Ammatinharjoittaja – mitä se oikein tarkoittaa?

Lukuaika: n. 7 minuuttia
Yrittäjyyskoulu  »  Liiketoiminnan aloittaminen   »   Ammatinharjoittaja – mitä se oikein tarkoittaa?

Mikä on itsenäinen ammatinharjoittaja?

Itsenäinen ammatinharjoittaja on itsensä työllistävä henkilö, joka harjoittaa ammattiaan itsenäisesti, eli toisin sanoen toimii yrittäjänä. Ammatinharjoittajia ovat esimerkiksi freelancerit, kuten konsultit. Ammatinharjoittaja vastaa itse liiketoiminnastaan, asiakassuhteistaan ja taloudellisesta menestyksestään.

Itsenäinen ammatinharjoittaja eroaa perinteisestä palkansaajasta siinä, että hän ei ole vakituisessa työsuhteessa työnantajan kanssa eikä saa palkkaa. Sen sijaan hän ansaitsee tulonsa suoraan omasta liiketoiminnastaan sekä omaa enemmän vapautta ja vastuuta oman työnsä suhteen. Lisäksi ammatinharjoittaja hoitaa itse useita käytännön asioita, kuten laskutuksen, markkinoinnin, verotuksen ja kirjanpidon. Hän on siis vastuussa omasta liiketoiminnasta ja se sujuvuudesta. Mikäli ammatinharjoittaja eli tässä tapauksessa toiminimiyrittäjä ulkoistaa kirjanpidon esimerkiksi meidän kaltaiselle laskutuspalvelulle, hoidamme ammatinharjoittajan puolesta kirjanpidon, verotuksen ja ylimääräisen byrokratian. Tutustu täältä toiminimiyrittäjyyteen!

Onko kevytyrittäjä ammatinharjoittaja?

Kevytyrittäjä ei ole perinteinen ammatinharjoittaja, sillä kevytyrittäjyys on toimintamuoto, jossa yksittäinen henkilö tekee töitä itsenäisesti, mutta ilman omaa yritystä. Kevytyrittäjä hoitaa työn laskutuksen laskutuspalvelun kautta, jolloin hän ei perusta omaa yritystä, toisin kuin ammatinharjoittaja. Kevytyrittäjä toimii näin ollen laskutuspalvelun Y-tunnuksen alaisuudessa. Kevytyrittäjä voi olla esimerkiksi konsultti, graafinen suunnittelija tai kääntäjä. Vaikka kevytyrittäjä ei olekaan perinteinen ammatinharjoittaja, hän kuitenkin harjoittaa ammattiaan itsenäisesti ilman vakituista työsuhdetta työnantajaa.

Onko Kevytyrittäjä ammatinharjoittaja?

Kevytyrittäjyys sopii silloin, kun halutaan kokeilla omaa liikeideaa tai tehdä yksittäisiä keikkoja sivutoimisesti tai päätoimisesti. Kevytyrittäjyys sopii siis hyvin tilanteisiin, joissa halutaan aloittaa yrittäjyys pienimuotoisesti ja vähäisellä riskillä, tai jos yrittäjäksi ryhtyminen tuntuu vielä epävarmalta tai riskialttiilta. Kevytyrittäjyydestä on helppoa siirtyä seuraavaksi jatkamaan yrittäjätoimintaa itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Onko ammatinharjoittaja kirjanpitovelvollinen?

Ammatinharjoittaja on kirjanpitovelvollinen, mikä tarkoittaa, että hänen on pidettävä kirjaa taloudellisesta toiminnastaan, kuluistaan, liikevaihdostaan ja veroistaan. Kirjanpidon tarkoituksena on mahdollistaa tarkka taloudellinen seuranta, raportointi ja päätöksenteko liiketoiminnassa.

Kirjanpitovelvollisuus koskee yleensä kaikkia ammatinharjoittajia. Kuitenkin kirjanpitovelvollisuus voi vaihdella hieman sen mukaan, millaista liiketoimintaa harjoitetaan ja millainen liikevaihto on. Pienituloisilla ammatinharjoittajilla kirjanpito on helpompaa verrattuna laajempaan ammatinharjoittajan toimintaan, jossa myös kirjanpidossa tulee ottaa huomioon useampia asioita. On tärkeää selvittää omassa tilanteessa voimassa oleva kirjanpitovelvollisuus esimerkiksi verottajalta tai ammattijärjestöltä. Tutustu täältä meidän kirjoittamiin ohjeisiin toiminimen kirjanpidosta.

Itsenäisen ammatinharjoittajan määritelmä ja edut

Itsenäisellä ammatinharjoittajalla on useita hyötyjä ja etuja, jotka tuovat työn tekemiseen miellekkyyttä.  Itsenäisellä ammatinharjoittajalla on vapaus päättää itse työajoista, asiakkaistaan, työtehtävistään ja siitä, missä työtä tehdään. Tämä antaa itsenäiselle ammatinharjoittajalle mahdollisuuden suunnitella työnsä joustavasti oman elämäntilanteen mukaan.

Tämän lisäksi itsenäinen ammatinharjoittaja on itsensä pomo, mikä tuo vastuuta mutta myös vapautta tehdä päätöksiä itsenäisesti liiketoimintaansa koskien. Tämä antaa mahdollisuuden kehittää omaa liiketoimintaa ja tehdä päätöksiä nopeasti ilman ylimääräisiä byrokraattisia esteitä.

Itsenäinen ammatinharjoittaja voi usein ansaita enemmän rahaa kuin perinteinen palkansaaja, sillä hän voi itse päättää omasta hinnoittelustaan ja tulojen määrästä. Lisäksi, mitä enemmän työkeikkoja tekee, sitä paremmat ansiot ovat saatavilla. Tämän lisäksi itsenäiselle ammatinharjoittajalle kuuluu verotuksellisia etuja, jotka pienentävät verotettavaa tulosta.  Itsenäisellä ammatinharjoittajalla onkin mahdollisuus vähentää liiketoimintaan liittyviä kuluja verotuksessa. Lisäksi itsenäisellä ammatinharjoittajalla on mahdollisuus hakea starttirahaa tehdyn liiketoimintasuunnitelman mukaan.

Edellä mainitut seikat ovat kuitenkin vain joitakin itsenäisen ammatinharjoittajan hyötyjä ja etuja. On kuitenkin hyvä muistaa, että itsenäinen ammatinharjoittaja kantaa myös paljon vastuuta ja riskejä, kuten verotusasioiden ja liiketoiminnan hallinnasta.

Yritysmuodon valinta ja perustaminen

Yritysmuodon valinta on tärkeä päätös, sillä se vaikuttaa siihen, millaisia velvoitteita ja vastuita yrityksellä on, kuinka se verotetaan, ja millaisia oikeuksia yrittäjällä on. Yrityksen perustamisprosessi vaihtelee hieman eri yritysmuodoissa, mutta seuraavassa on yleisiä askeleita yrityksen perustamiseen.

Aloita yrityksen perustaminen ideoinnista sekä tarpeesta, johon yrityksesi toisi ratkaisun. Suunnittele siis liikeidea ja tee liiketoimintasuunnitelma. Ota huomioon markkinat, muut mahdolliset kilpailijat, kohderyhmä, yrityksen kustannukset ja resurssit, sekä muut liiketoimintaan liittyvät tekijät.

Kun yrityksen idea on kasassa, voit valita yritysmuodon omien tarpeidesi mukaisesti. Yritysmuodon valintaan voi vaikuttaa esimerkiksi toiminnan laajuus, vastuun jakautuminen, verotus ja perustajien lukumäärä. Esimerkiksi yksityinen elinkeinonharjoittaja eli tutummin toiminimiyrittäjä tai itsenäinen ammatinharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, tai osakeyhtiö ovat yleisiä yritysmuotoja Suomessa.

Kun yritysmuoto on valittu, on aika rekisteröidä yrityksen nimi Patentti- ja rekisterihallitukseen. Yrityksen nimen tulee olla yksilöllinen. Tarvitsetko inspiraatiota yrityksen nimen keksimiseen? Tutustu meidän vinkkeihin, kuinka keksit yksilöllisen nimen yrityksellesi!

Lopuksi haetaan yritykselle y-tunnus, avataan pankkitili ja hoidetaan muut käytännön asiat ennen kuin virallinen toiminta alkaa. Muut käytännön asiat voivat pitää sisällään esimerkiksi verotukseen, vakuutuksiin ja sopimuksiin liittyviä seikkoja, tilojen ja laitteiden hankkimista sekä rekisteröitymistä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Yrityksen perustaminen voi olla monimutkaista, joten kannattaa tutustua tarkasti yrityksen perustamista koskeviin säädöksiin ja ohjeisiin, jotka löytyvät esimerkiksi Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilta. Meiltä saat aina apua mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja tarvittaessa hoidat myös kirjanpidon ja byrokratian helposti meidän kautta. Täältä pääset tutustumaan tarjoamiimme palveluihin toiminimiyrittäjälle.

Viranomaisvaatimukset ja luvat

Ammatinharjoittajan viranomaisvaatimukset ja luvat vaihtelevat toimialojen sekä maan mukaan, jossa toimintaa harjoitetaan. Alle olemme koonneet, joitakin yleisiä viranomaisvaatimuksia ja lupia, jotka voivat koskea ammatinharjoittajia.

Yrityksen tulee rekisteröidä itsensä viranomaisten rekisteriin, mikä voi esimerkiksi tarkoittaa joko y-tunnuksen hakemista, kaupparekisteriin ilmoittautumista tai molempia. Jotkin toimialat, kuten esimerkiksi rakennusala, vaativat erityisiä toimilupia tai ilmoittautumisia ammatinharjoittajarekisteriin, mikä on hyvä ottaa huomioon viranomaisvaatimuksia ja lupia tarkasteltaessa.

Ammatinharjoittajan on myös noudatettava verolakeja, maksaa veroja ja tehtävä veroilmoitukset. Ammatinharjoittajalle saattaa olla myös ajankohtaista ilmoittautua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, joka kannattaa selvittää toimintaa aloittaessa.

On tärkeää tutustua lainsäädäntöön ja viranomaisten määräyksiin, jotka koskevat kyseistä ammattia tai toimialaa. Tarkempaa tietoa siitä, mitä vaatimuksia ja lupia ammatinharjoittajan tulee omalla toimialallaan täyttää, saat elinkeino-, verotus- ja lupa-asiat viranomaisilta. Tarkempia ohjeita Vero.fi -sivustolta.

Talous- ja verosuunnittelu

Ammatinharjoittajan on kannattavaa tehdä talous- ja verosuunnittelua, jotta pystytään arvioimaan ja ennakoimaan liiketoiminnan taloudellista tilannetta. Käymme seuraavaksi läpi joitakin keskeisiä seikkoja, joita ammatinharjoittajan on hyvä ottaa huomioon.

On hyvä arvioida tarkasti liiketoiminnan odotetut tulot ja menot, sillä se auttaa sinua hahmottamaan liiketoiminnan kannattavuutta ja varmistumaan siitä, että pystyt kattamaan kaikki liiketoiminnan kulut ja mahdollisesti myös säästämään tulevaisuuden kuluja ajatellen. Aloita jo liiketoiminnan alkuvaiheessa pitämään huolta kirjanpidosta, jotta se tulee tehtyä oikein jo ensimmäisistä kirjauksista. Hyvä kirjanpito auttaa sinua tekemään oikeaan tietoon perustuvia päätöksiä ja varmistamaan, että täytät kaikki kirjanpitovelvoitteet.

Tutustu tarkasti yrityksesi verotuksellisiin velvoitteisiin. Selvitä, mitä veroja sinun tulee maksaa, kuten tuloverot, arvonlisävero ja ennakkoverot. Uutena yrittäjänä ennakkoveron määrä perustuu tekemääsi arvioon verotettavasta tulosta vuoden ajalta. Huomioi myös verovähennykset, joita voit hyödyntää esimerkiksi liiketoimintaan liittyvien kulujen osalta. Varmista, että noudatat veroilmoitusten ja maksujen määräaikoja.

Suunnittele säästöjä, joiden kautta voit varautua odottamattomiin tilanteisiin, kuten esimerkiksi ennakoimattomiin liiketoiminnan kustannuksiin. Harkitse myös vakuutuksien ottamista riskien pienentämiseksi. Muista myös tarkastella säännöllisin väliajoin taloudellista suunnitelmaasi, ja päivittää sitä tarpeen tullen liiketoimintasi kehittymisen mukaan.

Ammatinharjoittajan kirjanpito ja veroilmoitukset

Itsenäisen ammatinharjoittajan kirjanpitoon ja veroilmoituksiin kuuluu useita tärkeitä asioita. Itsenäisen ammatinharjoittajan tulee pitää kirjaa liiketoiminnan tuloista ja kuluista yrityksen kirjanpidossa. Tämä sisältää laskujen, kuittien ja muiden taloudellisten asiakirjojen säilyttämistä ja tarkkaa kirjaamista. Tulojen kirjaaminen voi sisältää esimerkiksi myyntilaskut ja suoritukset. Menojen kirjaaminen voi taas pitää sisällään liiketoimintaan liittyvät kulut, kuten toimistotarvikkeet ja matkakulut.

Kirjanpito ja veroilmoitukset

Ammatinharjoittajan tulee täyttää ja jättää veroilmoitukset asianmukaisesti. Tämä voi sisältää tuloveroilmoituksen, arvonlisäveroilmoituksen ja mahdolliset muut tarvittavat veroilmoitukset. Ilmoituksissa tulee olla tarkka tieto liiketoiminnan tuloksista ja verotettavasta tulosta. Mikäli ammatinharjoittaja on arvonlisäverovelvollinen, tulee hänen seurata ja kirjata myyntiin liittyvä arvonlisävero. Tämä sisältää myyntilaskujen arvonlisäveron erittelyn ja maksettavan tai palautettavan arvonlisäveron laskennan. Ammatinharjoittajan tulee myös arvioida ja maksaa ennakkoveroja säännöllisesti. Ennakkoverojen määrä perustuu odotettuihin tuloihin ja verovelvollisuuteen.

On suositeltavaa hyödyntää ammattitaitoisen kirjanpitäjän tai veroneuvojan apua itsenäisen ammatinharjoittajan kirjanpidossa ja veroilmoituksissa, jotta asiat tulevat hoidettua oikealla tavalla ja kunnolla. Näin voidaan varmistua, että kaikki lakisääteiset velvoitteet täytetään oikein ja verohyödyistä saadaan kaikki hyöty. Meidän kautta ammatinharjoittajan tai tutummin toiminimen kirjanpito sujuu helposti ja ammattitaitoisesti. Käy tutustumassa tarkemmin tarjoamiimme palveluihin toiminimelle.

Vastuut ja velvoitteet

Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiminen tuo mukanaan myös vastuita ja velvoitteita. Ammatinharjoittaja on vastuussa omasta verotuksestaan ja verovelvollisuudestaan. Hänen tulee seurata tulojaan ja kulujaan ja ilmoittaa ne verottajalle.

Ammatinharjoittajan vastuulla on pitää kirjaa liiketoiminnan tuloista ja kuluista. Kirjanpidon avulla seurataan yrityksen taloutta ja varmistetaan, että kaikki laskut ja maksut on hoidettu asianmukaisesti. Ammatinharjoittajan tulee selvittää, tarvitseeko hän toiminnalleen erilaisia lupia tai ilmoituksia. Esimerkiksi elintarvikkeiden myynti vaatii usein erilaisia lupa- ja ilmoitusmenettelyjä.

Ammatinharjoittaja on lisäksi vastuussa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat toiminnasta, jonka vuoksi on tärkeää hankkia tarvittavat vakuutukset kuntoon. Ammatinharjoittajan tulee huolehtia myös omasta työturvallisuudestaan ja työympäristöstään. Tämä tarkoittaa esimerkiksi turvallisuusriskejä, kuten työkalujen käyttöä ja ergonomiaa.

Olemme yllä nostaneet esille joitakin tärkeimpiä itsenäisen ammatinharjoittajan vastuita ja velvoitteita. On kuitenkin hyvä muistaa, että vastuut ja velvoitteet voivat vaihdella sen mukaan, millä alalla ammatinharjoittajana toimii ja minkä tyyppistä liiketoimintaa hän harjoittaa.

FREE.fi Whatsapp