Kevytyrittäjän eurot ja taloudelliset seikat

Lukuaika: n. 2 minuuttia
Yrittäjyyskoulu  »  Taloushallinto   »   Kevytyrittäjän eurot ja taloudelliset seikat

Kevytyrittäjä neuvottelee itse oman laskutussummansa, eli sitä myötä myös palkkansa. Jotta kevytyrittäjä välttää yllätykset, tulee hänen kiinnittää huomiota tiettyihin taloudellisiin seikkoihin. Vaikka kevytyrittäjyys on taloudellisesti riskitön tapa työllistää itsensä, kannattaa aloittaessa huomioida, mistä kevytyrittäjän laskutussumma muodostuu ja mitä hänelle jää käteen.

Kevytyrittäjän verotus

Kevytyrittäjän verotus toimii samalla tavalla kuin palkansaajan, vaikka käytännössä kevytyrittäjä toimii kuin yrittäjä. Verotuksellisesti kevytyrittäjä on siis yksityishenkilö, joka toimittaa verokorttinsa laskutuspalvelulle, eikä täten joudu huolehtimaan paperitöistä tai muista byrokratiaan liittyvistä asioista. Perinteiset yrittäjän verovähennykset eivät siis koske kevytyrittäjää. Kevytyrittäjä voi kuitenkin vähentää esimerkiksi laskutuspalvelun palvelumaksun omassa henkilökohtaisessa verotuksessaan.

Kevytyrittäjän hinnoittelu ja palkka

Kevytyrittäjän kannattaa ottaa huomioon hinnoittelussaan oma veroprosenttinsa, arvonlisävero sekä laskutuspalvelun palvelumaksu. Käteen jäävän summan lasket kätevästi FREE.fi:n laskurilla. Tällöin kevytyrittäjälle ei jää epäselväksi, mikä hänen palkkansa tulee olemaan.

Kevytyrittäjän YEL ja muut vakuutukset

YEL-vakuutusmaksu tulee maksaa silloin, kun tienaat yli 8 261,71 euroa (v. 2022) vuodessa tai jos kevytyrittäjänä työskentely kestää yli neljä kuukautta. YEL:n voit ottaa FREE.fi:n kautta tai itse. YEL on henkilökohtainen vakuutus, joten jos päätät lopettaa kevytyrittäjyyden, YEL-vakuutuksen peruutus tulee tehdä itse. FREE.fi:n kevytyrittäjänä olet automaattisesti tapaturma- ja vastuuvakuutettu.

Kevytyrittäjän työttömyysturva

Kevytyrittäjän työttömyysturvaan vaikuttaa, onko työ päätoimista vai sivutoimista. TE-toimisto arvioi, onko toimintasi päätoimista vai sivutoimista. Yritystoimintaasi arvioidaan ajankäytön perusteella. Jos kevytyrittäjänä työskentely on vähäistä, katsotaan se pääsääntöisesti sivutoimiseksi. Sivutoimisena kevytyrittäjänä voit olla oikeutettu soviteltuun työttömyysetuuteen. Jos kevytyrittäjyys katsotaan päätoimiseksi, tulee yrittäjän maksaa yrittäjän eläkevakuutus, eli YEL. Työttömyyskorvaus lasketaan YEL-työtulon perusteella.

FREE.fi Whatsapp