Kevytyrittäjän asema yhteiskunnassa

Lukuaika: n. 2 minuuttia
Kevytyrittäjän asema yhteiskunnassa
Ajankohtaista  »  Kevytyrittäjän asema yhteiskunnassa

Näkökannat kevytyrittäjyydestä vaihtelevat ja aiheesta voidaan tarjotaan yksipuolista tietoa. Kevytyrittäjän asema yhteiskunnassa puhututtaa ja mietityttää. Yrittäjyyteen liittyviä ongelmakohtia onkin tärkeä kehittää, jotta kaikilla – siis kaikilla – olisi vapaus työllistyä haluamallaan tavalla.

Kevytyrittäjyys vastaa monen yrittäjyydestä haaveilevan tarpeisiin ja työelämä kallistuu entistä enemmän valinnan vapauden tärkeyteen. Kevytyrittäjänä voi kokeilla riskittömästi omaa liikeideaansa ja se voi mahdollistaa lisäansion saamisen niin palkkatyön, työttömyyden kuin muun yrittäjyyden ohella. Kevytyrittäjyyttä voi soveltaa moneen eri elämäntilanteeseen ja se sopii myös kokopäiväiseksi tavaksi ansaita elantonsa.

Vastakkainasettelusta pois

Jotkut saattavat ajatella, että kevytyrittäjät jäävät yrittäjyyden ja perinteisen työsuhteen väliin. FREE.fi:n toimitusjohtajan Joonas Tuompo kertoo, että kevytyrittäjä asettuu muiden yrittäjien rinnalle. “Se on ihan selvä asia”, hän lisää. Kevytyrittäjyydestä kevyen tekee se, ettei itsensätyöllistäjän tarvitse tehdä kirjanpitoa tai huolehtia yrittäjän velvollisuuksista. “Osa haluaa valita helpomman tavan toteuttaa yrittäjyyttä. Keskustelu siitä, ettei kevytyrittäjyyttä ole olemassa, on loputtava”, sanoo Tuompo.

“Jotta kevytyrittäjien asemaa voisi edistää, pitäisi kevytyrittäjät tunnustaa lainsäädännössä. Siihen ei tarvita kolmatta kategoriaa, sillä kevytyrittäjät ovat yrittäjiä”, kertoo Tuompo. Hänen mukaansa kevytyrittäjiin ja työntekijöihin kohdistuva vastakkainasettelu ei edistä kevytyrittäjien asemaa, vaan pikemminkin vaikeuttaa sen kehittämistä. Tarvitaan siis selkeitä linjauksia, jotka eivät heikennä kevytyrittäjien asemaa.

Tietämys kevytyrittäjyydestä edelleen heikkoa

Vapaus valita työnteon muoto koskee kaikkia, oli kyse sitten yrittäjyydestä tai työsuhteesta. Kuten pakkoyrittäjyyskin, on myös pakkotyösuhde tuomittavaa. Toimialalla kaivataan julkista keskustelua sekä tietoisuuden lisäämistä. Uusi työ ry:n teettämän tutkimuksen (v. 2021) mukaan, moni kevytyrittäjä kokee viranomaisten tietotason olevan vaihtelevaa. Tietoisuutta tuleekin lisätä kaikilla osa-alueilla. Niin kevytyrittäjien, toimeksiantajien kuin viranomaistenkin tulee saada ajankohtaista tietoa aiheeseen liittyen.

FREE.fi pyrkii osaltaan lisäämään tietoisuutta osallistumalla julkiseen keskusteluun sekä puhumalla aktiivisesti itsensätyöllistäjien puolesta. Kuten sanottu, kevytyrittäjä on yrittäjä – ei palkansaaja, eikä jotain yrittäjän ja palkansaajan väliltä. “Kevytyrittäjyys on helppo ja joustava tapa työllistyä, sillä vihdoin yrittäjille on tarjolla helppo tapa hoitaa pakolliset maksut helposti ilman pelkoa harmaasta taloudesta”, mainitsee Tuompo.

Merkitys yhteiskunnalle

Yhteiskunnassa olisi hyvä tunnistaa myös kevytyrittäjyyden merkitys sekä sen tuomat hyödyt. Tuompon mukaan kevytyrittäjien hyödyntämisellä työelämässä olisi merkittävä positiivinen vaikutus työllistymiselle. Kevytyrittäjyys on huimassa kasvussa, mutta kevytyrittäjän palkkaaminen työhön on vielä usealle yritykselle uutta. “Mikäli kevytyrittäjyyttä tuettaisiin yhteiskunnallisesti, kynnys vastaanottaa työtä olisi myös pienempi”, mainitsee Tuompo.

FREE.fi Whatsapp