Kirjaudu sisään

Tulevaisuuden yrittäjistä vastuullisia toimijoita!

25.9.2020
FREE! Akatemia on yrittäjäkoulutus kaikille, jotka haluavat menestyä yrittäjinä sekä oppia tuntemaan uuden työelämän toimintamallit.

Sanotaan, että elämme työn murroksen aikaa. Tämä tarkoittaa sitä, että uusia toimialoja sekä uria luodaan paraikaa ja myös koulutuksen saralla tapahtuu kehitystä, kun uusille aloille tarvitaan asiantuntijoita. Yksinyrittäjien määrä on jo pitkään ollut kasvussa ja yhä useampi yritys hakee työvoimaa yrittäjien tarjoamista toimeksiannoista työntekijän palkkaamisen sijaan. Etenkin koronakriisin myötä työelämässä kaivataan yhä joustavampia vaihtoehtoja. Jotta tulevaisuuden yrittäjät pystyisivät toimimaan vastuullisesti, tulisi tämä ottaa huomioon myös koulutusmaailman kehittämisessä. Työelämän palvelualustan FREE!:n perustama FREE! Akatemia onkin yksi askel kohti yrittäjälähtöisempää koulutusmaailmaa.

Yrittäjyyteen liittyvä tietotaito tuo yrittäjille turvaa

FREE! Akatemia on kaikille avoin ja ilmainen koulutus, jossa käydään läpi yrittäjyyden perusteita joko y-tunnuksella tai ilman toimiville henkilöille.

FREE-Laskutus Oy:n toimitusjohtaja Joonas Tuompo on kevytyrittäjyyden ja itsensätyöllistämisen puolestapuhuja. Joonasta inspiroi haasteet ja erilaisten ongelmien ratkaisu on hänelle työn suola, liittyivät ne sitten toimialojen ja yrittäjyyden lainsäädäntöön tai ohjelmistotekniikkaan. Hän on ehtinyt perustaa jo useamman yrityksen elämänsä aikana ja avaa nyt, miksi yrittäjäksi kouluttautumista kannattaa painottaa:

”Yrittäjäksi kouluttautumiseen on pakko panostaa, koska yrittäjät luovat tulevaisuuden työpaikkamme. Mitä koulutetumpi yrittäjä on omien asioidensa hoidossa, sen paremman työpaikan ja samalla isomman yhtiön hän voi kasvattaa. Mielestäni yrittäjille pitäisi rakentaa koulutusohjelmia, joita voi suorittaa yrityksen elinkaaren mukaisesti.”

FREE! Akatemian päällimmäisenä tarkoituksena onkin luoda turvaa sekä tietämystä yrittäjän arkeen. Yrittäjille tarkoitettuja palvelualustoja mahtuukin markkinoille jo melko monta. Lainsäädännössä kevytyrittäjyys on kuitenkin vielä melko uusi käsite ja on jatkuvassa kehityksessä. Kevytyrittäjien ja itsensätyöllistäjien etua ajaa Uusi työ ry, joka tukee vastuullista kevytyrittäjyyttä. Vastuullisella toiminnalla tarkoitetaan kevytyrittäjyyspalveluita, jotka noudattavat voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä antavat riittävästi tietoa palvelun käyttäjille sekä toimeksiantajille. Vaikka monet kevytyrittäjyyspalvelut jakavatkin laajasti tietoa käyttäjilleen, voi monet asiat jäädä silti askarruttamaan alati kehittyvän toimialan vuoksi.

”Itsensätyöllistäjän on turha osata kaikkea lainsäädäntöä ja byrokratiaa työllistämisestä, mutta koulutuksen avulla hän saa ajankohtaista tietoa asiasta silloin, kun ensimmäisen tekijän työllistyminen lähestyy. Perinteinen “opetellaan kaikki heti” -ajattelu on melko hyödytöntä.”

Harva on koulutukseltaan yrittäjä

Suomen kansasta noin 70 % on opiskellut peruskoulua pidemmälle ja
korkeakoulut kouluttavat uusia asinatuntijoita, joista yhä useammalla on kiinnostusta lähteä yrittäjyyden polulle. Myös uusi valveutunut maahanmuuttosukupolvi haluaa olla yhä tietoisempi oikeuksistaan suomalaisessa työelämässä. Harva yrittäjä on kuitenkaan kouluttautunut yrittäjäksi. Yrittäjyyden sanotaan olevan elämäntapa, mutta yrittäjyyden saralla on vielä paljon kehitettävää, jotta yrittäjä ei kokisi itseään yksinäiseksi:

”Yrittäjyys ja kevytyrittäjyys on usein yllättävän yksinäistä puuhaa, koska asioista vastaa kuitenkin itse ja yksin. Vertaistuen ja verkostojen kasvattaminen olisi erittäin tärkeä askel kohti kevyt(yrittäjien) hyvinvointia. Toivon, että FREE! Akatemia poistaa sitä yksinäisyyden tunnetta, kun tietous yrittäjyydestä lisääntyy ja näin ollen myös itsevarmuus omaa tekemistä kohtaan.”

Entä voiko yrittäjähenkisyyttä harjoitella?

”Yrittäjähenkisyys on mielentila. Se on sopivassa määrin uteliaisuutta, rohkeutta, uskoa ja halua muuttaa jotakin. Nämä ovat mielestäni hyveitä, joista on hyötyä työelämässä muutenkin. Ja nämäkin ovat täysin harjoiteltavissa. Uskon, että kaikissa asuu nämä piirteet. ”

Oppimisen osaaminen ja oman osaamisen ylläpito ovat kasvavia trendejä

Jotta jatkuvasti kehittyvällä alalla vältyttäisiin mahdollisilta kompastuskiviltä, yrittäjyyden hyvällä tietotaidolla on tulevaisuudessa tärkeä paikka. FREE!:n toiveena onkin, että FREE! Akatemian koulutusmateriaalia voitaisiin käyttää hyväksi erilaisessa oppilaitoksissa sekä koulutusympäristöissä. Myös erilaisten uramahdollisuuksien kannalta jatkuva kouluttautuminen ja oman osaamisen päivittäminen on tärkeää tulevaisuuden työelämässä.

Työpsykologi sekä valmentaja Niina Mäenpää uskoo, että omaa osaamistaan kehittämällä saa paremmat lähtökohdat selviämiseen jatkuvassa työelämän muutoksessa:

”Osaaminen ja sitä kautta kouluttautuminen tulevat olemaan tulevaisuudessa keskeinen kilpailuetu ja erottautumiskeino, kun yrittäjyys/kevytyrittäjyys sekä oman osaamisen myyminen tulevat entisestään yleistymään. Kyky oppia on keskeinen tulevaisuuden työelämätaito! Mäenpää pohtii.”

FREE! Akatemian kursseja voikin suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta, jonka toivotaan madaltavan kynnystä kurssien suorittamiselle. Uuden oppimisen äärellä on kuitenkin hyvä muistaa olla kärsivällinen:

”Jotta pystyy tunnistamaan omia kehittämisalueitaan, on uskallettava rohkeasti ja objektiivisesti arvioida tekemistä, toimintaa ja asiantuntijuutta. On hyvä tiedostaa, että oppiminen ei välttämättä ole aina kivaa, sillä silloin joutuu oman mukavuusalueen ulkopuolelle, Mäenpää lisää.”

Kevytyrittäjyyttä Y-tunnuksella tai ilman

Useasti yrittäjäksi aikovan ensimmäinen kysymys onkin: Mikä yritysmuoto minun tulisi valita? FREE! Akatemian koulutusmateriaali antaa tällä hetkellä mahdollisuuden tutustua kolmeen erilaiseen koulutusohjelmaan, joita ovat kevytyrittäjyys, yrittäjyys sekä Working in Finland. Kevytyrittäjyydellä tarkoitetaan perinteisesti yrittäjämäistä toimintaa ilman y- tunnusta, jolloin laskutuspalvelu hoitaa yrittäjyyden byrokratian käyttäjän puolesta, kun taas yrittäjänä olet y-tunnuksellinen toimija ja yritysmuotoja on monia erilaisia. Working in Finland -osio puolestaan on suunnattu ulkomaalaisille Suomeen töihin tuleville henkilöille. Koulutussisältöjen tarkoituksena onkin myös helpottaa yrittäjäksi aikovan päätöstä siitä, mikä yritysmuoto olisi oikea vaihtoehto sen hetkiseen tilanteeseen nähden.
“Uskomme vahvasti, että yrittäjäksi ryhtyminen ja siinä kouluttautuminen on tehokkain tapa muuttaa maailmaa – me haluamme auttaa sinua tässä.”, FREE! Akatemian sivuilla julistetaan.

Koulutusta aiotaan jatkokehittää asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja palautteen antoa toivotaan, jotta koulutuksen materiaali täyttää tarkoituksensa. Jokainen kurssin suorittanut palkitaan pienellä palkinnolla.

”Koulutukseen on tarkoitus lisätä lähitulevaisuudessa kurssi siitä, miten FREE!:n palveluja käytetään sekä siitä, miten myydä sekä markkinoida omaa osaamistaan. Tervetuloa kaikille mukaan kohti tulevaisuuden työelämää!, Tuompo summaa.”

FREE! Akatemian koulutusmahdollisuuksiin pääset tutustumaan täältä!

Feel FREE! to start

Tästä pääset helposti aloittamaan matkasi kevytyrittäjänä ilman riskejä ja sitoutumista.

Rekisteröidy facebookilla

More FREE!kly news

FREE! on saanut uuden sijoittajan.

Eikä muuten ihan minkä tahansa sijoittajan, vaan Suomen suurimman henkilöstöpalveluyrityksen Baronan. Alla olevasta tiedotteesta voitte lukea tästä uudesta perheenjäsenestämme hieman lisää. Tervetuloa mukaan muuttamaan työelämää entistä fiksummaksi kanssamme...

Ajatuksia maailman onnellisimmasta maasta ja sen leipäjonoista

Vuosi 2020 on ollut ihmeellinen vuosi kaikin puolin. Valtava määrä yritysten henkilökuntaa ja omistajia kärsi poikkeusoloista ja kärsii edelleen. On myös yrityksiä, jotka ovat pandemiasta huolimatta pystyneet kääntämään kasvukäyrät ylöspäin. FREE.fi lukeutuu tähän...

FREE-Laskutus Oy

Perhonkatu 6 A, 4. krs
00100 Helsinki
Y-tunnus: 2768169-4
Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Asiakaspalvelu

0203 323 45 (ark. 9-17)
CHAT (ark. 9-20)
asiakaspalvelu@free.fi

Myynti
0203 323 46 (ark. 9-17)
myynti@free.fi

WordPress Video Lightbox Plugin