että työttömyysturva kärsisi kevytyrittäjyydestä, on onneksi pääsääntöisesti turha.

Miten kevytyrittäjän työttömyyskorvaus lasketaan?

Kevyrittäjän työttömyyskorvaukseen voi vaikuttaa YEL-työtulo, jos hän on YEL-velvollinen. Lisätietoa YEL-vakuutuksesta eli yrittäjän eläkevakuutuksesta voit lukea täältä.

Olennaisinta on tiedostaa, että jos YEL-työtulonsa ilmoittaa minimisumman mukaan, jää myös mahdollinen yrittäjän työttömyyskorvaus minimiin. Jos kevytyrittäjän YEL-työtulo on yli 13 247 euroa, on hän oikeutettu peruspäivärahaan.

Hyödyllisiä linkkejä


Jos suunnittelet kevytyrittäjyyttä ja jokin aiheessa askarruttaa, olemme täällä! Asiakaspalvelumme tavoitat joka arkipäivä klo 9–20 sähköpostilla, puhelimitse (0203 323 45) ja chatista.

FREE.fi Whatsapp