Kevytyrittäjyys työttömyysturva

FREE Akatemia, Kevytyrittäjä

Kevytyrittäjän työttömyyskorvaus, samoin kuin sairauspäivärahan määrä, lasketaan YEL-työtulon perusteella. Työttömyysturvaan vaikuttaa, jos toimii yrittäjänä tai työllistyy omassa työssä. TE-toimisto selvittää tapauskohtaisesti, onko työ pää- vai sivutoimista yrittäjyyttä.

Mikäli työ on päätoimista yrittäjyyttä, oikeutta työttömyysetuuteen ei ole, vaikka tulot jäävät vähäisiksi. Mikäli yrittäjyyden taso katsotaan sivutoimiseksi, säilyy oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen. Työttömyysetuutta laskettaessa otetaan huomioon kaikki ansiotulot, jotka ylittävät 300 euron suojaosan.

Jos kevytyrittäjän YEL-työtulo on yli 13 247 euroa, on hän oikeutettu peruspäivärahaan. Peruspäiväraha on 33,78€/työpäivä (v. 2021).

Sairastuminen

Kevytyrittäjälläkin on mahdollisuus sairastaa. Kevytyrittäjä, joka on YEL-vakuutettu, saa Kelalta sairauspäivärahaa. Jos kevytyrittäjällä on YEL-vakuutus, on omavastuuaika sairauspäivärahassa yksi (1) päivä, eli sairastumispäivän. Jos kevytyrittäjällä ei ole YEL-vakuutusta, on omavastuuaika sama kuin palkansaajalla, eli sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän (9) arkipäivää. YEL-vakuutetun sairauspäiväraha määräytyy YEL-vakuutuksen työtulon mukaan. Eläkevakuutusyhtiö VARMA:n sivuilta löydät lisää tietoa.

Kevytyrittäjien sairausvakuutusmaksujen maksaminen muuttui vuoden 2020 alussa. Laskutuspalveluja käyttävien kevytyrittäjien ei enää tarvitse maksaa sairausvakuutusmaksua, jos he eivät ole yrittäjän eläkevakuutuslain mukaan YEL-vakuuttamisvelvollisia. Sairausvakuutusmaksu on 1,53% sinulle maksetusta palkasta.

FREE.fi -laskutuspalvelua käyttävä kevytyrittäjä maksaa välttämättömiä vakuutuksia 2,5 prosenttia (+ALV), johon sisältyy tapaturma- ja vastuuvakuutus. Kevytyrittäjän ei siis tarvitse tehdä mitään, vaan hän on automaattisesti saamassa kattavat vakuutukset kevytyrittäjyyden turvaamiseen. Vastuu- ja tapaturmavakuutuksessa lopullisen päätöksen tekee aina vakuutusyhtiö Fennia.

Lisää luettavaa

Kevytyrittäjyys YEL

Tehdessä työtä yrittäjänä, sosiaaliturvan muoto muuttuu - mutta ei lopu. Mikäli töitä tehdään toiminimen alla, tai jos...
Lue lisää

Mietityttääkö?

Anna asiantuntijamme auttaa joko
chatissa, puhelimitse tai sähköpostitse.

0203 323 45 (ma-pe 9-17)
asiakaspalvelu(at)free.fi

free kevytyrittäjyys

AVAA TILI

Kokeilemalla asiat selviää. Rekisteröityminen kevytyrittäjyyspalveluumme on ilmaista eikä se sido sinua mihinkään.

free.fi kevytyrittäjyys