Mitä on kevytyrittäjyys?

Kevytyrittäjä on yksityishenkilö, joka laskuttaa asiakasta tehdystä työstä. Kevytyrittäjän ei tarvitse perustaa omaa yritystä, eikä siten saa Y-tunnusta. Laskutus onnistuu helposti laskutuspalvelun kautta, joka hoitaa lakisääteiset velvoitteet. Kevytyrittäjä ei siis tarvitse kirjanpitäjää tai perintäpalveluita, sillä laskutuspalvelu hoitaa kaiken kevytyrittäjän puolesta. Kevytyrittäjyys soveltuu toimialoille, joita ei ole säädetty luvanvaraiseksi. Esimerkkejä luvanvaraisesta toimialoista on sosiaali- ja terveysala, taksipalvelut, sekä sähköasennustyöt.

Kevytyrittäjä eroaa perinteisestä työsuhteisesta palkansaajasta sillä, että hän toimii käytännössä kuin yrittäjä. Kevytyrittäjä muodostaa asiakkaisiinsa toimeksiantosuhteen, ei työsuhdetta. Toimeksiantaja on siis se taho, joka tarjoaa kevytyrittäjälle työtehtävän palkkiota vastaan. Kevytyrittäjä valitsee itse asiakkaansa, työtehtävänsä, työaikansa ja -tapansa, sekä neuvottelee vapaasti palkkiostaan toimeksiantajan kanssa.

Perinteinen yrittäjä vastaa itse yrityksensä velvoitteista, kuten veroista ja muusta byrokratiasta. Toimiessaan kevytyrittäjänä FREE.fi -laskutuspalvelun kautta, kevytyrittäjä välttyy oman yrityksen perustamisen tuomilta lakisääteisiltä velvollisuuksilta, laskutuspalvelun hoitaessa ne kevytyrittäjän puolesta. Laskutuspalvelua tarjoava yritys ei ole työnantaja-asemassa suhteessa kevytyrittäjään.

Kuka voi olla kevytyrittäjä?

Kevytyrittäjyys sopii lähes kaikille henkilöille, jotka myyvät omaa osaamistaan. Erityisen suosittua kevytyrittäjyys on seuraavilla aloilla:

Kevytyrittäjyys sopii moneen eri elämäntilanteeseen, aina työttömästä tai opiskelijasta, vanhempainvapaalla olevaan ja eläkeläiseen saakka. Myös alaikäinen voi toimia kevytyrittäjänä.

Kuka voi olla kevytyrittäjä?

Sivu- vai päätoiminen kevytyrittäjyys

Vielä tämän päivän lainsäädännön näkökulmasta, kevytyrittäjän sosiaaliturva on verrattavissa perinteiseen yritystoimintaan. Kevytyrittäjänä voi kuitenkin toimia joko sivu- tai päätoimisesti. Sivutoiminen kevytyrittäjä voi laskuttaa töitään palkkatyön ohella.

Pää- ja sivutoimisuutta arvioitaessa työtulolla ei ole merkitystä. Tarkastelun kohteena on työhön käytetty tuntimäärä.

Nykylainsäädännön mukaan (v. 2021) kevytyrittäjä katsotaan päätoimiseksi yritystoiminnaksi, jos kevytyrittäjyystoimintaan käytetty aika on este kokoaikatyön vastaanottamiselle, tarkoitus on laajentaa toimintaa tai kevytyrittäjä on YEL-vakuutettu.

Kevytyrittäjyys mielletään sivutoimiseksi yrittäjyydeksi, kun kevytyrittäjätoimintaan käytetty aika ei estä ottamasta vastaan kokoaikaista työtä, kevytyrittäjä työllistyy lyhytkestoisesti – enintään kaksi (2) viikkoa kerrallaan -, kevytyrittäjätominta on vasta alkamassa tai kevytyrittäjä ei ole YEL-vakuutettu.

Mietityttääkö?

Anna asiantuntijamme auttaa joko
chatissa, puhelimitse tai sähköpostitse.

0203 323 45 (ma-pe 9-20)

AVAA TILI

Kokeilemalla asiat selviää. Rekisteröityminen kevytyrittäjyyspalveluumme on ilmaista eikä se sido sinua mihinkään.

BaronaFenniaVarmaLuotettava kumppaniVastuullinen toimijaBravedo
FREE.fi Whatsapp