Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

FREE-Laskutus Oy asiakas- ja markkinointirekistereistä

FREE-laskutus Oy käsittelee ja tallentaa henkilötietoja GDPR:n sekä nykyisen henkilötietolain mukaisesti.

Saatamme päivittää tietosuojan osalta toimintaamme toisinaan. Voit tältä sivulta lukea aina uusimman, voimassaolevan tietosuojaselosteemme.

Laatimispäivämäärä: 1.5.2017

Päivitetty: 24.4.2020

Rekisterinpitäjä:

FREE-laskutus Oy
Y-tunnus: 2768169-4
Osoite: Perhonkatu 6, 00100 Helsinki
Puhelin: +35820332345

Vastuuhenkilö:

Toimitusjohtaja
Joonas Tuompo
joonas@free.fi

Henkilötietojen käyttämisestä

Free-laskutus Oy:n ylläpitämän selainpohjaisen laskutuspalvelun toiminta edellyttää henkilötietojen keräämistä asiakkuuden ja sen hoitamisen johdosta. Lisäksi henkilötietoja kerätään liittyen palvelun käyttäjiensä puolesta asioiden hoitamiseen.

Henkilötietoja kerätään lisäksi palvelun toimivuuden ja markkinoinnin kehittämiseksi.

Tietoja ei luovuteta muille, kuin sellaisille tahoille, joille tietojen luovuttaminen on palvelun toimivuuden kannalta perusedellytys (kuten viranomaistahot).

Tarkennuksia todettakoon, että Free-laskutus Oy:n liiketoiminta edellyttää erinäisten henkilötieto- yms. rekisterien ylläpitämistä. Noudatamme näiden kaikkien osalta niin kotimaista kuin EU lainsäädäntöä.

Tallennamme välttämättömiä tietoja. Niiden tallentaminen on lainmukaista ja niiden käsittely tehdään tietoturvallisesti. Palvelussa tallennetut tiedot ovat asiakkaiden itsensä sinne tallettamia ja täten tilanteissa, joissa väärää tietoa on tallennettu, pitää Free-laskutus Oy itsellään oikeuden muuttaa käyttäjän tallentamaa tietoa, jotta palvelun käyttäjän toiminta on lakien mukaista.

Tallennamme vain sellaista tietoa, mitä mikäkin eri liiketoiminta toimivuus minimissään edellyttää. Voit saada tietosi katsottavaksi erillisestä pyynnöstä.

Kaikki tallennettu tieto pidetään tallessa niin pitkään kuin se on palvelun toiminnan kannalta oleellista tallentaa. Ei yksilöityviä tilastojatietoja saatetaan pitää tallessa henkilötietoja pidempään. Lakivaatimuksien mukaisesti joitakin tietoja pidetään tallessa pidempään.

Lisäksi keräämme ja tallennamme tietoa asiakussuhteeseen liittyen myös siten, että mahdolliset uudet asiakkaat tallennetaan ei yksilöidysti markkinointi tarkoituksessa.

Rekisterin tietosisältö:

Etu- ja sukunimi
Osoite
Henkilötunnus
Verokortti
Yhteystiedot
Laskutettavat yhtiöt
Pankkitilitiedot
Markkinointilupa tai kielto
IP-osoitetieto tai muu tunniste
Evästäiden kautta kerättävät tiedot
Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot

Tietolähteet

Palvelunkäyttäjien itsensä palveluun tallentama tieto, kuten henkilötiedot ja verokortit, Google Analytics, sosiaalisenmedian seuranta ja jakamiseen liittyvät toiminnot.

Lisäksi liiketoimintaan liittyen esimerkiksi uusien asiakkaiden hankinnassa voimme käyttää esimerkiksi mediasta poimittuja nimiä, joihin voimme ottaa yhteyttä liiketoimintamielessä.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa yhteistyökumppaneillemme, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta.

Luovutamme rajoitetusti henkilötietoja muille osapuolille – tämä käytännössä tarkoittaa oheista:

Käytämme sähköpostimarkkinoinnin työkaluja. Näihin tallennettuna ovat vain nimi, yritys sekä sähköpostiosoite.

Käytämme asiakassuhteiden hoitamiseen CRM-työkalua, jonne tallennamme minimoituna mm. oheista: henkilön nimi, kontaktitiedot sekä asiakassuhteeseen liittyvät toiminteet kuten kokoukset ja muut aktiviteetit. Emme tallenna CRM- työkaluihin palvelun käyttäjien tietoja.

Osa käyttämistämme palveluista toimii Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia ja jaamme näihin palveluihin tiedon minimoinnin ja riskien vähentämisen periaatetta noudattaen. Käytämme Privacy Shield -järjestelmään liittyneitä yrityksiä.

Emme kuitenkaan luovuta arkaluontoista tietoa käyttäjistämme kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvatoimialan yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyllä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

Kolmansien osapuolien käyttö sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käytämme kävijätietojen analysointiin, markkinoinnin uudelleenkohdistamiseen ja bannerimainontaan sellaisten ulkopuolisten tahojen palveluja, jotka käyttävät sivustoillamme evästeitä.

Tällaisia palveluntarjoajia ovat seuraavat tahot:

Google Analytics: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
Youtube: Youtube LLC, 901 Cherry Avenue, Second Floor, San Bruno, CA 94066, USA
LinkedIn Corporation: Sunnyvale, California, United States
HubSpot: Cambridge, Massachusetts, United States
Clarity: Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 USA

Käyttäessänne FREE-Laskutus Oy:n sivustoja annatte suostumuksenne, että voimme käyttää evästeitä edellä mainituin tavoin.

Mietityttääkö?

Anna asiantuntijamme auttaa sinua joko
chatissa, puhelimitse tai sähköpostitse.

0203 323 45 (ma-pe 9-17)
asiakaspalvelu@free.fi

free kevytyrittäjyys

AVAA TILI

Kokeilemalla asiat selviää. Rekisteröityminen kevytyrittäjyyspalveluumme on ilmaista eikä se sido sinua mihinkään.

free.fi kevytyrittäjyys