Kevytyrittäjyys rakennusalalla

Kevytyrittäjyys rakennusalalla on molemminpuolinen mahdollisuus, palvellen sekä rakennusalan yrittäjää että rakennusmiestä itseään. Työn tarjoaja saa työvoimaa helposti ja vaivattomasti laskutuspalvelun kautta ja työtä tekevä saa paremmat ansiot ja enemmän vapautta.

Toimiminen FREE.fi -toiminimi- tai kevytyrittäjänä rakennusalalla on yleinen ja moderni tapa työskennellä erilaisissa rakennusalan tehtävissä. FREE.fi tarjoaa kaikille rakennusalan kevytyrittäjille ja yrityksille selkeät toimintamallit ja työvälineet, joiden avulla työskentely on turvallista ja vastuullista.

Kevytyrittäjyys rakennusalalla

Yrityksille

Rakennusalan töitä tehdyksi – vastuullisesti ja laillisesti.

Kiinnostavatko työelämän edelläkävijyys, kilpailuetu ja helppo työllistäminen? Haluatko olla vastuullinen ja moderni työllistäjä, joka tarjoaa tekijöilleen vaihtoehtoja ja vapautta?

Työllistämällä FREE.fi -kevyt- ja toiminimiyrittäjiä saavutat kaiken tämän, sillä kauttamme saat yksinkertaisen ja helpon ratkaisun yrityksesi työllistämisen ja henkilöstöresurssoinnin vaihteleviin tarpeisiin. FREE.fi:n kautta työmaalla työskentelevät ammattilaiset toimivat turvallisesti ja tilaajavastuulain ehtojen mukaisesti – siitä me pidämme huolen. Haluamme olla markkinoiden vastuullisin laskutuspalvelu! Jokainen itsensä työllistäjä saa kauttamme muun muassa rakennusalalla vaaditun itsenäisen ammatinharjoittajan kulkutunnisteen sekä vakuutukset vahinkojen varalle. Huolehdimme ja autamme myös tarvittavien dokumenttien ajantasaisuudesta.

FREE.fi:n kautta kaikkien itsensätyöllistäjien palkat kulkevat yksinkertaisesti ja helposti yrityksen maksettavaksi ja eteenpäin työtä tekevien tilille – ilman ylimääräisiä välikäsiä tai byrokratiaa. Ryhmälaskutuksemme avulla kaikkien kevyt- ja toiminimiyrittäjien korvaukset voidaan maksaa vain yhdellä laskulla.

Työllistämällä kevyt- tai toiminimiyrittäjän FREE.fi:n kautta, yritys voi työllistää kannattavammin sekä mahdollistaa työtä tekevälle paremmat ansiot.

FREE.fi on myös sitoutunut Uusi työ ry:n eettisiin periaatteisiin. Valvomme mm. rakennusalan tekijöiden hinnoittelua. Tällä haluamme mahdollistaa aidosti vastuullisen kehityksen myös rakennusalalla. Kysy lisää miten alihankkijoiden hinnoittelu määräytyy!

Ota yhteyttä ja kysy lisää, niin järjestetään teille tehokkain työllistämismalli!

Miksi käyttää kevytyrittäjyyttä rakennusalalla?

Miksi käyttää kevytyrittäjyyttä rakennusalalla?

Työllistä helpommin

Nopea ja ketterä työllistämisen malli lisää yrityksen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä markkinoilla. Kevytyrittäjän työllistäminen on helppoa ja joustavaa molemmille osapuolille. Itsensä työllistäjät työllistetään aina yritysten tarpeen mukaan esimerkiksi keikka- ja kausityöhön tai pidempään toimeksiantosuhteeseen. FREE.fi hoitaa kaiken byrokratian, aina laskunteosta palkanmaksuun ja vakuutuksiin saakka.

Kilpailukyvyn parantaminen

Työllistämällä FREE.fi -kevytyrittäjän yritys saa työlle tekijän ilman kalliita rekrytointi- ja palkanlaskentakuluja. Saaduilla taloudellisilla eduilla voidaan tarjota itsensä työllistäjälle kilpailukykyisempää korvausta. Parempi korvaus nostaa yrityksen houkuttelevuutta työtä etsivien keskuudessa ja lisää myös kilpailukykyä!

Ajansäästö

FREE.fi hoitaa korvauksen maksuun liittyvän byrokratian, jotta yritys voi maksaa kevytyrittäjän korvauksen vain yhdellä laskulla – ilman ylimääräisiä ilmoituksia verottajalle tai muita lakisääteisiä velvoitteita. FREE.fi:n vastuulla on kaikki muu, aina palkanlaskennasta veroihin ja ulosottoon asti.

FREE.fi tarjoaa myös yrityksille automaatioratkaisuja, joiden avulla yritysten palkka- ja taloushallintoon liittyvät prosessit helpottuvat merkittävästi, jolloin aikaa säästyy niin yrityksen edustajilta kuin myös kevytyrittäjältä. Automaatioratkaisut tuovat helpotusta yrityksen arkeen erityisesti silloin, kun kevytyrittäjiä – ja sitä kautta laskuja – on useita.

Olet modernin työn tarjoaja

Nykyaikainen työllistäjä tarjoaa töitä tekeville henkilöille useamman kuin yhden tavan tehdä töitä! Moderniin työn tarjoamiseen – samoin kuin työntekoon – liittyy odotuksia siitä, miten työtä saa ja voi tehdä. Tämän takia nykypäivän hermolla olevat työllistäjät, niin rakennusalalla kuin kymmenillä muillakin aloilla, tarjoavatkin tekijöilleen vapauden valita työntekemisen mallin perinteisen työsuhteen ja toimeksiantosuhteen väliltä. Yksi muotti ei sovi kaikille ja näin nostat kilpailukykyäsi tarjoammalla useita tapoja työllistyä. Kysy lisää niin autamme teitä ratkaisemaan työllistämisen haasteet.

Vakuutusturva rakennuslalla
FREE.fi:n palvelumaksuihin sisältyy aina tapaturma-, sekä vastuu- ja oikeusturvavakuutukset. Rakennusalan vakuutusten avulla varmistamme kevytyrittäjiemme työllistämisen sekä palkkaamisen olevan turvallista.
Vastuullisuus
Rakennusalalla toimimiseen tarvitaan ammattitaitoa ja ymmärrystä vastuista ja velvollisuuksista. Henkilötunniste, eli kuvallinen työmaakortti jossa näkyy veronumero, on pakollinen rakennustyömailla. Kulkutunnisteiden avulla varmistetaan, että työmaille pääsevät vain ne henkilöt, joilla on siihen oikeus.

Ajantasaiset pätevyydet ja lupakortit ovat osa rakennusalan ammattilaisen koulutusta, joilla varmistetaan ammattitaito. Luvat myös lisäävät rakennusalan työturvallisuutta. FREE.fi:lle on tärkeää, että kevytyrittäjämme ymmärtävät yrittäjämäisen toiminnan velvollisuudet. Huolehdimme kevyt- tai toiminimiyrittäjiemme pätevyyksien hallinnan sekä dokumenttien käsittelyn jo ennen työmaalle saapumista. Kumppaninanne tässä toimii Zeroni.

Miten kevytyrittäjyys sopii rakennusalalle?

Kevytyrittäjät rakennusalalla

Rakennusala tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet työllistyä ja työllistää. Rakennusalalla voi toimia myös kevyt- tai toiminimiyrittäjänä . Itsensä työllistäjän työllistäminen on vastuullinen teko!

Usein projektit ovat lyhyempiä tai keikkaluonteisia. Tällöin kevytyrittäjän työllistäminen on sujuvampaa kuin määräaikaisen työsuhteisen, yrityksen voidessa työllistää täysin vapaasti omien tarpeidensa mukaisesti. On myös usein tekijän etu toimia vain yhdessä eläkejärjestelmässä! FREE.fi:llä on Talent-palvelu, joka on markkinapaikka, jossa yritykset pystyvät etsimään itselleen työvoimaa lähes 25 000 kevytyrittäjän joukosta. Tekijän löydyttyä – mitä reittiä tahansa – FREE.fi tarjoaa kaikki työvälineet työllistämisen tueksi, kuten sopimukset ja kulkutunnisteet.

Miten kevytyrittäjyys sopii rakennusalalle?
Mistä löydän rakennusalan tekijöitä?

FREE.fi: tilaajavastuulaki edellä

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (22.12.2006/1233), lyhyemmin tilaajavastuulaki. Lain mukaan yritysten on varmistettava, että niiden kanssa vuokratyötä ja alihankintasopimuksia tekevät sopimuskumppanit täyttävät omalta osaltaan lakisääteiset maksuvelvoitteensa. Tilaajavastuulailla pyritään edistämään yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista.

Jotta toimeksiantajayritys voi varmistaa tilaajavastuulain noudattamisen, tulisi myös kevytyrittäjän itsenäisenä ammatinharjoittajana täyttää kaikki lain määrittämät velvollisuudet. Me FREE.fi:llä haluamme ohjata vastuulliseen yrittäjätoimintaan, jotta alihankintapalveluiden ostaminen itsensätyöllistäjältä on riskitöntä. Tämän vuoksi ainoastaan ne kevytyrittäjät, jotka täyttävät Vastuullisen kevytyrittäjän vaatimukset, saavat käyttää rekisteröityä tavaramerkkiä Vastuullinen kevytyrittäjä.

Jokaiselle FREE.fi Vastuullinen kevytyrittäjä-ehtojen mukaan toimivalle kevytyrittäjälle annetaan tilauksesta työmaiden FREE.fi kulkutunniste, jonka kääntöpuolella oleva QR-koodi ohjaa Vastuullinen kevytyrittäjä-sivustolle. Täältä toimeksiantaja tai esimerkiksi Alueviraston tarkastaja näkee mitkä kaikki asiat ovat FREE.fi toimesta tarkastettuja.

Ryhmälaskutus - mullistaa yritysten palkkahallinnon.

Rakennusalan kevytyrittäjä: vastuullisuus

Kevytyrittäjä rakennusalalla: lainsäädöntö ohjaa
FREE.fi haluaa omalla toiminnallaan varmistaa ja mahdollistaa, että jokaisella kevytyrittäjällämme on tarpeeksi tietoa ja taitoa kevytyrittäjänä työskentelystä ja yrittäjämäisen työskentelyn vastuista.

FREE.fi huolehtii työlainsäädännön velvoitteista kevyt- ja toiminimiyrittäjiemme puolesta. Tilaavan yrityksen ei tarvitse huolehtia työvoiman ulkoistamiseen liittyvistä paperitöistä tai lain velvoitteiden hoitamisesta. Palvelumme kautta välitetyt rakennusalan ammattilaiset käyvät myös läpi kattavan perehdytyksen ja ohjauksen kevytyrittäjyyteen.

Hoidamme kevytyrittäjän tai toiminimiyrittäjän pätevyyksien hallinnan sekä kevytyrittäjien dokumenttien käsittelyn jo ennen työmaalle saapumista. Tällöin yritys voi olla varma, että työkohteeseen hyväksytään vain tilaajan vaatimukset täyttävää työvoimaa.

Kumppaninamme toimii Zeroni, joka on erikoistunut rakennus- ja teollisuusyritysten ulkoisen työvoiman hallinnan prosesseihin. Zeronin palvelua hyödyntävät kymmenet suuret teollisuus- ja rakennusliikkeet Suomessa. Kuten FREE.fi, on myös Zeroni osa Bravedo-konsernia.

Vakuutusturva rakennusalalla

FREE.fi:n kevytyrittäjät ovat automaattisesti vastuu-, tapaturma- ja oikeusturvavakuutettuja toimeksiantojen ajan.

Ryhmätapaturmavakuutus - rakennusalan turvaksi!
Vakuutus on voimassa laskutettavaa työtä tehdessä ja tähän työhön välittömästi liittyvillä matkoilla.

 • Vakuutus on voimassa Suomessa.
 • Vakuutettuina voivat olla alle 70-vuotiaat laskutuspalvelun kautta laskuttavat henkilöt, jotka kuuluvat Kelan piiriin.

Rakennusalalla vakuutus korvaa (2022):

 • Tapaturman hoitokuluja 20 000 euroa/ vahinkoa kohden.
 • Tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta 20 226 euroa.
 • Tapaturman aiheuttamasta kuolemantapauksesta 20 226 euroa.

Vakuutusten tarkka sisältö ilmenee sovellettavista vakuutusehdoista ja suojeluohjeista.

Kevytyrittäjän laajennettu vastuuvakuutus rakennusalalla
Rakennusalan kevytyrittäjän vastuuvakuutus toiminnan osalta kattaa FREE.fi -laskutuspalvelun kautta laskutetussa työssä toiselle aiheutuneita esine- ja henkilövahinkoja, joista vakuutettu kevytyrittäjä on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Korvausvastuu syntyy pääasiallisesti tuottamuksen eli huolimattoman, moitittavan menettelyn seurauksena. Vakuutukseen sisältyy kuitenkin joitakin rajoitusehtoja. Vakuutus ei esimerkiksi kata vahinkoja, jotka perustuvat puutteellisesti suoritetun toimeksiannon uudelleen tekemiseen tai siihen, että toimeksiannon mukaista velvoitetta ei ole lainkaan täytetty.

Toiminnan vastuuvakuutus rakennusalalla kattaa (2022):

 • Vakuutusmäärä on 1 000 000 euroa ja siihen liitetyn työn kohteena olevan vieraan omaisuuden lisäturvan 50 000 euroa vahinkoa ja vakuutuskautta kohden.
 • Vahinkokohtainen omavastuu on 1 200 euroa.
 • Vakuutus kattaa kaikki toimialat pois lukien bitumikatto- ja kattotulityöt, teollisuus- ja tuotantolaitteiden puhdistus sekä ruiskumaalaus ulkona. Vakuutukseen sisältyy lisäksi rajoituksia, jotka koskevat esimerkiksi toimintaa lentokenttäalueella ja vesiliikennettä.
 • Vakuutusten voimassaoloalue on Eurooppa.
Kevytyrittäjän oikeusturvavakuutus rakennusalalla
Oikeusturvavakuutus kattaa FREE.fi -laskutuspalvelun kautta laskutettuun työhön liittyviä, kevytyrittäjän omia lakimieskuluja erilaisissa riita- ja rikosasioissa tietyin rajoituksin. Vakuutus ei sen sijaan kata omaa työtä tai ajanhukkaa, maksettavaksi tuomittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja tai riidan kohteena olevaa pääomaa.

Kevytyrittäjän oikeusturvavakuutus rakennusalalla kattaa (2022):

 • Vakuutuksen vakuutusmäärä on 30 000 euroa vahinkoa ja vakuutuskautta kohden ja sen voimassaoloalue on Suomi.
 • Vahinkokohtainen omavastuu on 15 % kuluista, kuitenkin vähintään 600 euroa.
Ryhmälaskutus - mullistaa yritysten palkkahallinnon.

FREE.fi:n ratkaisut
rakennusalan yrittäjälle

Ryhmälasku
FREE.fi:n ryhmälaskutus tuo yritykselle merkittäviä etuja, kun samalle yritykselle työskentelee useampia itsensä työllistäjiä. Ryhmälaskutuksemme avulla teemme laskut kevytyrittäjien puolesta ja lähetämme kaikkien kevytyrittäjien laskut maksettavaksi yhden laskun muodossa suoraan yritykselle. Laskun maksamisen jälkeen hoidamme palkanlaskennan ja -maksun automaattisesti tekijöille. Kysy lisää!
Perehdytys
FREE.fi:n rakennusalan kevytyrittäjät käyvät läpi kattavan perehdytyksen ja opastuksen kevytyrittäjyyden maailmaan. Meillä on myös maailman paras asiakaspalvelu ja yhteyshenkilöt, jotka vastaavat mahdollisiin kysymyksiin ja tiedusteluihin – henkilökohtaisesti ja nopeasti. FREE.fi järjestää myös koulutuksia sekä kevytyrittäjille että yritysten edustajille.
Talent
FREE.fi:n Talent-palvelu on markkinapaikka, jossa yritykset pystyvät etsimään itselleen työvoimaa lähes 25 000 kevytyrittäjän joukosta. Ilmoittamalla esimerkiksi keikkaluontaisesta rakennusalan työmahdollisuudesta, yritys tavoittaa välittömästi kaikki FREE.fi -käyttäjät, jotka ovat valmiita ottamaan vastaan lisää töitä ja toimeksiantotarjouksia. Alustan kautta kevyt- ja toiminimiyrittäjämme voivat tarjota omaa osamistaan suoraan niin henkilöasiakkaille kuin yrityksille.

FREE.fi:n tuottama Talent-palvelu tulee uudistettuna yritysten käyttöön vuoden 2022 syksyn aikana. Pysy siis kuulolla!

Vakuutukset rakennusalalla
FREE.fi:n käyttäjät ovat automaattisesti vastuu-, tapaturma- ja oikeusturvavakuutettuja toimeksiantojen ajan. Tapaturmatilanteessa hoitoon pääsee helposti ja nopeasti Fennia Hoitajan kautta. Vastuuvakuutuksemme kattaa vahingot jopa 1 000 000 euroon asti.
Kulkutunnisteet rakennusalalla
Henkilötunniste, eli kuvallinen työmaakortti jossa näkyy veronumero, on pakollinen rakennustyömailla. Työsuhteessa tai kevytyrittäjänä saat veronumeron automaattisesti verokortin yhteydessä. Kulkutunnisteiden avulla varmistetaan, että työmaille pääsevät vain ne henkilöt, joilla on siihen oikeus. Lisäksi niiden avulla estetään harmaata taloutta ja ne toimivat todisteena siitä, että rakennusmiehen vakuutukset ovat kunnossa. FREE.fi -kulkutunnisteissa on merkintä “Itsenänäinen ammatinharjoittaja” alueviraston työsuojelun ohjeiden mukaisesti.
Rakennusala: toimeksiantosopimus
Perinteisen työsopimuksen sijaan kevytyrittäjän ja toimeksiantajan välille laaditaan toimeksiantosopimus. Toimeksiantosopimuksen laatimisessa kannattaa ottaa huomioon pienimmätkin seikat, jotka liittyvät toimeksiantoon. Hyvin laaditun toimeksiantosopimuksen avulla kevytyrittäjä ja toimeksiantaja voivat keskittyä olennaiseen kun epäselvyydet minimoidaan.

Kaipaatko apua toimeksiantosopimuksen laatimiseen? FREE.fi:n ohjeilla laadit helposti ja nopeasti sopimuksen toimeksiantajasi kanssa!

Lataa myös FREE.fi:n laatima pohja toimeksiantosopimukselle.

Kevytyrittäjyys rakennusalalla: laillista!

Kevytyrittäjän työllistäminen rakennusalalla on täysin laillista. Yhä useammat yritykset työllistävät ammattilaiset vapaasti ja tehokkaasti – käyttäen kevytyrittäjiä! Rakennusalan kevytyrittäjien työllistäminen on myös vaivatonta FREE.fi:llä: meidän kauttamme järjestyy niin henkilötunnisteet kuin ohjeet lupien ja pätevyyksien hankintaan.

FREE.fi:n yhteistyökumppanit myös etsivät kauttamme aktiivisesti työntekijöitä, jolloin tavoitat yhdellä viestillä monia freeläisiä kevytrittäjiä.

Usein kysytyt kysymykset

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Mitä on FREE.fi -kevytyrittäjyys?

  Kevytyrittäjyys on työnteon muoto, jossa työtä tekevät henkilöt laskuttavat yritystä tai henkilöasiakasta FREE.fi:n tarjoaman laskutusalustan kautta. Alustan kautta laskutetaan omasta työpanoksesta, normaalin työsuhteen sijaan. FREE.fi -kevytyrittäjät toimivat toimeksiantosuhteessa ja työnteosta sovitaan työsopimusta kevyemmällä toimeksiantosopimuksella.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Mitä eroa on toimeksiantosuhteella ja työsuhteella?

  Kevytyrittäjät toimivat työsuhteen sijaan toimeksiantosuhteessa, jossa yritys tai yksityishenkilö toimii heidän toimeksiantajanaan. FREE.fi -kevytyrittäjät eivät siis ole kenenkään työntekijöitä – eivätkä yritykset heidän työnantajia. Toimeksiantosuhteessa toimivat FREE.fi -kevytyrittäjät toimivat yrittäjämäisesti nauttien yrittäjyyden hyödyistä, kuten joustavuudesta, vapaudesta sekä suuremmista ansioista.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Minkälaiset yritykset käyttävät kevytyrittäjyyttä?

  Kevytyrittäjyyttä suositaan erityisesti aloilla, joissa on paljon kausivaihteluja tai joissa työn tekeminen on projektiluontoista. Erityisen suosittua FREE.fi -kevytyrittäjyys on esimerkiksi logistiikka-, rakennus-, ICT-, myynti- ja tapahtuma-alalla toimivissa yrityksissä. Nykyisin myös useat asiantuntijatyötä tekevät suosivat kevytyrittäjyyttä ja itsensätyöllistämistä.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Miten yritykseni voi hyödyntää FREE.fi -kevytyrittäjyyttä?

  Työllistämällä kevytyrittäjiä yrityksesi saa työlleen tekijän helposti, kevyesti ja ilman raskaita rekrytointikustannuksia. FREE.fi pystyy tarjoamaan yrityksille keskitetyt laskutusautomaatiot, jotka helpottavat työllistävän yrittäjän arkea. Ota meihin yhteyttä niin lasketaan yhdessä teille tehokkain työllistämismalli!

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Miksi kevytyrittäjyys parantaa yrityksen kilpailukykyä?

  Työllistämällä ja suosimalla kevytyrittäjiä yritys saa työlleen tekijän helposti, kevyesti ja ilman raskaita lisäkustannuksia – omien tarpeiden mukaisesti. Työllistämällä useita itsensätyöllistäjiä, yrityksen saamat säästöt vuositasolla ovat merkittäviä. Näitä säästöjä voidaan jakaa kilpailukykyisemmän palkan muodossa tai investoida takaisin yritykseen. Ota meihin yhteyttä niin lasketaan yhdessä teille kustannustehokkain työllistämismalli!

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Minkälaista korvausta kevytyrittäjille maksetaan

  Korvauksen sopiminen kevytyrittäjän kanssa perustuu vapaaseen sopimiseen toimeksiantajan ja kevytyrittäjän välillä. On kuitenkin huomioitavaa, että toisin kuin työsuhteessa, kevytyrittäjä on itse vastuussa omasta sosiaaliturvastaan, aivan kuten muutkin yrittäjät.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Kevytyrittäjän sosiaaliturva

  Kevytyrittäjät ovat itse vastuussa sosiaaliturvastaan, aivan kuten muutkin yrittäjät. YEL-vakuutus on pakollinen, jos 12 kuukauden laskutettavat tulot ovat yli 8575,45 euroa (alv 0%) (v. 2023). Yrittäjät voivat itse määrittää YEL-tasonsa.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Kuka vakuuttaa kevytyrittäjät?

  FREE.fi -kevytyrittäjät ovat vakuutettuja tapaturma- sekä vastuu- ja oikeusturvavakuutuksilla. Tapaturmatilanteessa hoitoon pääsee helposti ja nopeasti Fennia Hoitajan kautta. Vastuuvakuutuksemme kattaa vahingot jopa 1 000 000 euroon asti.

Ota yhteyttä!

Haluatko keskustella henkilökohtaisesti yrityksellesi sopivista ratkaisuista? Soita meille, olemme aina valmiina miettimään ketterää työllistämistä rakennusalalle – kevytyrittäjää hyödyntäen tietenkin!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kevytyrittäjyys työntekijälle

Työn tekijälle

Työskentelemällä FREE.fi -toiminimi- tai kevytyrittäjänä rakennusalalla, saat modernin tavan työskennellä vapaammin, joustavammin ja kannattavammin verrattuna työsuhteeseen. Työskentelemällä itsenäisenä ammatinharjoittajana työskentelet toimeksiantosuhteessa, eli työskentelysi on yrittäjämäistä. FREE.fi hoitaa kaiken normaaliin yrittäjyyteen liittyvän byrokratian, kuten palkan- ja verojenmaksun, vakuutukset sekä luvat puolestasi – eli saat vapauden keskittyä työntekoon!
Miksi käyttää kevytyrittäjyyttä rakennusalalla?

Toimiminen kevytyrittäjänä rakennusalalla

Rakennusalalla työskentelee todella laaja joukko eri rakennusalan ammattilaisia. Alalla on käytössä erilaisia työn tekemisen muotoja, joista yksi vahva työllistymisen muoto on rakennusmies kevytyrittäjänä.

Kevytyrittäjyys rakennusalalla on molemminpuolinen mahdollisuus, palvellen sekä rakennusalan yrittäjää että rakennusmiestä itseään. Yrittäjyys rakennusalalla – esimerkiksi rakennusmiehenä tai kirvesmiehenä – on tosiaan mahdollista myös kevytyrittäjänä. Tällöin työn teosta ja palkkauksesta voidaan sopia vapaammin, verrattuna perinteiseen työsuhteeseen. Rakennusalan kevytyrittäjälle kevytyrittäjyys on vapaampi työnteon muoto, kun rakennusmies saa toimia yrittäjämäisesti. Tällöin laskutat rakennuttajaa laskutuspalvelun kautta, etkä joudu huolehtimaan kirjanpidosta tai muista yrittäjän paperitöistä.

Miten kevytyrittäjyys sopii rakennusalalle?

Onko kevytyrittäjänä toimiminen rakennusalalla laillista?

Kyllä on! Toimiminen kevytyrittäjänä rakennusalalla on täysin laillista. Yhä useammat työllistävät itsensä vapaasti ja paremmilla ansiotuloilla – tietysti kevytyrittäjänä! Rakennusalan kevytyrittäjyys on myös helppoa FREE.fi:llä: meidän kauttamme järjestyy niin henkilötunnisteet kuin ohjeet lupien ja pätevyyksien hankintaan. FREE.fi:n yhteistyökumppanit myös etsivät kauttamme aktiivisesti työntekijöitä, joten freeläisenä saa ensikädessä tietoa uusista keikoista ja työtehtävistä!
Mistä löydän rakennusalan töitä?

Rakennusala: luvat, vakuutukset, vastuullisuus

Rakennusalalla toimimiseen tarvitaan ammattitaitoa. Ajantasaiset pätevyydet ja lupakortit ovat osa rakennusalan ammattilaisen koulutusta, joilla varmistat ammattitaitosi tietyllä osa-alueella. Luvat myös lisäävät rakennusalan työturvallisuutta.
Luvat rakennusalalla
Henkilötunniste, eli kuvallinen työmaakortti jossa näkyy veronumero, on pakollinen rakennustyömailla. Työsuhteessa tai kevytyrittäjänä saat veronumeron automaattisesti verokortin yhteydessä. Myös työturvallisuuskortti on pakollinen rakennustyömaalla – sitä varten käydään noin päivän mittainen työturvallisuuskorttikoulutus. Työturvallisuuskortti uusitaan viiden (5) vuoden välein.

Pääurakoitsijan tulee perehdyttää niin työsuhteinen kuin aliurakoitsijakin rakennustyömaahan. Kun työturvallisuuskoulutus on käyty, voidaan perehdytyksessä keskittyä työmaan erityispiirteisiin työturvallisuuden kannalta.

Rakennusala: pätevyys keskiössä
​​Rakennusalalla eri työtehtäviin voidaan vaatia todistetta ammattipätevyydestäsi. Soveltuvan tutkinnon lisäksi voit todistaa pätevyytesi rakennusalan korttikoulutusten sekä sertifikaattien avulla. Useisiin koulutuksiin osallistuaksesi, on oltava voimassaoleva työturvallisuuskortti.

Saatat tarvita esimerkiksi näitä pätevyysseikkoja rakennusalalla:

 • Asbesti- ja purkutöiden koulutus
 • Märkätilojen vedeneristäjä, henkilösertifikaatti
 • Nosturinkuljettajan pätevyys
 • Rakenteiden saumaaja, henkilösertifikaatti
 • Rakenteiden tiivistäjä, henkilösertifikaatti
 • Viemärisaneeraaja, henkilösertifikaatti
Rakennusala: YEL ja sosiaaliturva
Rakennusalan kevytyrittäjän sosiaaliturvana toimii Yrittäjän eläkevakuutus. YEL-vakuutus on pakollinen vakuutus yrittäjälle.

Olet YEL-velvollinen, jos:

 • olet kevyt- tai toiminimiyrittäjä
 • olet 18-69-vuotias
 • arvioitu vuotuinen työtulosi on vähintään 8 575,45 euroa (v. 2023)
 • työskentelysi kestää yli neljä kuukautta

Yrittäjä huolehtii pakollisesta eläketurvasta itse. Kun käytät FREE.fi:n palvelua, voit hakea ja maksaa YEL-vakuutuksen meidän kauttamme, jolloin FREE.fi maksaa YEL-vakuutusmaksusi palkastasi. Itsensätyöllistäjän on otettava eläkevakuutus viimeistään kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta.

Rakennusalan vakuutusturva
FREE.fi:n käyttäjät ovat automaattisesti vastuu-, tapaturma- ja oikeusturvavakuutettu toimeksiantojen ajan.
Mitä jos sairastun tai tapahtuu tapaturma?

Rakennusalan palkka

Rakennusalan yrittäjä on vapaa sopimaan omasta palkastaan toimeksiantajan kanssa.

Perinteisessä työsuhteessa rakennusmiesten tuntipalkka on sidottu työehtosopimukseen, mutta kevytyrittäjä-rakennusmies saa vapaasti neuvotella palkkansa toimeksiantajan kanssa. Palkka onkin usein suurempi toimeksiantosuhteessa työskentelevällä, verrattuna työsuhteessa olevaan.

Rakennusmiehen tuntipalkkaan saa luonnollisesti lisättyä myös vuoro- ja työkokemuslisät, jotka nostavat rakennusmiehen tuntipalkkaa.

Jotta itsensätyöllistäjä hinnoittelee työnsä oikein, on otettava huomioon se, ettei hänen laskutushintansa ole sama, kuin hänen bruttopalkkansa. Hinnoittelussa tulee ottaa huomioon muun muassa ennakonpidätys, hankitut materiaalit, YEL-vakuutusmaksu, matkakulut sekä mahdolliset muut kulut. Huomioitavaa on myös rakennusalalla usein käytettävä käänteinen arvonlisävero, kun palvelun ostaja on rakennusalan yritys.

Rakennusmiehen tuntipalkka
TES:n mukaan rakennusmiehen tuntipalkka vaihtelee kokemuksesta riippuen noin 11 eurosta reiluun 17 euroon. Kevytyrittäjä rakennusmies voi kuitenkin laskuttaa vähintään 1,4 kertaisen tuntipalkan – ja usein vielä enemmänkin.
Rakennusmestari palkka
Keskimääräinen kuukausipalkka tehtävänimikkeelle rakennusmestari on 3840 euroa kuukaudessa. Rakennusmestarin palkka on siis usein kuukausitasoinen, eikä tuntipalkka rakennusmiehen tapaan.

Tarkennettuna keskimääräinen kuukausipalkka tehtävänimikkeelle rakennusmestari on 3 840 euroa kuukaudessa. Rakennusmestarin palkka on kuntasektorilla 3 681 € ja valtiolla 4 041 €. Yksityisellä sektorilla rakennusmestarin palkka on 3 858 € (lähde).

Rakennusalan työnjohtaja palkka
Rakennusalan työnjohtajan palkka on noin 3200 euroa (lähde).

Vastaavan rakennusalan työnjohtajan palkka on rakennusmiesten palkkaa suurempi, koska hän johtaa työmaata kokonaisuudessaan. On kuitenkin hyvä muistaa, että työnjohtajia on yleensä rakennustyömaalla useita. He vastaavat työmaalla erikseen sovituista työvaiheista ja niiden etenemisestä aikataulun, budjetin, suunnitelmien ja laadullisten vaatimusten mukaisesti.

Kulukorvaukset rakennusalalla

Kulukorvaus korvaa suoraan työstä aiheutuvat kulut. Kulukorvaus ei ole palkkaa, joten niistä ei tarvitse maksaa palkan sivukuluja.

Ateriakorvaus rakennusalalla

Jos rakennusmies ei voi syödä esimerkiksi työmaan läheisyydessä sijaitsevassa lounasravintolassa voi työaikana syöty ruoka lisätä ateriakuluihin – kunhan rakennusalan kevytyrittäjä ei ansaitse päivärahaa samoista päivistä.

Vuonna 2022 ateriakorvauksen enimmäismäärä on 11,25 euroa.

Saadakseen ateriakorvauksen rakennennusalan ammattilaisen tulee säilyttää ruokien kuitit ja säilytettävä niitä myöhempää käyttöä varten.

Kilometrikorvaus rakennusalalla

Jos rakennusmies tekee työmatkan omalla autolla, työn tarjoaja voi maksaa verottomasti kilometrikorvausta oman auton käytöstä. Korvauksen suuruuden määrittelee Verohallinto. Vuonna 2022 kilometrikorvauksen perussumma on 0,46 euroa/km.

Rakennusalan kilometrikorvaus saadakseen tulee rakennusmiehen pitää ajopäiväkirjaa veroviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Tätä lokikirjaa on säilytettävä mahdollista myöhempää käyttöä varten.

Lisää matkakululuista voit lukea Vero.fi:stä: Laskutuspalveluyritysten maksamat matkakustannusten korvaukset ennakkoperinnässä ja tuloverotuksessa.

Mitä jos sairastun tai tapahtuu tapaturma?

Rakennusalan ammattilaisen vakuutusturva sairastumisen tai työtapaturman sattuessa

Vahingon sattuessa avun saaminen on erittäin helppoa ja onnistuu yhdellä puhelinsoitolla. FenniaHoitaja on koulutettu sairaanhoitaja, joka tekee hoidon tarpeen arvioinnin, täyttää vahinkoilmoituksen sekä ohjaa tarvittuun tutkimukseen tai jatkohoitoon. Vahingon sattuessa kirjaudu sisään FREE.fi -laskutuspalveluun, josta löydät tarkemmat tiedot vahingosta ilmoittamiseen.

Muistathan myös, että YEL-vakuutettu kevytyrittäjä saa Kelalta sairauspäivärahaa. Sairauspäivärahan määrä riippuu eläkemaksujen tasosta, joka määräytyy ilmoitetun YEL-työtulon mukaan. Lue lisää yrittäjän eläkevakuutuksesta. Myös asiakaspalvelumme auttaa mielellään yrittäjän eläkevakuutukseen liittyvissä kysymyksissä!

Työllistyminen rakennusalan kevytyrittäjänä

Yhä useampi haluaa työllistää itsensä vapaasti, kevytyrittäjänä. Itsensä työllistäjänä ammattilainen saa enemmän vapautta omaan työhönsä koko työaikaan ja palkkaan.

Kevytyrittäjäpalvelumme avulla voit keskittyä olennaiseen meidän hoitaessamme lakisääteiset velvoitteet. Kevytyrittäjä pääsee FREE.fi:llä vähemmällä – ja näin on tarkoituskin!

Lue Anastasian kokemus työskentelystä kevytyrittäjänä rakennusalan ammattilaisena!

Usein kysyttyä

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Mitä eroa on toimeksiantosuhteella ja työsuhteella?

  Kevytyrittäjät toimivat työsuhteen sijaan toimeksiantosuhteessa, jossa yritys tai yksityishenkilö toimii heidän toimeksiantajanaan. FREE.fi -kevytyrittäjät eivät siis ole kenenkään työntekijöitä – eivätkä yritykset heidän työnantajia. Toimeksiantosuhteessa toimivat FREE.fi -kevytyrittäjät toimivat yrittäjämäisesti nauttien yrittäjyyden hyödyistä, kuten joustavuudesta, vapaudesta sekä suuremmista ansioista.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Kevytyrittäjän sosiaaliturva

  Kevytyrittäjät ovat itse vastuussa sosiaaliturvastaan, aivan kuten muutkin yrittäjät. YEL-vakuutus on pakollinen, jos 12 kuukauden laskutettavat tulot ovat yli 8575,45 euroa (alv 0%) (v. 2023). Yrittäjät voivat itse määrittää YEL-tasonsa.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Kuka vakuuttaa kevytyrittäjät?

  FREE.fi -kevytyrittäjät ovat vakuutettuja tapaturma- sekä vastuu- ja oikeusturvavakuutuksilla. Tapaturmatilanteessa hoitoon pääsee helposti ja nopeasti Fennia Hoitajan kautta. Vastuuvakuutuksemme kattaa vahingot jopa 1 000 000 euroon asti.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Mitä, jos sairastun?

  YEL-vakuutettu kevytyrittäjä saa Kelalta sairauspäivärahaa. Sairauspäivärahan määrä riippuu eläkemaksujen tasosta, joka määräytyy ilmoitetun YEL-työtulon mukaan. Yrittäjän eläkevakuutuksesta voi lukea lisää täältä. Asiakaspalvelumme auttaa mielellään yrittäjän eläkevakuutukseen liittyvissä kysymyksissä!

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Voiko lomautettu toimia kevytyrittäjänä?

  Lomautettuna voi toimia kevytyrittäjänä. Työsuhde on yhä voimassa, joten työnantajalle vahinkoa tuottavia töitä ei kuitenkaan voi tehdä, eikä perustaa kilpailevaa yritystä. Myös salassapitovelvollisuutta tulee noudattaa. Kevytyrittäjä on oikeutettu työttömyysetuuteen, jos toiminta tulkitaan sivutoimiseksi. Työttömyysturvan suhteen kevytyrittäjä tulkitaan yrittäjäksi.

 • image/svg+xml image/svg+xml
  Miten aloitan?

  Kevytyrittäjyyden aloittaminen FREE.fi:n kautta on ilmaista eikä sido mihinkään. Palveluumme voi liittyä täällä vain syöttämällä nimi ja sähköpostiosoite omiin kenttiinsä. Kun tili on luotu, sovelluksemme ohjaa omien tietojen täyttämisessä sekä asiakkaan ja laskun luomisessa.

AVAA TILI

Kokeilemalla asiat selviää. Rekisteröityminen kevytyrittäjyyspalveluumme on ilmaista eikä se sido sinua mihinkään.

BaronaFenniaVarmaLuotettava kumppaniBravedo
FREE.fi Whatsapp